Công đoàn Viên chức tỉnh: Hướng hoạt động về cơ sở
21/12/2017

Nhiệm kỳ 2012-2017, Công đoàn Viên chức tỉnh đã quan tâm đổi mới phương pháp chỉ đạo, nội dung hoạt động hướng về cơ sở, tập trung chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của CBCC,VC-LĐ, chia sẻ, tháo gỡ khó khăn, đồng hành cùng các đơn vị…

Bảo vệ quyền lợi, chăm lo đời sống CBCC,VC-LĐ

 

CBCC,VC-LĐ các đơn vị tham gia Hội thao Khối các cơ quan tỉnh năm 2016.

Nhiệm kỳ qua, hoạt động của các cấp Công đoàn Viên chức tỉnh gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của tình hình kinh tế; nhiều đơn vị sự nghiệp công lập phải thực hiện tự chủ, quá trình thực hiện Đề án 25 tác động tới tâm tư, đời sống, việc làm của CBCC,VC-LĐ. Tuy nhiên, do sâu sát nắm bắt cơ sở, Công đoàn Viên chức tỉnh đã triển khai các giải pháp, tham gia tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị và CBCC,VC-LĐ.

Cụ thể, các cấp Công đoàn Viên chức tỉnh luôn quan tâm sâu sát nắm tình hình hoạt động của các đơn vị tự chủ kinh phí, tư tưởng, đời sống, việc làm của CBCC,VC-LĐ; tham gia với cấp trên chỉ đạo thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị. Đồng thời, tuyên truyền, vận động CBCC,VC-LĐ đồng hành với đơn vị; nâng cao ý thức, trách nhiệm trong lao động, mở rộng thị trường, tìm việc làm, tham gia sắp xếp lao động; thực hành tiết kiệm, phát huy sáng kiến để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Trong quá trình thực hiện Đề án 25 của tỉnh, cùng với việc tổ chức cho CBCC,VC-LĐ tham gia xây dựng Đề án, thực hiện cơ chế tự chủ tài chính, các công đoàn cơ sở (CĐCS) đã phối hợp tốt với chính quyền, chuyên môn đồng cấp quan tâm nắm bắt tư tưởng, từ đó tư vấn giới thiệu việc làm mới cho 34 CBVC-LĐ, tham mưu giải quyết tốt chế độ, chính sách đối với 199 CBCC,VC-LĐ trong diện giảm biên chế, chấm dứt hợp đồng lao động.

 

Công đoàn Viên chức tỉnh trao nhà tình nghĩa cho đoàn viên công đoàn.

Bên cạnh đó, các cấp công đoàn đã quan tâm chăm lo đời sống CBCC,VC-LĐ. Trong nhiệm kỳ đã thăm hỏi, tặng quà cho 965 đoàn viên khó khăn với tổng số tiền 719 triệu đồng. Các CĐCS phối hợp với cơ quan chuyên môn thưởng từ nguồn tiền tiết kiệm, thăm, tặng quà 1.420 lượt CBCC,VC-LĐ khó khăn với mức từ 200.000-3.000.000 đồng/người.

Công đoàn Viên chức tỉnh đã đề nghị LĐLĐ tỉnh hỗ trợ xây mới và sửa chữa 6 mái ấm công đoàn với tổng trị giá 120 triệu đồng; cho 139 lượt CBCC,VC-LĐ vay 2,5 tỷ đồng từ nguồn Quỹ Trợ vốn cho công nhân lao động nghèo để phát triển kinh tế gia đình và cải thiện đời sống; đề nghị Khối thi đua số 6 Công đoàn Viên chức Việt Nam hỗ trợ xây mới 1 nhà trị giá 70 triệu đồng cho trường hợp công chức thuộc diện gia đình chính sách bị nhiễm chất độc da cam/dioxin.

Với sự tham gia đóng góp tích cực của các cấp Công đoàn Viên chức tỉnh, tình hình việc làm, đời sống của CBCC,VC-LĐ cơ bản ổn định, quyền lợi được đảm bảo. Qua đó, động viên tinh thần, khích lệ người lao động tích cực tham gia các phong trào thi đua học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nâng cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

 

Xây dựng đội ngũ CBCC,VC-LĐ chuyên nghiệp

Theo đồng chí Nguyễn Đức Hoạt, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh, xây dựng đội ngũ CBCC,VC-LĐ chuyên nghiệp là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của Công đoàn Viên chức tỉnh. Vì thế, công đoàn các đơn vị đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, lấy đoàn viên làm đối tượng vận động.

Việc xây dựng đội ngũ CBCC,VC-LĐ lớn mạnh thể hiện rõ nét trong công tác tuyên truyền, giáo dục và tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước. Cụ thể, trong công tác tuyên truyền, các cấp công đoàn đã quan tâm đổi mới hình thức, biện pháp, nội dung học tập, giáo dục nâng cao nhận thức cho CBCC,VC-LĐ về công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế của tỉnh, đất nước; đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với thực hiện chương trình cải cách hành chính và cuộc vận động xây dựng người CBCC,VC-LĐ trung thành - sáng tạo - tận tụy - gương mẫu, góp phần xây dựng tác phong công nghiệp, kỷ luật, kỷ cương, xây dựng nếp sống văn minh, cơ quan, đơn vị văn hóa.

 

Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Nguyễn Đức Hoạt trao giấy khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW và cuộc vận động xây dựng người CBCC,VC-LĐ trung thành-sáng tạo-tận tụy-gương mẫu, giai đoạn 2011-2015.

Cũng trong 5 năm qua, các CĐCS đã phối hợp cùng thủ trưởng cơ quan, đơn vị xây dựng, triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho CBCC,VC-LĐ, vận động và tạo điều kiện cho 348 người được đào tạo trình độ đại học, 633 người được đào tạo trình độ sau đại học, 1.028 người được bồi dưỡng, nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ, 334 người được đào tạo trình độ cử nhân và cao cấp chính trị, 338 người được đào tạo trình độ trung cấp chính trị…

Trong phong trào thi đua, các cấp công đoàn đã phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị vận động CBCC,VC-LĐ hưởng ứng, thực hiện các phong trào thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ mới vào công tác và điều hành, đảm nhận các công trình phần việc, nghiên cứu đề tài khoa học mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội cao. Tiêu biểu là các đề tài nghiên cứu đổi mới công tác vận động quần chúng của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; đề án thực hiện cải cách hành chính, thực hiện cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông”, Đề án 25… Qua phong trào thi đua xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, đã có 1.233 đề tài khoa học và sáng kiến cải tiến làm lợi 82,3 tỷ đồng.

Với những thành tích nổi bật trong hoạt động công đoàn và phong trào CBCC,VC-LĐ, 5 năm qua, Công đoàn Viên chức tỉnh liên tục đạt danh hiệu công đoàn vững mạnh xuất sắc, tập thể lao động xuất sắc; được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; nhiều tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng...

Thanh Hằng

 
Gửi niềm tin tới Đại hội

* Đồng chí Nguyễn Thị Minh Lương, Trưởng Ban Nữ công, Sở Thông tin & Truyền thông: “Tiếp tục quan tâm tới lao động nữ”

Trong tổng số CBCC,VC-LĐ của tỉnh, nữ giới chiếm tỉ lệ tới 41%. Vì thế, tôi mong rằng Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ IV này sẽ có kế hoạch cụ thể chỉ đạo các CĐCS trực thuộc thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với CBCC,VC-LĐ nữ. Đặc biệt quan tâm đến chế độ làm việc theo nguyện vọng, nhất là trong giai đoạn thai kỳ, nuôi con nhỏ. Cùng với đó, đảm bảo việc khám sức khỏe định kỳ cho lao động nữ, thực hiện khám chuyên khoa ít nhất 6 tháng một lần. Bên cạnh đó, Công đoàn Viên chức tỉnh cần phối hợp với CĐCS tham mưu cho lãnh đạo cơ quan, đơn vị tạo điều kiện cho lao động nữ được học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Tôi đề nghị tại Đại hội lần này, Công đoàn Viên chức tỉnh xem xét vấn đề cơ cấu tỷ lệ cán bộ nữ là người dân tộc thiểu số; nữ cán bộ trẻ có triển vọng để đề bạt, bổ nhiệm vào các chức vụ.

 

* Đồng chí Hoàng Việt Dũng, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Sở Tài nguyên & Môi trường: “Đảm bảo quyền lợi của lao động hợp đồng tại đơn vị sự nghiệp công lập được tham gia BHXH”

Hiện nay, khó khăn lớn nhất đối với nhân viên hợp đồng lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập là thực hiện đóng BHXH. Hiện đơn vị chúng tôi có 15/24 lao động hợp đồng đang bị dừng đóng bảo hiểm do mức lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng quy định. Theo hướng dẫn tại Văn bản số 2950/BHXH-QLT năm 2016, của BHXH tỉnh, đã tạo ra sự không thống nhất việc xếp lương giữa viên chức và lao động hợp đồng có cùng vị trí làm việc trong đơn vị sự nghiệp. Tại Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ IV tôi mong muốn công đoàn sẽ tham gia cùng cơ quan BHXH tỉnh để xây dựng mức đóng phù hợp để lao động hợp đồng được tham gia BHXH đảm bảo quyền lợi sau này.

 

* Đồng chí Bùi Thanh Hải, Công đoàn Cơ quan Hội Nông dân tỉnh: “Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động”

Tôi kỳ vọng Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh lần này sẽ tập trung thảo luận, xây dựng quy chế trong việc chỉ đạo, điều hành hoạt động công đoàn tại các cơ quan, đơn vị. Trong đó, Công đoàn Viên chức tỉnh phải thường xuyên sâu sát, nắm tình hình hoạt động của CĐCS mình quản lý để đánh giá những mặt mạnh và tồn tại cũng như nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động, kịp thời chăm lo, bảo vệ họ. Từ việc gắn kết này còn giúp cho hoạt động công đoàn ở cơ sở được phát huy hiệu quả, nhất là trong các phong trào thi đua lao động sáng tạo, đổi mới mô hình quản lý, nâng cao năng lực chất lượng chuyên môn, qua đó động viên, khích lệ kịp thời những tập thể, cá nhân có đóng góp trong hoạt động công đoàn.

 

* Đồng chí Đặng Quốc Duy, Công đoàn Cơ quan Ban Quản lý Đầu tư các công trình văn hóa - thể thao tỉnh: “Tham mưu, đề xuất với tỉnh các giải pháp hỗ trợ người lao động trong đơn vị thực hiện tự chủ tài chính”

Ban Quản lý Đầu tư các công trình văn hóa - thể thao tỉnh hiện đã tự chủ tài chính 100%, vì thế vấn đề việc làm, thu nhập của người lao động gặp rất nhiều khó khăn. Tại Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ IV tôi mong rằng, tổ chức công đoàn sẽ tham mưu đề xuất với tỉnh cũng như các sở, ngành đặt hàng đơn vị chúng tôi đảm nhận thi công các công trình hoặc thực hiện các gói tư vấn giám sát. Điều này sẽ góp phần quan trọng đảm bảo việc làm và doanh thu cho đơn vị, giúp lao động có thu nhập để ổn định cuộc sống. Đối với các đơn vị đã và đang thực hiện tự chủ tài chính, tôi cũng hi vọng nhiệm kỳ tới, các cấp công đoàn quan tâm nhiều hơn, đặc biệt là trong việc tham mưu với tỉnh để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động.

 

 

Theo Báo Quảng Ninh