Các cấp Công đoàn Quảng Ninh: Tham gia xây dựng đời sống văn hóa cơ sở
26/07/2017

Ngày 9/6/2014, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (Nghị quyết số 33-NQ/TW) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Trước đó, Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII, của Đảng đã khẳng định: “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội”. Chỉ thị số 52-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất được ban hành, thêm một lần nữa khẳng định nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hóa trong công nhân lao động nói chung là hết sức cấp bách.   

Quán triệt chủ trương của Đảng và Tổng LĐLĐ Việt Nam, thời gian qua các cấp Công đoàn trong tỉnh Quảng Ninh, nhất là công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp đã có nhiều hoạt động thiết thực nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân. Qua hoạt động của các cấp công đoàn đã góp phần xây dựng hình ảnh của mỗi đơn vị, doanh nghiệp và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho đội ngũ CNLĐ Vùng Mỏ.

 

Ảnh 1: Đồng phục của CNLĐ Nhà ăn Công ty Viglacera Hạ Long, tại huyện Hoành Bồ, là một nét đẹp văn hóa của doanh nghiệp

 

 

Ảnh 2: Nâng cao ý thức kỷ luật của người thợ lò trong lao động là một trong những nét đẹp văn hóa của công nhân lao động ngành than. Trong ảnh là Hội Thi sát hạch nâng cao tay nghề thợ mỏ của Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam tại trường Cao đẳng nghề mỏ Hồng Cẩm

 

 

Ảnh 3: Để đời sống văn hóa công nhân thêm phong phú, LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh đã phát động cuộc vận động sáng tác ca khúc ca ngợi Công nhân và Công đoàn. Nhiều ca khúc mới đã được ra đời. Trong ảnh là tiết mục “Bài ca LĐLĐ Quảng Ninh vinh quang” của nhạc sĩ Đỗ Hòa An tại lễ kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

 

 

Ảnh 4: Đại hội CĐCS Công ty KHKT Texhong Ngân Long, Móng Cái. Đây là một trong những nơi NLĐ được bày tỏ tâm tư tình cảm và nguyện vọng của mình với tổ chức Công đoàn về xây dựng đời sống văn hóa cho CNLĐ. Nhờ đó, tại đơn vị này thời gian qua đã có rất nhiều hoạt động văn hóa, thể thao dành riêng cho CNLĐ được tổ chức.  

 

 

Ảnh 5: Công đoàn Các KCN tỉnh Quảng Ninh trao “Tủ sách pháp luật” cho CĐCS Chi nhánh Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam tại Quảng Ninh, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần CNLĐ khu công nghiệp Đông Mai

Phóng sự ảnh: Hữu Bình