Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động Tỉnh khóa XIII - Nhiệm kỳ 2018-2023

 STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1.     

Phạm Hoài Ân

Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ tỉnh

2.     

Phạm Đình Chinh

Phó Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ tỉnh

3.     

Nguyễn Ngọc Quỳnh

Phó Ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh

4.     

Nguyễn Việt Bắc

Phó Chủ tịch LĐLĐ t/p Hạ Long

5.     

Lê Anh Đài

Trưởng phòng NV4- Thanh tra Nhà nước tỉnh

6.     

Nguyễn Thị Thanh Hải

Phó Chủ tịch CĐ Viên chức tỉnh

7.     

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Kế toán trưởng Kho bạc Nhà nước QN