Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động Tỉnh khóa XII - Nhiệm kỳ 2013-2018

 STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Phạm Hoài Ân

Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ tỉnh

2

Hà Duy Lanh

Phó Chủ nhiệm UBKT tỉnh

3 Đoàn Hữu Quyết Trưởng ban Tổ chức
LĐLĐ Tỉnh

4

Phạm Thị Ngọc Thoa

Kế toán trưởng

Kho bạc Nhà nước tỉnh QN

5

Lê Anh Đài

Trưởng phòng

Tiếp công dân và xử lý đơn thư

Thanh tra tỉnh Quảng Ninh.

6

Phạm Đình Chinh

Phó Chủ tịch,
Chủ nhiệm UBKT
Công đoàn ngành Xây dựng

tỉnh Quảng Ninh

7

Đoàn Thị Thu Hiền

Phó Chủ tịch,
Chủ nhiệm UBKT
Công đoàn ngành Giáo dục

tỉnh Quảng Ninh