CNVCLĐ Quảng Ninh: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng hành động cụ thể
13/12/2020

Trong những năm qua, xác định rõ được tầm quan trọng của việc triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay, Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của tỉnh ủy và của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình làm theo để tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện từ cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh đến các đơn vị trực thuộc . Qua thực tiễn triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của tổ chức Công đoàn các cấp đã tạo nên nhiều chuyển biến tích cực trong nhận thức và việc làm của cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động

 

 

Buổi sinh hoạt chính trị “Học Bác lòng ta trong sáng hơn” tại điểm sinh hoạt văn hóa công nhân Cung VHLĐ Việt Nhật

Chuyển biến rõ nét về nâng cao nhận thức:

Xác định việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong việc phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng đạo đức của lực lượng đoàn viên Công đoàn và người lao động, do vậy Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh LĐLĐ tỉnh cụ thể hóa các nội dung của Chỉ thị 05 trong chương trình công tác năm; xây dựng Kế hoạch thực hiện chủ đề theo từng năm với những nội dung cụ thể  gắn với các nội dung trọng tâm, mục tiêu cụ thể; Chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn bám sát sự chỉ đạo của Cấp ủy để xây dựng kế hoạch thực hiện các chuyên đề theo từng năm; đổi mới công tác theo dõi, đánh giá việc Học tập và làm theo tư tưởng,  đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các tập thể, cá nhân; chú trọng việc lựa chọn các nội dung cụ thể, phù hợp để cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tham gia học tập và vận dụng vào thực tiễn, xây dựng việc học và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ chính trị của tổ chức Công đoàn đó là hoạt động đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động và Chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động.

Các cấp công đoàn trong tỉnh đã sáng tạo, linh hoạt lồng ghép nội dung Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tỉnh gắn với việc thực hiện một số chương trình trọng tâm: Phát triển tổ chức công đoàn, kết nạp đoàn viên, thành lập và xây dựng CĐCS vững mạnh; nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể; gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 /CT-TW với việc tự phê bình và phê bình  trong thực hiện Nghị quyết TW4-NQ/TW khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ, Nghị quyết số 18-NQ/TW “về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Nghị quyết 20 về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”…thông qua các hình thức: Kết hợp tuyên truyền với tư vấn pháp luật lưu động tại các khu công nghiệp, khu nhà trọ công nhân; duy trì và phát huy hiệu quả các mô hình Tổ tự quản khu nhà trọ, Câu lạc bộ nữ công nhân xa nhà, hoạt động VHTT, Cụm VHTT – CNLĐ, kết quả đã tổ chức 1.185 cuộc tư vấn, tuyên truyền pháp luật lưu động, giải đáp các vướng mắc, kiến nghị cho 112.000 CNLĐ; tổ chức trên 1200 cuộc tuyên truyền cho trên 8.200 lượt CNLĐ. Các hoạt động văn hóa, thể thao, chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động được duy trì, trên 70% CĐCS, 52 cụm VHTT và 02 Điểm sinh hoạt văn hóa CNVCLĐ thường xuyên tổ chức các hoạt động sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Một số đơn vị đã có hình thức triển khai học tập các chuyên đề một cách sáng tạo, hiệu quả như: Công đoàn ngành Giáo dục, Công đoàn ngành Giao thông, LĐLĐ thành phố Hạ Long ….

 Điểm nhấn của việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong CNVC LĐ Quảng Ninh chính là đợt sinh hoạt "Học Bác lòng ta trong sáng hơn” trong đó cao điểm từ ngày 15/4 - 19/5 hàng năm, Các LĐLĐ cấp huyện, CĐ ngành đã chủ động triển khai tới các CĐCS, tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: Mời diễn giả nói chuyện về thân thế, sự nghiệp và tấm gương đạo đức của Bác; tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, kết hợp sinh hoạt văn hóa ở cơ sở, ở cụm VHTT - CNLĐ, cụm liên kết trên địa bàn; tổ chức tuyên dương những tập thể, cá nhân có thành tích, tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Kết quả, trong 04 năm  đã có 5.839 đơn vị cơ sở tổ chức sinh hoạt chuyên đề với, thu hút  hơn 1.200.000 đoàn viên, CNVCNLĐ tham gia, trên 30.000 CNVC-LĐ được học những bài chính trị cơ bản; 8710 CNVC-LĐ được kết nạp Đảng. Thông qua đó, đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống trong đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ.

“Làm theo” bằng hành động cụ thể:

Quán triệt tinh thần của Bác, “thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, Hàng năm các cấp công đoàn đã tổ chức phát động, triển khai các phong trào thi đua, gắn với thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Trọng tâm là các phong trào thi đua: Công nhân, viên chức, lao động thi đua học tập, lao động sáng tạo, xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại , “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Học tập nâng cao trình độ, nghiệp vụ, tay nghề công nhân, viên chức, lao động”…Các Công đoàn ngành đã tích cực triển khai nhiều phong trào thi đua ngành nghề, với những tiêu chí cụ thể, phù hợp như: Công đoàn viên chức tỉnh với  phong trào xây dựng người cán bộ công chức "Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, Ngành Giáo dục với phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; Ngành Y tế với phong trào xây dựng “Bệnh viện xuất sắc toàn diện”; ngành Xây dựng với phong trào “Công trình đạt Huy chương vàng”; Các công đoàn cơ sở ngành Than với phong trào “An toàn - Đổi mới - Tăng trưởng - Hiệu quả”, Tổ đội đạt năng suất kỷ lục”…. Qua các phong trào thi đua, toàn tỉnh đã có 35.043 công trình, sản phẩm, sáng kiến, cải tiến, làm lợi xấp xỉ 900 tỷ đồng; trên 6600 công trình, sản phẩm, phần việc trị giá 14.040 tỷ đồng do công đoàn đảm nhận và tham gia quản lý mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội; 158 công trình được gắn biển chào mừng Đại hội công đoàn các cấp, 6 sản phẩm đạt giải cuộc thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc, đồng thời tuyên dương, khen thưởng cho 276 công nhân lao động tiên tiến tiêu biểu xuất sắc cấp tỉnh, trên 466 lượt cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiêu biểu được công nhận danh hiệu “Doanh nghiệp giỏi - Cơ quan Văn hóa” cấp tỉnh, 316 tập thể  được tặng bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh ; hơn 22.000 lượt cá nhân được tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua các cấp. Đồng thời qua các phong trào thi đua đã có 40.010 lượt tập thể,công nhân, viên chức, lao động được các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp khen thưởng.

Thông qua việc học tập và làm theo tấm gương của Bác, đội ngũ cán bộ công nhân viên chức người lao động toàn tỉnh đã không ngừng phát huy trí tuệ, nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ, cải tiến lề lối làm việc, chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng; đoàn kết, tương thân tương ái, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, góp phần tích cực vào hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của của tỉnh.Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới các cấp Công đoàn tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục phối hợp cùng chuyên môn đồng cấp đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác tới đoàn viên, công nhân viên chức lao động. Chủ động xây dựng nội dung học tập và làm theo Bác sát với thực tế của địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vững mạnh toàn diện./.

Đỗ Quyên (LĐLĐ tỉnh)