Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Tỉnh khóa XIII - Nhiệm kỳ 2018-2023

 

Đồng chí: Tô Xuân Thao

- Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh.

- Điện thoại CQ : 033.3819.161

- Email: toxuanthao@quangninh.gov.vn

 

 Đồng chí: Đỗ Cao Thượng

- Chức vụ: Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh.

- Điện thoại CQ: 033.3829.471

- Email: docaothuong@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Bùi Minh Thanh

- Chức vụ: Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh

- Điện thoại CQ : 033.3834.237

- Email:buiminhthanh@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Đặng Thị Kim Chung

- Chức vụ: Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

- Điện thoại CQ : 

- Email: dangthikimchung@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Cao Tường Huy

- Chức vụ: Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

- Điện thoại CQ :

- Email:caotuonghuy@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Đoàn Hữu Quyết

- Chức vụ: Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra, Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ tỉnh

- Điện thoại CQ : 033.3816.235

- Email: doanhuuquyet@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Đặng Văn Chính

- Chức vụ: Trưởng ban Tài chính LĐLĐ tỉnh

- Điện thoại CQ : 033.3

- Email: dangvanchinh@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Nguyễn Thị Bích Phượng

- Chức vụ: Trưởng ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ tỉnh

- Điện thoại CQ : 033.3829.470

- Email:

 

Đồng chí: Phạm Ngọc Hưng

- Chức vụ: Chủ tịch LĐLĐ TP Hạ Long

- Điện thoại CQ : 033.3825.290

- Email:

 

Đồng chí: Phạm Hoài Ân

- Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh

- Điện thoại CQ : 033.3839.110

- Email: phamhoaian@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Phạm Thị Thúy Hà

- Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Quảng Ninh

- Điện thoại CQ :

- Email: phamthithuyha@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Nguyễn Đức Hoạt

- Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn ngành Giao thông vận tải Quảng Ninh.

- Điện thoại CQ :

- Email: nguyenduchoat@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Đỗ Thị Lệ Quyên

- Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Quảng Ninh

- Điện thoại CQ : 033.3826.579

- Email:

Đồng chí: Nguyễn Thành Tâm

- Chức vụ: Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh.

- Điện thoại CQ :

- Email:

Đồng chí: Trịnh Ngọc Toản

- Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn Công ty Than Hà Lầm.

- Điện thoại CQ :

- Email: