Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh

Đồng chí: Tô Xuân Thao

- Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh.

- Điện thoại CQ : 033.3819.161

- Email: toxuanthao@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Đỗ Cao Thượng

- Chức vụ: Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh

- Điện thoại CQ : 0203.3829.471

- Email: docaothuong@quangninh.gov.vn
              docaothuong@gmail.com

Đồng chí: Bùi Minh Thanh

- Chức vụ: Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh

- Điện thoại CQ : 0203.3834.237

- Email: buiminhthanh@quangninh.gov.vn.
              bminhthanh@gmail.com

Đồng chí: Đặng Thị Kim Chung

- Chức vụ: Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh

- Điện thoại CQ :

- Email: dangthikimchung@quangninh.gov.vn