Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động Tỉnh khóa XIII - Nhiệm kỳ 2018-2023

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1       

Đoàn Hữu Quyết

Ủy viên Ban thường vụ,
Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra, Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ tỉnh

2       

Phạm Đình Chinh

Phó Chủ nhiệm UBKT, Phó ban Tổ chức - Kiểm tra LĐLĐ tỉnh

3       

Nguyễn Ngọc Quỳnh

Phó Ban Tổ chức - Kiểm tra LĐLĐ tỉnh

4       

Nguyễn Việt Bắc

Phó Chủ tịch LĐLĐ t/p Hạ Long

5       

Nguyễn Thị Thanh Hải

Phó Chủ tịch CĐ Viên chức tỉnh

6    

Nguyễn Trọng Khánh

Trưởng phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng, Thanh tra tỉnh QN

7    

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Kế toán trưởng Kho bạc Nhà nước QN