Công ty TNHH MTV Khách sạn DLCĐ Hạ Long

Toàn cảnh Công ty KSDL Công đoàn Hạ Long tại Bãi Cháy

Địa chỉ: Phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 033.3846.782

Fax: 033.3846.440