Cung VHLĐ Việt Nhật


Cung VHLĐ Việt Nhật
 

Địa chỉ:20 Lê Thánh Tông, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại:033.3825.431

Fax:033.3628.049