Tổng số văn bản : 246

Số hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Người ký Trích yếu nội dung Ngày ban hành Tải nội dung
Tài liệu học tập chuyên đề TT Hồ Chí Minh năm 2020 Ban TG TW Tài liệu Tài liệu chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 12/05/2020
1721-CV/BTGTU Tỉnh ủy QN Công văn Trương Công Ngàn Tuyên truyền 55 năm Ngày truyền thống đánh thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam ngày 02/8 và 05/8 (1964 - 2019) 26/07/2019
204/BTG Tổng LĐLĐ Việt Nam Công văn Lê Cao Thắng V/v tuyên truyền, phổ biến chiến lược bảo vệ Tổ quốc 02/07/2019
56-HD/BTGTU Sở ban ngành Hướng dẫn Vi Thị Bích Hướng dẫn tuyên truyền, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7 (1929 - 2019) 27/06/2019
76/KH-LĐLĐ LĐLĐ tỉnh QN Kế hoạch Trần Danh Chức Tổ chức Tuần lễ cao điểm kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập CĐVN 10/06/2019
65/KH-LĐLĐ LĐLĐ tỉnh QN Kế hoạch Trần Danh Chức Tổ chức "Ngày hội VHTT CNVCLĐ tỉnh Quảng Ninh" lần thứ VII, năm 2019 29/03/2019
64/KH-LĐLĐ LĐLĐ tỉnh QN Kế hoạch Trần Danh Chức Triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong CNVCLĐ 26/03/2019
63/KH-LĐLĐ LĐLĐ tỉnh QN Kế hoạch Trần Danh Chức Tổ chức Hội thi tìm hiều "Công đoàn Việt Nam - 90 năm xây dựng và phát triển" 25/03/2019
57/KH-LĐLĐ LĐLĐ tỉnh QN Kế hoạch Trần Danh Chức Tổ chức "Tháng Công nhân" năm 2019  15/03/2019
55/KH-LĐLĐ LĐLĐ tỉnh QN Kế hoạch Trần Danh Chức Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 08/03/2019
307/QĐ-LĐLĐ LĐLĐ tỉnh QN Quyết định Trần Danh Chức QĐ giao các chỉ tiêu chủ yếu năm 2019 cho các LĐLĐ cấp huyện, CĐ ngành 25/01/2019
47/KH-LĐLĐ LĐLĐ tỉnh QN Kế hoạch Trần Danh Chức KH phát động thi đua trong CNVCLĐ và các cấp CĐ Quảng Ninh năm 2019 07/01/2019
48/KH-LĐLĐ LĐLĐ tỉnh QN Kế hoạch Trần Danh Chức KH thực hiện chủ đề công tác năm 2019 "Vì lợi ích đoàn viên CĐ" 07/01/2019
05/CTr-LĐLĐ LĐLĐ tỉnh QN Chương trình Trần Danh Chức Chương trình công tác trọng tâm năm 2019 của LĐLĐ tỉnh 07/01/2019
05/NQ-BCH LĐLĐ tỉnh QN Nghị Quyết Trần Danh Chức NQ về nhiệm vụ công tác CĐ Quảng Ninh năm 2019 24/12/2018
333/BTG Tổng LĐLĐ Việt Nam Công văn Lê Cao Thắng Đề cương tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV 10/12/2018
<123456...1516>