Công đoàn đồng hành vì sự phát triển bền vững của Doanh nghiệp - Vì việc làm, đời sống của người lao động
11/05/2016

Hướng về chủ đề của Tháng công nhân năm 2016 “Công đoàn đồng hành vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp - Vì việc làm, đời sống của người lao động”; chúng tôi đã có dịp phỏng vấn ông Nguyễn Văn Long, Chủ tịch công đoàn Công ty Than Quang Hanh về chủ đề này, ông Long cho biết.

Tháng Công nhân 2016, được Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam phối hợp với LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh phát động diễn ra từ ngày 15/4 đến hết tháng 5/2016 với chủ đề “Công đoàn đồng hành vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp - Vì việc làm, đời sống của người lao động”. Hoạt động này, nhằm tạo điểm nhấn để triển khai đồng bộ các phong trào của Công đoàn hướng về cơ sở, chăm lo trực tiếp cho người lao động (NLĐ). Qua đây, khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức Công đoàn đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho NLĐ, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Đây cũng là dịp để các cấp Công đoàn tích cực tham mưu cho các cấp ủy đảng tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết 20/NQ - TW, ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và Chỉ thị 22 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp” gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh...

 

Công nhân Lao động Đảm bảo hệ thống đường vận tải mức - 175 thông suốt

* Tháng Công nhân năm nay tại Công ty Than Quang Hanh đã diễn ra những hoạt động nổi bật nào, thưa ông?

Tháng Công nhân năm nay ngoài những hoạt động thường niên, Công ty tập trung vào một số nội dung mang tính điểm nhấn như: Phối hợp cùng chuyên môn, khối Đảng, đoàn thể phát động các phong trào thi đua trong lao động sản xuất phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu: sản xuất 157.000 tấn than nguyên khai, đào mới 2.095 mét lò và các chỉ tiêu SXKD tháng 5 cũng như cả quý II năm 2016; Tăng cường công tác chăm lo đời sống, việc làm cho NLĐ bằng việc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ tay nghề, tổ chức giám sát việc chi trả tiền lương, chế độ chính sách xã hội, xây dựng môi trường lao động an toàn; Đồng thời phát động phong trào thi đua và đăng ký các danh hiệu thi đua nhằm nâng cao “Năng suất, chất lượng, hiệu quả” trong sản xuất kinh doanh.  

Chỉ đạo các Công đoàn bộ phận kiện toàn mạng lưới AT VSV của đơn vị, nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới AT VSV, phối hợp cùng chuyên môn, Đoàn TN Công ty tham gia giám sát, kiểm tra chéo theo quyết định số 1785 của Tập đoàn; Thực hiện triệt để nội dung công tác tự quản, bảo vệ ANTT trong Công ty. 

Chỉ đạo các Công đoàn bộ phận làm tốt công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, giới thiệu những quần chúng ưu tú, đề nghị chi bộ bồi dưỡng cảm tình đảng, xét kết nạp vào Đảng Cộng Sản Việt Nam dịp 19/5.

Phối hợp cùng chuyên môn, tổ chức vận động xây dựng quỹ “ Mái ấm Công đoàn” trong CB - Đoàn viên CNVC – LĐ, tổ chức bàn giao nhà “Mái ấm Công đoàn” năm 2016; khảo sát các gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, đề nghị Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà ở từ nguồn quỹ “Mái ấm Công đoàn”.

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày hội Văn hóa Thể thao” CNVCLĐ Quảng Ninh lần thứ IV nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế lao động 01/5; ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5 và chào mừng cuộc bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021.

 

* Để Tháng Công nhân đạt được kết quả cao, Công đoàn Công ty đã có những giải pháp, nội dung hoạt động cụ thể thế nào thưa ông?

Công đoàn Công ty tập trung triển khai quán triệt sâu sắc chủ trương “CĐ đồng hành cùng sự phát triển bền vững của doanh nghiệp; vì việc làm, đời sống của NLĐ”, để NLĐ Cần nhận thức rõ doanh nghiệp có tồn tại, phát triển bền vững thì NLĐ mới có việc làm; quyền lợi mới được đảm bảo.

Để đạt được điều đó, Công đoàn Công ty và từng NLĐ, phải thể hiện tốt hơn nữa trách nhiệm của mình trong việc tuân thủ kỷ luật, an toàn vệ sinh lao động; xây dựng tác phong công nghiệp; phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật; nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đồng thời, người sử dụng lao động phải luôn trân trọng, coi người lao động là vốn quý của doanh nghiệp, quan tâm để NLĐ có việc làm ổn định, thu nhập được cải thiện, có điều kiện làm việc ngày càng tốt hơn, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, giúp người lao động thực sự yên tâm sản xuất, gắn bó với doanh nghiệp.

Công ty sẽ thường xuyên, liên tục động viên CNVC - LĐ tham gia thực hiện tốt phong trào thi đua cả năm 2016 do Công đoàn công ty phát động, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch được Tập đoàn giao, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. Phấn đấu tháng 5, quý II và tiến tới cả năm 2016 toàn Công ty không để xảy ra TNLĐ nghiêm trọng, giảm tối đa các vụ TNLĐ nặng, sự cố loại I, II. Tập trung công tác chăm lo đời sống vật chất tinh thần, chế độ chính sách, đãi ngộ cho người lao động;

Chúng tôi tin rằng Tháng Công nhân năm nay sẽ thu được nhiều kết quả tốt đẹp, tạo nhiều điểm nhấn nổi bật đi sâu vào tiềm thức của người lao động, để Công đoàn thực sự  đồng hành vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và vì việc làm, đời sống của người lao động.

Vũ Minh Hải (Công ty Than Quang Hanh)