Công đoàn Công ty Than Mạo Khê hưởng ứng Tháng Công nhân – Tháng hành động AT-VSLĐ.
09/05/2017

Thực hiện kế hoạch của Ban thường vụ Công đoàn TKV và hưởng ứng các hoạt động “Tháng Công nhân” năm 2017 do LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh phát động, Giám đốc và Công đoàn Công ty than Mạo Khê xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân – Tháng hành động AT-VSLĐ lần thứ nhất, năm 2017 với chủ đề “Vì lợi ích đoàn viên công đoàn” đồng thời thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động với chủ đề:“Thúc đẩy công tác huấn luyện AT-VSLĐ để phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp”.

 

Khí thế thi đua hưởng ứng đợt phát động

Trong ngày 4/5 vừa qua, Công đoàn Công ty đã phối hợp cùng với chuyên môn chỉ đạo 29 đơn vị, phòng ban khối sản xuất và phục vụ sản xuất đồng loạt tổ chức lễ phát động thi đua hưởng ứng Tháng công nhân, Tháng hành động AT-VSLĐ lần thứ nhất, năm 2017 theo 3 ca sản xuất.

Mục đích của đợt phát động nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp công đoàn, khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức công đoàn, là chỗ dựa vững chắc đối với người lao động. Đổi mới phương thức, đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống, vật chất tinh thần cho đoàn viên thông qua những việc làm cụ thể, thiết thực. Đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng để đoàn viên thực sự có quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn. Từ đó, động viên CNVCLĐ tích cực thi đua LĐSX hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Công ty trong năm 2017.

 

Đc Phạm Đình Hương - CT Công đoàn Cty phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động PXKT3

Trên cơ sở Công đoàn Công ty chủ động phối hợp với chuyên môn xây dựng và triển khai chương trình hành động cụ thể, phù hợp với điều kiện, đặc thù của đơn vị mình thông qua những nội dung hoạt động chính: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục ý nghĩa ngày Quốc tế lao động 1/5 với trọng tâm mục tiêu năm 2017 của Tập đoàn là “An toàn – Đổi mới – Phát triển” và Công đoàn TKV là “Đổi mới – Thiết thực – Hiệu quả”; tổ chức phong trào thi đua LĐSX, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, tiết kiệm chi phí, tích cực đảm nhận các công trình phần việc phấn đấu đảm bảo AT-VSLĐ; tham gia cùng chuyên môn kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách, việc thực hiện Nghị quyết hội nghị người lao động, thỏa ước lao động tập thể, … bảo vệ quyền lợi của người lao động; tổ chức thăm hỏi, tặng quà động viên kịp thời công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, công nhân bị TNLĐ đồng thời khảo sát giúp đỡ xây dựng, sửa chữa nhà ở công nhân theo chương trình “Mái ấm Công đoàn”; phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động; phối hợi tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động AT-VSLĐ phối hợp duy trì thực hiện phong trào “ Xanh – Sạch – Đẹp đảm bảo AT-VSLĐ” trong CNVCLĐ toàn Công ty đồng thời thực hiện tốt chương trình 5S trong vệ sinh công nghiệp môi trường làm việc tại mọi vị trí công tác.

 

Sau lẽ phát động, người thợ lại bắt đầu một ca sản xuất mới

Nhân dịp này, Công đoàn Công ty đã hỗ trợ nguồn kinh phí cho 42 công đoàn bộ phận tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân, hưởng ứng Tháng hành động AT-VSLĐ lần thứ nhất, năm 2017. Kết thúc Tháng Công nhân, sẽ có tổng kết, đánh giá, động viên khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong trong phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Phạm Cừ (Than Mạo Khê)