Album - Phóng sự ảnh Đại hội XII Công đoàn Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2013 - 2018

Hình ảnh khác