LĐLĐ huyện Đầm Hà quan tâm chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động
26/11/2017

Nhằm giúp công nhân, viên chức, lao động yên tâm công tác; góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của huyện phát triển, thời gian qua, LĐLĐ huyện Đầm Hà cùng với các tổ chức công đoàn đã thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động với nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể.

Hiện nay, toàn huyện Đầm Hà có trên 1.669 CNVCLĐ. Để phát huy tốt vai trò của tổ chức công đoàn, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ, các cấp công đoàn huyện đã chú trọng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các chế độ, chính sách liên quan đến CNVCLĐ như: việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; các vấn đề liên quan đến hợp đồng lao động, tiền lương, bảo hiểm, an toàn vệ sinh lao động trong các cơ quan, đơn vị. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, giúp đoàn viên và người lao động; phối hợp tổ chức các buổi tư vấn, trợ giúp pháp lý cho người lao động, tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo huyện với CNVCLĐ và các chủ doanh nghiệp; tham gia giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên. Từ năm 2012 đến nay, UBKT công đoàn huyện đã tiến hành 6 cuộc kiểm tra đồng cấp và 88 cuộc kiểm tra cấp cơ sở về các lĩnh vực quản lý tài chính, tài sản công đoàn và chấp hành điều lệ Công đoàn Việt nam; phối hợp tổ chức 11 cuộc kiểm tra về thực hiện chính sách đối với lao động nữ, bình đẳng giới. Hàng năm, 100% các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp đều tổ chức tốt việc mở hội nghị cán bộ công chức, hội nghị người lao động. Nhờ đó, các chế độ chính sách liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ được thực hiện tốt; góp phần xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó trong các cơ quan, đơn vị.

 

Bàn giao nhà Mái ấm công đoàn cho gia đình anh Hoàng Mạnh Trung - đoàn viên công đoàn Trường tiểu học Quảng Lâm

Bên cạnh đó, các cấp công đoàn trong huyện đã chủ động nắm bắt tâm tư, tình cảm, thực hiện tốt việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động. Trong 5 năm, đã có 709 lượt đoàn viên, người lao động được thăm hỏi, tặng quà, trợ cấp với tổng số tiền trên 158,9 triệu đồng. Các cấp công đoàn trong huyện duy trì và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn vay từ “quỹ hỗ trợ giải quyết việc làm quốc gia” và “quỹ hỗ trợ CNLĐ khó khăn” của LĐLD tỉnh với tổng số tiền trên 900 triệu đồng giúp nhiều gia đình đoàn viên, CNVCLĐ có vốn để đầu tư vào các mô hình kinh tế như trồng trọt, chăn nuôi, phát triển kinh tế, tạo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Đặc biệt, từ nguồn “quỹ mái ấm công đoàn”, LĐLĐ huyện đã vận động cán bộ, đoàn viên công đoàn ủng hộ ngày công giúp 9 gia đình xây mới, sửa chữa nhà ở với số tiền trên 258 triệu đồng.

Nhờ thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống, việc làm của CNVC -LĐ, đến nay phần lớn CNVC – LĐ trong huyện có việc làm ổn định. Điều kiện làm việc của cán bộ, CNVC, CNLĐ ngày càng được quan tâm, môi trường làm việc được cải thiện; công tác an toàn, bảo hộ về lao động được thực hiện tốt, không có tai nạn lao động xảy ra. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tham quan, du lịch được quan tâm đẩy mạnh, góp phân nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, đoàn viên, người lao động. Đặc biệt đối với nữ CNVC – LĐ luôn được quan tâm chăm lo về mọi mặt. Các chính sách đối với lao động nữ như khám sức khỏe, chế độ thai sản được công đoàn trên địa bàn huyện phối hợp quan tâm thực hiện đầy đủ. Hoạt động của Ban nữ công thường xuyên được củng cố, kiện toàn, là địa chỉ tin cậy để chị em chia sẻ kinh nghiệm trong công việc, gia đình, nuôi dạy con cái. Hàng năm có trên 85% nữ CNVC- LĐ được công nhận đạt danh hiệu “giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Ông Lương Văn Sinh – Chủ tịch LĐLĐ huyện Đầm Hà cho biết: “Thời gian tới LĐLĐ huyện Đầm Hà sẽ tiếp tục đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động; hướng hoạt động về cơ sở; chú trọng triển khai, nâng cao hiệu quả việc phối hợp thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tổ chức tốt các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên; xứng đáng là chỗ dựa tin cậy, vững chắc của CNVCLĐ; góp phần xây dựng huyện Đầm Hà ngày càng phát triển.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH huyện Đầm Hà)