Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh

Đồng chí: Đỗ Thị Ninh Hường

- Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh

- Điện thoại CQ : 0203.3819.161

- Email: dothininhhuong@quangninh.gov.vn
              dothininhhuong@gmail.com

 

Đồng chí: Đỗ Cao Thượng

- Chức vụ: Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh

- Điện thoại CQ : 0203.3829.471

- Email: docaothuong@quangninh.gov.vn
              docaothuong@gmail.com

Đồng chí: Bùi Minh Thanh

- Chức vụ: Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh

- Điện thoại CQ : 0203.3834.237

- Email: buiminhthanh@quangninh.gov.vn.
              bminhthanh@gmail.com