Than Vàng Danh Tổ chức phát động Tháng thi đua cao điểm thực hiện công tác ATVSLĐ - Tháng 7 năm 2020
04/07/2020

Nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua trong đoàn viên, người lao động đồng hành cùng doanh nghiệp tiếp tục vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covidd- 19; tập trung cao độ cho việc thực hiện công tác đảm bảo an toàn trong 6 tháng cuối năm, thiết thực lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929- 28/7/2020); chào mừng Đại hội Đảng bộ Tập đoàn TKV lần thứ III tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc trong công nhân, viên chức lao động lần thứ X.

Ngay từ những ngày đầu tháng 7 Ban Thường vụ Công đoàn công ty đã đến tận các nhà giao ca phân xưởng để tuyên truyền phát động "Tháng thi đua cao điểm thực hiện công tác ATVSLĐ - Tháng 7 năm 2020.

Chỉ đạo các bộ phận tổ chức phát động và đăng ký cam kết thực hiện tốt công tác AT VSLĐ với Công đoàn công ty. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm 24 năm ngày thành lập Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (01/7/1996- 01/7/2020); 91 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929- 28/7/2020) và chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam lần thứ III. Tuyên truyền vận động CNVC,LĐ nâng cao nhận thức về công tác ATVSLĐ, chấp hành đúng các quy trình kỹ thuật, quy phạm an toàn, thực hiện đầy đủ các phương tiện bảo vệ cá nhân; Thực hiện 5 nguyên tắc tự chủ an toàn”. Tuyên truyền bằng các hình thức: Sử dụng hệ thống màn hình led, ti vi, băng zôn, bảng điện tử, viết tin, bài; Tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh vào thứ 3 hàng tuần với chuyên đề “Công đoàn với việc tham gia quản lý, tổ chức phong trào thi đua”. Tuyên truyền trên trang Website Công đoàn TKV và các trang mạng xã hội để kịp thời phổ biến, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu đạt được trong lao động sản xuất và công tác an toàn lao động.

Phối hợp với chuyên môn đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ tại nơi làm việc, tăng cường kiểm tra đột xuất, kiểm tra những đơn vị khó khăn để nắm bắt, đôn đốc việc thực hiện công tác ATVSLĐ và có ý kiến với chuyên môn giải quyết nhằm tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị , cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, phấn đấu mỗi Công đoàn bộ phận khối sản xuất tổ chức một cuộc kiểm tra, giám sát về công tác ATVSLĐ, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

Phối hợp nâng cao chất lượng hoạt động của mạng lưới ATVSV, cụ thể: Đôn đốc hoạt động và sinh hoạt mạng lưới ATVSV ở các bộ phận, các bộ phận đăng ký lịch sinh hoạt ATVSV với Công đoàn công ty; Nâng cao chất lượng và hiệu quả kiến nghị của ATVSV góp phần ngăn ngừa TNLĐ và sự cố; Thực hiện tốt việc trả phụ cấp cho ATVSV theo quy định; Tổ chức huấn luyện cho số ATVSV mới được công nhận bổ sung.

Phối hợp với chuyên môn xét sáng kiến quý II/2020 và tiếp tục phát huy công tác sáng kiến, phấn đấu có 30% số sáng kiến trong tháng 7/2020 có liên quan đến thực hiện công tác an toàn lao động. Quan tâm đến việc đầu tư áp dụng các công nghệ tiên tiến phù hợp để tăng năng suất lao động, nâng cao mức độ an toàn, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, Đôn đốc, chỉ đạo thực hiện công trình" Sửa chữa nhà, hạ tầng tập thể 3G85 số 3 khu tập thể 314" công trình đăng ký với Công đoàn Than- Khoáng sản Việt Nam. Chỉ đạo các bộ phận đăng ký các công trình liên quan đến công tác ATVSLĐ, cải thiện điều kiện môi trường làm việc cho công nhân lao động. Tập trung thực hiện các chế độ phúc lợi cho người lao động như  tham quan, nghỉ mát, hỗ trợ điều trị, nghỉ cuối tuần, các chế độ ăn ở, tắm giặt, khám chữa bệnh... thăm hỏi trao trợ cấp học bổng (áp dụng cho gia đình có thân nhân bị tai nạn nghiêm trọng), theo Quyết định số 352/QĐ- TKV ngày 28/2/2020 của Tổng Giám đốc Tập đoàn.

Hưởng ứng lễ phát động, đại diện các công trường, phân xưởng trong Công ty đã đồng loạt quán triệt đến CBCN, biểu thị quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu thi đua đã đề ra.

Phạm Cường - Công Hạnh (Cty Than Vàng Danh)