Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh

 

Đồng chí: Trần Danh Chức

- Chức vụ: Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh

- Điện thoại CQ : 033.3829.958

- Email: trandanhchuc@quangninh.gov.vn
              trandanhchuc@gmail.com

Đồng chí: Đỗ Thị Ninh Hường

- Chức vụ: Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh

- Điện thoại CQ : 033.3819.161

- Email: dothininhhuong@quangninh.gov.vn
              ninhhuongcdhl@gmail.com

 

Đồng chí: Lại Văn Chiến

- Chức vụ: Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh

- Điện thoại CQ : 033.3825.647

- Email: laivanchien@quangninh.gov.vn
              laivanchien@gmail.com

 

 

Đồng chí: Đỗ Cao Thượng

- Chức vụ: Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh

- Điện thoại CQ : 033.3829.471

- Email: docaothuong@quangninh.gov.vn
              docaothuong@gmail.com