Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông: Đẩy mạnh công tác “Vì sự tiến bộ phụ nữ
18/06/2020

Trong những năm qua, công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ tại Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV đã được triển khai sâu rộng, với nhiều hoạt động phong phú. Kết quả đạt được đã tạo thuận lợi cho nữ CBCNV vươn lên về mọi mặt, tích cực tham gia các lĩnh vực đời sống xã hội.

 

Nữ CBCNV Công ty trong ngày hội.

Ngay từ đầu năm, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Công ty đã phối hợp với Ban nữ công Công đoàn Công ty xây dựng chương trình công tác năm; Tham mưu xây dựng Kế hoạch liên tịch v/v Tổ chức các hoạt động trong nữ CNVCLĐ Công ty năm 2020; Đăng ký phong trào “Hai giỏi” và thực hiện chỉ tiêu kế hoạch hoá gia đình trong nữ CNVC năm 2020. Tiếp tục triển khai đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ... Ban VSTBPN đã đề xuất tham mưu nhiều ý kiến được các cấp lãnh đạo trong Công ty lắng nghe, quan tâm, giải quyết, đặc biệt là vấn đề về chế độ chính sách đối với lao động nữ cũng như việc tạo điều kiện cho nữ CNVCLĐ nâng cao trình độ tham gia công tác quản lý trong công ty. 

Thực hiện chỉ đạo của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ TKV và Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh, Ban VSTBPN Công ty đã tích cực triển khai kịp thời và xây dựng các văn bản liên quan đến bình đẳng giới và tiến bộ phụ nữ; cụ thể hóa các chủ trương, chính sách liên quan đến công tác nữ; lồng ghép hoạt động bình đẳng giới vào kế hoạch phát triển SXKD và đời sống xã hội ở Công ty và các đơn vị, tạo điều kiện thực hiện tốt các chính sách như: chính sách cán bộ nữ, công tác giáo dục đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt của nữ CNVCLĐ...; nhận thức của CBCNV về bình đẳng giới được nâng lên; phụ nữ được tôn trọng và đối xử bình đẳng hơn, địa vị của người phụ nữ trong xã hội và gia đình ngày càng được cải thiện... góp phần chuyển biến mạnh mẽ nhằm thay đổi nhận thức, hành vi thực hiện bình đẳng giới; từng bước thu hẹp khoảng cách giới; giảm sự chênh lệch về vị trí, vai trò, điều kiện, cơ hội phát huy năng lực giữa nữ cán bộ.

Là Công ty có số lượng nữ trên 45% , nên mọi chế độ chính sách được bình đẳng giữa lao động nữ và lao động nam trong tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, tiền lương, bổ nhiệm, các chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, điều kiện lao động, an toàn lao động, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, các chế độ phúc lợi khác về vật chất và tinh thần, ngoài ra lao động nữ còn được ưu tiên về chế độ làm việc, trong thời gian mang thai và nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi, thời gian nghỉ ngơi trong thời kỳ kinh nguyệt; Được khám sức khỏe định kỳ, lao động nữ được khám chuyên khoa phụ sản theo danh mục khám chuyên khoa phụ sản do Bộ Y tế ban hành... 

Cùng với việc quan tâm đến việc thực hiện các chế độ chính sách có liên quan đến lao động nữ: Điều kiện làm việc, trả lương, thưởng, chế độ ốm đau, thai sản, bảo hộ lao động. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt cán bộ, phát triển đảng trong nữ CNVCLĐ được Công ty quan tâm, tạo điều kiện để hỗ trợ chị em đảm bảo sức khoẻ, nâng cao năng suất lao động. Phối hợp giữ gìn vệ sinh môi trường; tham gia phòng chống dịch bệnh và kiểm tra test đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, Duy trì tổ chức khám chữa bệnh và chuyển tuyến cho công nhân, tổ chức khám sức khoẻ nặng nhọc độc hại và chuyên đề nữ cho 2904 CBCNV. Triển khai các biện pháp chăm sóc sức khoẻ lao động nữ trong mùa nắng nóng, duy trì thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid – 19. Đưa 09 công nhân mắc bệnh nghề nghiệp đi rửa phổi tại Bệnh viện Than - Khoáng sản; đảm bảo thanh toán đầy đủ các chế độ cho chị em thai sản; Hỗ trợ đi nghỉ mát điều trị cho 123 nữ CBCNV tại Sa pa. Giám sát thực hiện cấp phát trang bị BHLĐ; ăn giữa ca, bồi dưỡng hiện vật, các chế độ BHXH, BHYT. 

Vận động nữ CNVCLĐ tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Giám đốc và Công đoàn phát động như: Phong trào thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD - ĐSXH năm 2020, gắn với phát động Tháng Công nhân, Tháng thi đua trong CNVCLĐ. Tạo điều kiện cho nữ CNVCLĐ có cơ hội phát huy trí tuệ, năng lực trong phong trào lao động sáng tạo phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất. 6 tháng đầu năm 2020, chị em Nữ CNVCLĐ Công ty đã phát huy 60 sáng kiến, làm lợi trên 200 triệu đồng; đồng thời cùng với CNVCLĐ các đơn vị đăng ký đảm nhận có 5 công trình trọng điểm chào mừng các ngày lễ lớn với Công đoàn TKV và Liên đoàn LĐ tỉnh Quảng Ninh, đăng ký đảm nhận 8 công trình việc khó với Công ty trị giá gần 1 tỷ đồng, đảm bảo an toàn, đúng thời gian, tiến độ, đáp ứng kịp thời cho sản xuất. 

Song song đó, Công ty tuyên truyền và thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em, nâng cao nhận thức về giới, thực hiện tốt công tác DS-KHHGĐ, giúp chị em có kiến thức am hiểu về chế độ lao động nữ, Luật lao động, Luật Hôn nhân gia đình, Luật Bình đẳng giới. Phối hợp tổ chức kỷ niệm các ngày của giới như 8/3; Công ty đã chi cho 1.604 nữ CNVCLĐ với tổng số tiền 320.800.000 đồng, thưởng 75 nữ xuất sắc 75 triệu đồng; thưởng 22 tập thể với tổng số tiền 86 triệu đồng. Phối hợp hỗ trợ 754 nữ CNVCLĐ các công đoàn bộ phận mua BH xe máy, với mức 30.000 đ/người, với tổng số tiền 22.620.000 đồng...

Kết quả thực hiện công tác bình đẳng giới của Công ty được khẳng định qua các con số ấn tượng: 100 % tổng số nữ CNVCLĐ của Công ty đều được qua đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật, trong đó lao động nữ dưới 45 tuổi có 1.156 người, chiếm tỷ lệ 73,2% tổng số nữ của đơn vị. Hiện nay tổng số nữ giữ chức vụ chuyên môn, từ Phó Quản đốc, Phó Trưởng phòng trở lên 12 người. Đặc biệt, trong BCH Đảng ủy Công ty khoá XXXII nhiệm kỳ 2020-2025, đã có 03 đồng chí nữ/15 đồng chí tham gia BCH đạt tỷ lệ 20%, 1 đồng chí tham gia BTV Đảng ủy, là Phó Bí thư Đảng ủy duy nhất trong TKV. 

Nhằm nâng cao năng lực về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, trong năm 2020, Công ty đã cử nữ CNVCLĐ tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao năng lực chuyên môn, bồi dưỡng lý luận chính trị cho nữ cán bộ là Trưởng, Phó phòng và tương đương. Tham mưu với lãnh đạo Công ty mở các lớp đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho nữ CBCNV từ đại học, cao đẳng, CNKT, 6 tháng năm 2020 đã có 89 nữ được thi nâng bậc, 22 nữ tham gia các lớp trung cấp, cao đẳng, 66 nữ tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ... Cử cán bộ, các cộng tác viên kiêm nhiệm công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ tham dự các buổi hội thảo, hội nghị, tập huấn nâng cao năng lực bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ do Công đoàn cấp trên và Tỉnh Quảng Ninh tổ chức... 

Các chế độ chính sách đối với lao động nữ được Công ty đặc biệt chú trọng quan tâm. Những chị em có bệnh đã được chữa trị kịp thời. Công ty đã thăm hỏi 55 lượt nữ CNVCLĐ bị TNLĐ, có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo với số tiền 72 triệu đồng; chi thăm hỏi 43 cháu con của CNVCLĐ Công ty mồ côi, tật nguyền, mắc bệnh hiểm nghèo, mức 500.000 đ/người; thăm các cháu Trường Mầm non thuộc 3 phân hiệu của Trường Mầm Non Cửa Ông... với tổng số tiền 55 triệu đồng. Gặp mặt, động viên khen thưởng 67 cháu con CNVCLĐ Công ty đỗ đại học chính quy và đạt học bổng năm học 2018-2019 với số tiền 33.500.000 đồng; cấp 1.579 tuýp Vitamin C sủi cho nữ CBCNV Công ty; chăm lo sức khoẻ của công nhân làm việc trong thời tiết nắng nóng, phòng, chống dịch COVID-19; Công đoàn Công ty đề nghị CĐTKV đã hỗ trợ cho 03 gia đình nữ đơn thân có hoàn cảnh khó khăn sửa chữa và xây nhà ở mới từ quỹ Mái ấm công đoàn. 

Bên cạnh đó, Công ty luôn quan quan tâm, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, đặc biệt là lao động nữ: Xây nhà vệ sinh kinh nguyệt tại 16 đơn vị. Hàng năm 100% chị em được tổ chức khám sức khoẻ định kỳ và khám nghề nặng nhọc độc hại. Những chị em có bệnh đã được chữa trị kịp thời. Kết quả cho thấy trên 90% chị em khỏi bệnh, phấn khởi yên tâm lao động sản xuất. Ngoài ra các đơn vị còn tổ chức cho chị em được đi tham quan trong và ngoài nước đạt trên 80%.

Với sự quan tâm của cấp ủy và chuyên môn, nữ CBCNV trong Công ty đã khẳng định được vị thế trong gia đình, cơ quan và xã hội. Thời gian tới, Công ty tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ. Tiếp tục triển khai đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ. Tổ chức các hoạt động biểu dương, tôn vinh “nữ công nhân, viên chức tiêu biểu”; tổ chức tổng kết, khen thưởng động viên kịp thời để nhận các điển hình cá nhân, tập thể nữ xuất sắc trong phong trào thi đua lao động sản xuất. Thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ, tuyên dương và đẩy mạnh các hoạt động xã hội trong nữ CNVCLĐ nhân dịp kỷ niệm ngày của giới... Tiếp tục chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng cường công tác cơ sở, chăm lo quyền lợi hợp pháp và chính đáng của CNVCLĐ; tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về bình đẳng giới, từng bước xóa bỏ bạo lực, thực hiện các quyền bình đẳng của phụ nữ trong lĩnh vực kinh tế, lao động, trong đào tạo nghề, xây dựng gia đình hạnh phúc, ấm no; đồng thời, đẩy mạnh phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” và phong trào “2 giỏi” trong nữ CBCNVCLĐ; tập hợp, ngày càng đông đảo phụ nữ tỉnh phát huy tiềm năng, trí tuệ, đóng góp vào sự nghiệp CNH-HĐH đất nước. 

Vũ Hằng (CĐ Cty Tuyển than Cửa Ông)