Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động Tỉnh khóa XIII - Nhiệm kỳ 2018-2023

 STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1.     

Đoàn Hữu Quyết

Chủ nhiệm UBKT, Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra LĐLĐ tỉnh

2.     

Phạm Đình Chinh

Phó Chủ nhiệm UBKT, Phó ban Tổ chức - Kiểm tra LĐLĐ tỉnh

3.     

Nguyễn Ngọc Quỳnh

Phó Ban Tổ chức - Kiểm tra LĐLĐ tỉnh

4.     

Nguyễn Việt Bắc

Phó Chủ tịch LĐLĐ t/p Hạ Long

5.     

Lê Anh Đài

Trưởng phòng NV4- Thanh tra Nhà nước tỉnh

6.     

Nguyễn Thị Thanh Hải

Phó Chủ tịch CĐ Viên chức tỉnh

7.     

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Kế toán trưởng Kho bạc Nhà nước QN