Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XIII - Nhiệm kỳ 2018-2023

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1       

Tô Xuân Thao

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

2       

Đỗ Cao Thượng

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

3       

Bùi Minh Thanh

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh

4       

Đặng Thị Kim Chung

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

5       

Cao Tường Huy

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

6       

Đoàn Hữu Quyết

Ủy viên Ban thường vụ,
Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra, Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ tỉnh

7       

Nguyễn Thị Bích Phượng

Ủy viên Ban thường vụ, 
Trưởng ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ tỉnh

8       

Đặng Văn Chính

Ủy viên Ban thường vụ,
Trưởng ban Tài chính LĐLĐ tỉnh

9       

Đỗ Thị Lệ Quyên

Ủy viên Ban thường vụ, 
Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục

10    

Phạm Hoài Ân

Ủy viên Ban thường vụ,
Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh

11    

Phạm Thị Thúy Hà

Ủy viên Ban thường vụ,
Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng
Quảng Ninh

12    

Nguyễn Đức Hoạt

Ủy viên Ban thường vụ,
Chủ tịch Công đoàn ngành Giao thông vận tải Quảng Ninh

13    

Phạm Ngọc Hưng

Ủy viên Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh,
Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hạ Long

14    

Nguyễn Thành Tâm

Ủy viên Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh,
Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH tỉnh

15    

Trịnh Ngọc Toản

Ủy viên Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh,
Chủ tịch CĐ Công ty Than Hà Lầm

16    

Nguyễn Thanh Tùng

Phó Giám đốc
Sở Văn hóa và Thể thao

17    

Hoàng Trung Kiên

Trưởng ban, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh

18    

Nguyễn Ngọc Hưng

Chánh Văn phòng LĐLĐ tỉnh

19    

Nguyễn Ngọc Sáu

Trưởng ban Chính sách pháp luật và quan hệ lao động LĐLĐ tỉnh

20    

Đoàn Thị Thu Hiền

Phó ban Tuyên giáo – Nữ công
LĐLĐ tỉnh

21    

Phạm Thị Biển

Chủ tịch LĐLĐ thị xã Đông Triều

22    

Cù Văn Thắng

Chủ tịch LĐLĐ thành phố Uông Bí

23    

Tô Duy Tòng

Chủ tịch LĐLĐ thị xã Quảng Yên

24    

Dương Đình Quân

Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hạ Long

25    

Nguyễn Sơn Thủy

Chủ tịch LĐLĐ thành phố Cẩm Phả

26    

Lê Thị Nết

Chủ tịch LĐLĐ huyện Vân Đồn

27    

Ngô Văn Liệu

Chủ tịch LĐLĐ huyện Cô Tô

28    

Hoàng Kiên Trung

Chủ tịch LĐLĐ huyện Bình Liêu

29    

Nguyễn Văn Khánh

Chủ tịch LĐLĐ huyện Ba Chẽ

30    

Dương Văn Tô

Chủ tịch LĐLĐ huyện Đầm Hà

31    

Nguyễn Thị Xuân

Chủ tịch LĐLĐ huyện Hải Hà

32    

Hoàng Thị Hồng Phấn

Chủ tịch CĐ ngành Y tế Quảng Ninh

33    

Bùi Anh Đức

Phó ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động LĐLĐ tỉnh, Giám đốc Trung tâm TVPL và Huấn luyện ATLĐ Công đoàn Quảng Ninh

34    

Trần Ngọc Hưng

Giám đốc Cung Văn hóa lao động Việt Nhật

35    

Vũ Việt Tuấn

Trưởng phòng Tổng hợp - Nghiệp vụ - Dự toán, Cục thuế tỉnh Quảng Ninh

36    

Đỗ Văn Tăng

Chủ tịch Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông

37    

Nguyễn Văn Vĩnh

Chủ tịch công đoàn Công ty Than Mạo Khê

38    

Nguyễn Khắc Hán

Phó Giám đốc, Chủ tịch công đoàn Công ty Xăng dầu B12

39    

Nguyễn Hữu Mão

Chủ tịch CĐCS, Giám đốc Phòng TCHC Công ty CP Viglacera Hạ Long

40    

Vũ Hữu Chương

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch công đoàn Công ty Điện lực Quảng Ninh

41    

Nguyễn Văn Thái

Chủ tịch công đoàn Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh

42    

Trần Nữ Như Hằng

Giáo viên, Chủ tịch Công đoàn trường THPT Hùng Vương