Công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCĐ tỉnh từ định hướng của NQĐH X Công đoàn Việt Nam và NQĐH XI Công đoàn Quảng Ninh

Nhận thức rõ tầm quan trọng theo tinh thần NQĐH X Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết NQĐH XI Công đoàn Quảng Ninh “Về công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn (ĐTBDTH) cán bộ Công đoàn (CBCĐ)”, hàng năm LĐLĐ tỉnh đã tiến hành điều tra khảo sát trình độ năng lực, xây dựng kế hoạch nhu cầu cần ĐT, BD, tập huấn CBCĐ nhằm đáp ứng cho hiện tại và sau này.

Nhìn lại 5 năm (2008-2012) thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở trong khối Doanh nghiệp, Cơ quan ở Quảng Ninh

0:00| 17/12/2012

Dưới sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ Quảng Ninh và Tổng LĐLĐ Việt Nam, 5 năm qua LĐLĐ tỉnh đã tích cực phối hợp với UBND tỉnh xây dựng Chương trình phối hợp công tác hàng năm, trong đó tăng cường sự chỉ đạo của chính quyền địa phương đến việc thực hiện QCDC ở cơ sở.

Hoạt động kiểm tra của Công đoàn các cấp góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn tỉnh

0:00| 17/12/2012

Xác định công tác kiểm tra là một trong những chức năng lãnh đạo của tổ chức Công đoàn, LĐLĐ tỉnh và Công đoàn các cấp đã nhận thức sâu sắc, quán triệt đầy đủ và tổ chức thực hiện để lãnh đạo thực hiện Điều lệ, NQ, chỉ thị và các quy định của tổ chức Công đoàn.

Hoạt động Tuyên giáo - Những kinh nghiệm nhìn từ góc độ chủ động, đổi mới và sáng tạo

0:00| 17/12/2012

Vận hành tư tưởng đổi mới, sáng tạo không ngừng của Đảng và phương châm hành động “Dĩ bất biến, ứng vạn biến” của Bác Hồ, trong suốt “một giáp” đầu thế kỷ XXI, hoạt động Tuyên giáo Công đoàn Quảng Ninh cũng phát triển mạnh theo tư tưởng ấy.

Để công nhân Vùng mỏ đi tiên phong xây dựng Quảng Ninh thành tỉnh công nghiệp, hiện đại

0:00| 17/12/2012

Quảng Ninh là một trong những "Cái nôi" của giai cấp công nhân Việt Nam. Đội ngũ công nhân Quảng Ninh (CNQN) có đầy đủ những đặc điểm của GCCN Việt Nam; đồng thời còn có những đặc tính riêng đó là: Ra đời sớm, số lượng nhiều, sống tập trung, có tính kỷ luật cao, nhạy cảm về chính trị, sớm tiếp thu chủ nghĩa Mác - Lê nin và tinh thần quốc tế vô sản.

Phong trào CNVC-LĐ, hoạt động Công đoàn Quảng Ninh - Tiếp tục một nhiệm kỳ năng động sáng tạo

0:00| 17/12/2012

Phát huy truyền thống của một trong những “cái nôi” phong trào công nhân và CĐVN, đặc biệt là kết quả thành tích cùng những kinh nghiệm rút ra từ hoạt động thực tiễn của nhiệm kỳ Đại hội X (2003 - 2008). Bước sang nhiệm kỳ Đại hội XI (2008 - 2013) LĐLĐ tỉnh tiếp tục có nhiều đổi mới, sáng tạo trong chỉ đạo điều hành cũng như tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Đại hội mới, Mùa Xuân mới, vươn lên tầm cao mới

0:00| 17/12/2012

Năm 2012 và nhiệm kỳ Đại hội XI (2008 - 2013) Công đoàn Quảng Ninh đã khép lại với bao bộn bề công việc và gian khó. Vượt lên khó khăn thách thức, tỉnh Quảng Ninh vẫn vững vàng cùng cả nước hội nhập và phát triển.

LĐLĐ Quảng Ninh: Nhiều chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ Đại hội XI (2008-2013) đạt và vượt cao so với Nghị quyết và Kế hoạch Tổng Liên đoàn giao

0:00| 16/12/2012

Với hàng loạt giải pháp quyết liệt và tích cực từ BTV LĐLĐ tỉnh đến các CS, lại nhận được sự quan tâm chỉ đạo, ủng hộ tạo điều kiện thuận lợi của Tổng LĐ, của Tỉnh uy, chính quyền, chuyên môn các cấp và CNVC-LĐ toàn tỉnh nên mặc dù tình hình có nhiều khó khăn gay gắt đột biến, song các chỉ tiêu chủ yếu do ĐH XI nhiệm kỳ 2008-2013 đề ra và KH của Tổng LĐ giao đều được tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi xuất sắc.

Công đoàn Giáo dục cấp huyện trong vai trò nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên

0:00| 08/12/2012

Quảng Ninh có 14 đơn vị Công đoàn Giáo dục cấp huyện, đang quản lý trực tiếp 587 công đoàn cơ sở trường học các cấp học từ mầm non đến tiểu học và trung học cơ sở. Với lực lượng đoàn viên đông đảo, trong nhiệm kỳ 5 năm qua, Công đoàn Giáo dục cấp huyện đã đóng góp những thành quả quan trọng vào kết quả phong trào CNVC-LĐ và sự phát triển của ngành Giáo dục đào tạo tại mỗi địa phương.

Những KQ nổi bật trong phong trào Nữ CNVC-LĐ và hoạt động NC nhiệm kỳ ĐH XI CĐQN (2008-2013)

0:00| 08/12/2012

5 năm qua là giai đoạn NQ11 của Bộ Chính trị và Luật Bình đẳng giới cùng với nhiều chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến phụ nữ đi vào cuộc sống ngày càng mạnh mẽ, tạo cơ hội thuận lợi mới cho nữ CNVC-LĐ vươn lên khẳng định vai trò của mình trong xã hội và gia đình.

Một số Lời nói - Lời dạy nổi tiếng của Bác Hồ về tỉnh Quảng Ninh, Công nhân, Công đoàn và Thợ mỏ

0:00| 07/12/2012

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành cho nhân dân các dân tộc Quảng Ninh và Thợ mỏ một tình cảm đặc biệt. Ngoài những lần về thăm, động viên, căn dặn CNCB, nhân dân, học sinh, bộ đội… Bác Hồ còn nhiều lần gửi thư, điện khen ngợi, hỏi thăm Đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc toàn tỉnh, CNCB các mỏ than.

6 Điều Bác Hồ dạy với cán bộ Công đoàn

0:00| 07/12/2012

Cách đây 56 năm, ngày 19/1/1957 Bác Hồ đã đến thăm và nói chuyện với CB giáo viên, công nhân và học sinh, sinh viên Trường Cán bộ Công đoàn (nay là Đại học Công đoàn). 6 Điều dạy của Người đã 56 mùa xuân trôi qua, đến nay càng suy nghĩ để học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, ta càng thấy tư tưởng “trồng người” trong xây dựng đội ngũ CBCĐ, GCCN của Bác thật là sâu sắc. Tất cả vẫn còn nguyên ý nghĩa cả lý luận và thời sự như mùa Xuân năm nào Người vừa căn dặn chúng ta.

Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế của doanh nghiệp Công đoàn góp phần phát triển phong trào CNVC-LĐ và hoạt động Công đoàn trong tình hình mới

0:00| 06/12/2012

Hiện nay, LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh quản lý 2 đơn vị hoạt động SXKD - dịch vụ gồm: Công ty Khách sạn Du lịch Công đoàn Hạ Long (KSDLCĐ) và Công ty Nước khoáng Công đoàn Quang Hanh (NKCĐ). Cả 2 đơn vị trên chuyển đổi sang hoạt động theo mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên từ 01/01/2005.

CNVCLĐ Quảng Ninh sôi nổi thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XII Công đoàn tỉnh, Đại hội XI Công đoàn Việt Nam và 50 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh

0:00| 06/12/2012

Thiết thực chào mừng Đại hội XII Công đoàn tỉnh Quảng Ninh, hướng tới Đại hội XI Công đoàn toàn quốc, nhiệm kỳ 2013-2018 và thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU, ngày 19/9/2012 BTV Tỉnh ủy Quảng Ninh "V/v Đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11/6 (1948-2013) và 50 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh 30/10 (1963-2013)", LĐLĐ tỉnh đã có kế hoạch phát động phong trào thi đua sâu rộng trong CNVCLĐ toàn tỉnh.

4 điểm nổi bật trong Luật Công đoàn (sửa đổi) năm 2012

0:00| 06/12/2012

Ngày 20/06/2012, với 450/474 đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành (chiếm 90,18%), Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam đã thông qua Luật Công đoàn (sửa đổi). Luật Công đoàn (sửa đổi) gồm 6 chương, 33 điều - tăng 2 chương và 14 điều so với Luật CĐ 1990. Luật sẽ có hiệu lực từ 01/ 01/ 2013.