Tổng số văn bản : 253

Số hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Người ký Trích yếu nội dung Ngày ban hành Tải nội dung
1185-CV/BTGTU Tỉnh ủy QN Công văn Trương Công Ngàn V/v đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 22/08/2022
1834/STTTT-TT Sở ban ngành Công văn Lê Ngọc Hân V/v phổ cập kỹ năng số cộng đồng đến thành viên của Tổ công nghệ số cộng đồng và người dân 22/08/2022
Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 3 khóa XIII Tỉnh ủy QN Công văn Ngô Quang Hưng Đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 3 khóa XIII 13/07/2021
Bài viết của Tổng Bí thư Tổng LĐLĐ Việt Nam Tài liệu Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 05/07/2021
1479/LĐLĐ LĐLĐ tỉnh QN Công văn Bùi Minh Thanh V/v tập trung tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng 02/06/2021
04-HD/BTGTW Ban TG TW Hướng dẫn Phan Xuân Thủy Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động 1-5 05/04/2021
Đề cương tuyên truyền bầu cử ĐBQH và HĐND Tỉnh ủy QN Hướng dẫn Đề cương tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp 15/03/2021
Tài liệu học tập chuyên đề TT Hồ Chí Minh năm 2020 Ban TG TW Tài liệu Tài liệu chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 12/05/2020
1721-CV/BTGTU Tỉnh ủy QN Công văn Trương Công Ngàn Tuyên truyền 55 năm Ngày truyền thống đánh thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam ngày 02/8 và 05/8 (1964 - 2019) 26/07/2019
204/BTG Tổng LĐLĐ Việt Nam Công văn Lê Cao Thắng V/v tuyên truyền, phổ biến chiến lược bảo vệ Tổ quốc 02/07/2019
56-HD/BTGTU Sở ban ngành Hướng dẫn Vi Thị Bích Hướng dẫn tuyên truyền, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7 (1929 - 2019) 27/06/2019
76/KH-LĐLĐ LĐLĐ tỉnh QN Kế hoạch Trần Danh Chức Tổ chức Tuần lễ cao điểm kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập CĐVN 10/06/2019
65/KH-LĐLĐ LĐLĐ tỉnh QN Kế hoạch Trần Danh Chức Tổ chức "Ngày hội VHTT CNVCLĐ tỉnh Quảng Ninh" lần thứ VII, năm 2019 29/03/2019
64/KH-LĐLĐ LĐLĐ tỉnh QN Kế hoạch Trần Danh Chức Triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong CNVCLĐ 26/03/2019
63/KH-LĐLĐ LĐLĐ tỉnh QN Kế hoạch Trần Danh Chức Tổ chức Hội thi tìm hiều "Công đoàn Việt Nam - 90 năm xây dựng và phát triển" 25/03/2019
57/KH-LĐLĐ LĐLĐ tỉnh QN Kế hoạch Trần Danh Chức Tổ chức "Tháng Công nhân" năm 2019  15/03/2019
<123456...1516>