Gương sáng Cán bộ công đoàn
28/08/2019

Gắn bó với Tuyển than Cửa Ông đến nay đã hơn 25 năm, anh Lương Văn Hoan (sinh năm 1965) bằng lòng nhiệt huyết, đam mê và không ngừng nỗ lực phấn đấu trong công việc, từ kỹ sư động lực của trường Đại học Bách Khoa (Hệ tại chức) nay anh Hoan là đốc công sửa chữa đầu máy (bậc 7/8) của phân xưởng Đầu máy toa xe - Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV. Ngoài giỏi công tác chuyên môn, anh Hoan còn là Chủ tịch Công đoàn phân xưởng nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc.

 

Là Chủ tịch Công đoàn phân xưởng Đầu máy toa xe, anh Lương Văn Hoan luôn thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của một thủ lĩnh công đoàn, gương mẫu trong công tác và sinh hoạt, tích cực cùng tập thể Ban Chấp hành công đoàn PX tổ chức triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của công đoàn TKV và công đoàn Công ty đề ra; cùng Ban Chấp hành công đoàn phân xưởng chủ động phối hợp thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; phối hợp tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua trong CBCNV, đặc biệt phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Những năm qua đã khích lệ và thu hút được CBCNV của đơn vị tham gia và đã đạt được nhiều thành quả tốt. Hàng năm, anh đều có từ 1 đến 2 sáng kiến cải tiến kỹ thuật hợp lý hóa sản xuất. Các sáng kiến được áp dụng vào sản xuất góp phần tăng năng xuất lao động, giảm chi phí sửa chữa, đảm bảo an toàn trong quá trình sản xuất và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Tiêu biểu như: Sáng kiến “Thông gió nhà sửa chữa Đầu máy” (năm 2017) có giá trị làm lợi 50 triệu đồng; hay sáng kiến “Gia công bộ xe đẩy đỡ hộp đầu trục bánh xe” (năm 2018) với giá trị làm lợi 80 triệu đồng.

Được đề bạt là đốc công sửa chữa đầu máy, có nhiệm vụ đôn đốc chỉ đạo tổ chức thực hiện sửa chữa các cấp đầu máy TY7E, CK1E; sửa chữa thiết bị cơ điện phân xưởng Đầu máy toa xe quản lý. Hàng ngày, ngoài kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công việc, anh Hoan luôn chủ động đề ra biện pháp giải quyết những vướng mắc về kỹ thuật cũng như tiến độ bàn giao sản phẩm; thường xuyên tham mưu đề xuất với lãnh đạo phân xưởng trong việc điều hành sản xuất nhằm mang lại hiệu quả cao nhất. Đảm bảo việc làm và thu nhập tiền lương cho anh em trong bộ phận phụ trách được ổn định. Năm 2018 thu nhập tiền lương sản phẩm đạt 6,5 triệu đồng/người/tháng; 50 % số tổ quản lý đạt tổ lao động xuất sắc và tổ công đoàn xuất sắc.

Thực hiện công tác tái cơ cấu theo chỉ thị số 52, số 102 của Tập đoàn Công nghiệp than – Khoáng sản Việt Nam và chỉ đạo của lãnh đạo Công ty. Là chủ tịch công đoàn phân xưởng, luôn gần gũi, thấu hiểu người lao động, anh Hoan đã đề xuất với lãnh đạo đơn vị sắp xếp lại mô hình sản xuất phù hợp với đặc thù của đơn vị đảm bảo tinh gọn, hiệu quả. Phân công thợ bậc cao kèm cặp giúp đỡ công nhân trẻ mới vào nghề và mới chuyển về phân xưởng; phát hiện bồi dưỡng công nhân gắn bó yêu nghề; tham mưu cùng lãnh đạo phân xưởng có hướng tự đào tạo người công nhân chuyên một nghề, biết nhiều nghề để đáp ứng yêu cầu sản xuất của đơn vị.

Anh chia sẻ, làm công tác công đoàn trước hết phải có sự cảm thông sâu sắc đến công việc và đời sống của người lao động, phải gần gũi, nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng của họ, từ đó có tiếng nói với chuyên môn để cùng đảm bảo những quyền lợi chính đáng nhất cho người lao động. Đặc biệt là các trường hợp công nhân có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, từ đó tạo bầu không khí cởi mở, dân chủ để đoàn viên gắn bó với tổ chức Công đoàn, cố gắng hoàn thành tốt công việc được giao.  

Bên cạnh đó, anh cùng với Ban Chấp hành Công đoàn đã xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục với những nội dung và hình thức đa dạng, phong phú, thông qua các đợt sinh hoạt chính trị, các lớp tập huấn, các đợt tuyên truyền... cung cấp nhiều thông tin thiết thực, cụ thể, giúp cho đoàn viên công đoàn nâng cao nhận thức. Hàng năm, công đoàn PX Đầu máy - Toa xe đều đăng ký tham gia đảm nhận từ 1 đến 2 công trình việc khó giúp chuyên môn tháo gỡ khó khăn, góp phần cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

Vừa là Chủ tịch công đoàn bộ phận, vừa là người đảng viên, anh Hoan luôn gương mẫu và vận động quần chúng thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng các cấp gắn với chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hành tiết kiệm, tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí. Cùng với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, phong trào CNVC và hoạt động công đoàn của đơn vị luôn được quan tâm. Việc làm, đời sống của CNVCLĐ đơn vị ổn định. Anh Hoan vận động CNVCLĐ tích cực tham gia các phong trào Văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao do Công ty, đơn vị tổ chức nhằm tăng thêm thể chất và tinh thần thi đua trong lao động sản xuất. Phối hợp cùng chuyên môn chỉ đạo và tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền, vận động, giáo dục chính trị tư tưởng CBCNV đơn vị.

 

Anh Lương Văn Hoan (đứng ngoài cùng bên phải) nhận bằng khen của Công đoàn TKV

Nhiệt tình, trách nhiệm với công việc được giao cũng như với tổ chức Công đoàn, 3 năm liền anh Hoan đều đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Công ty. Năm 2017, anh vinh dự được nhận Bằng khen của BCH Công đoàn – Than Khoáng sản Việt nam. Tự hào và vinh dự hơn nữa, khi anh là 1 trong 90 CNLĐ tiêu biểu xuất sắc được UBND tỉnh Quảng Ninh tặng Bằng khen và tuyên dương tại Lễ tuyên dương các điển hình tiên tiến tiêu biểu trong phong trào thi đua “Doanh nghiệp giỏi”, “Cơ quan văn hóa”, “Công nhân tiên tiến tiêu biểu” tỉnh Quảng Ninh năm 2018. Đây là nguồn cổ vũ động viên lớn đối với anh Lương Văn Hoan, để anh tiếp tục phấn đấu hơn nữa trong lao động sản xuất và luôn là tấm gương công nhân tiên tiến tiêu biểu - Người cán bộ công đoàn nhiệt thành của đơn vị.

Vũ Hằng (Công ty Tuyển than Cửa Ông)