Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XII - Nhiệm kỳ 2013-2018

 STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1.       

Trần Danh Chức

Ủy viên đoàn Chủ tịch TLĐ,
Tỉnh ủy viên, Chủ tịch
Liên đoàn Lao động Tỉnh

2.       

Đỗ Thị Ninh Hường

Phó Chủ tịch Thường trực

Liên đoàn Lao động tỉnh 

3.       

Lại Văn Chiến

Phó Chủ tịch

Liên đoàn Lao động tỉnh 

4.       

Đỗ Cao Thượng

Phó Chủ tịch

Liên đoàn Lao động tỉnh

5.       

Đặng Huy Hậu

Phó Chủ tịch UBND Tỉnh

6.       

Phạm Hồng Hạnh

Phó Chủ tịch

Công đoàn Than -  Khoáng sản VN

7.       

Phạm Hoài Ân

Chủ nhiệm

Uỷ ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh

8.       

Đoàn Hữu Quyết

Trưởng ban

Tổ chức LĐLĐ tỉnh

9.       

Phạm Văn Sơn

Trưởng ban

Tài chính LĐLĐ tỉnh

10.   

Đặng Văn Chính

Chủ tịch

Công đoàn các khu công nghiệp

11.   

Trần Mộng Hoài

Chủ tịch Công đoàn

ngành Giáo dục

12.   

Phạm Ngọc Hưng

Chủ tịch Liên đoàn Lao động

 TP Hạ Long

13.   

Phạm Thị Thúy Hà

Chánh Văn phòng LĐLĐ tỉnh

14.   

Nguyễn Bích Trâm

Trưởng ban Nữ công LĐLĐ tỉnh

15.   

Phí Thanh Hải

Phó Trưởng ban Tổ chức

Liên đoàn Lao động tỉnh

16.   

Đào Thị Lan

Phó Trưởng ban CSPL

Liên đoàn Lao động tỉnh

17.   

Đỗ Văn Khánh

Giám đốc Trung tâm TVPL và

Huấn luyện ATLĐ CĐ QN

18.   

Đặng Văn Diềm

Chủ tịch Liên đoàn Lao động

thị xã Đông Triều

19.   

Nguyễn Lan Anh

Chủ tịch Liên đoàn Lao động

TP Uông Bí

20.   

Vũ Công Soạn

Chủ tịch Liên đoàn Lao động

TX Quảng Yên

21.   

Đoàn Thị Lịch

Chủ tịch Liên đoàn Lao động

huyện Hoành Bồ

22.   

Nguyễn Sơn Thủy

Chủ tịch Liên đoàn Lao động

TP Cẩm Phả

23.   

Nguyễn Trường Sơn

Chủ tịch Liên đoàn Lao động

huyện Vân Đồn

24.   

Hà Mạnh Hùng

Chủ tịch Liên đoàn Lao động
huyện Cô Tô

25.   

Lê Thanh Hải

Chủ tịch Liên đoàn Lao động

huyện Tiên Yên

26.   

Trần Văn Miền

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động

huyện Bình Liêu

27.   

Lê Văn Ngọc

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động

huyện Ba Chẽ

28.   

Lương Văn Sinh

Chủ tịch Liên đoàn Lao động

huyện Đầm Hà

29.   

Phạm Thanh Hùng

Chủ tịch Liên đoàn Lao động

huyện Hải Hà

30.   

Nguyễn Văn Duyên

Chủ tịch Liên đoàn Lao động

thành phố Móng Cái

31.   

Bùi Anh Đức

Chủ tịch Công đoàn

ngành Xây dựng Quảng Ninh

32.   

Nguyễn Đức Hoạt

Chủ tịch Công đoàn

Viên chức tỉnh Quảng Ninh

33.   

Nguyễn Ngọc Hưng

Chủ tịch Công đoàn

ngành GTVT Quảng Ninh

34.   

Hoàng Thị Hồng Phấn

Chủ tịch Công đoàn

ngành Y tế Quảng Ninh

35.   

Ngô Văn Chiến

Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng ninh

36.   

Lê Thị Hạnh

Trưởng khoa Khoa học cơ bản - ĐH công nghiệp Quảng Ninh

37.   

Nguyễn Thúy Hương

Phó Cục trưởng

Cục Thuế Quảng Ninh

38.   

Hà Thế Nam

Phó giám đốc Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Quảng Ninh

39.   

Nguyễn Thành Tâm

Phó Giám đốc Sở Lao động TB&XH tỉnh Quảng Ninh

40.   

Hoàng Văn Hải

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ninh

41.   

Phạm Đình Hương

Chủ tịch Công đoàn

Công ty Than Mạo Khê

42.   

Lưu Hoàng Sinh

Chủ tịch Công đoàn

Công ty cổ phần Than Cọc Sáu

43.   

Nguyễn Thị Hưởng

Chủ tịch Công đoàn

Công ty CP Tập đoàn Hoàng Hà

44.   

Vương Quốc Việt

Chủ tịch Công đoàn

Công ty CP Quốc tế Hoàng Gia

45.   

Vũ Văn Dũng

Công nhân quản lý điện Hạ Long - Công ty Điện lực Quảng Ninh