Quy chế dân chủ ở doanh nghiệp nhỏ và vừa
16/12/2020

Quảng Ninh hiện có trên 19.600 doanh nghiệp, với hơn 430.000 lao động. Tuy nhiên, doanh nghiệp có quy mô lớn chỉ chiếm gần 3%, còn lại là doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ. Thời gian qua đã có nhiều doanh nghiệp tham gia thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở (QCDCCS), mang lại hiệu quả cao.

Tọa đàm Nâng cao chất lượng thực hiện Quy chế dân chủ ở các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh, ngày 30/11.


Tại Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Xuân Nghiêm (TP Cẩm Phả), Công đoàn với chuyên môn đã phối hợp chặt chẽ trong việc thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT), xây dựng thang bảng lương, quy chế trả lương. "Nhiều điều khoản có lợi hơn so với luật cho người lao động đã được thực hiện như: Trả lương cơ bản cao hơn mức tối thiểu vùng của Nhà nước 15%; phụ cấp chuyên cần 200.000 đồng/người/tháng; phụ cấp đi lại 250.000-500.000 đồng/người/tháng; thưởng tết từ 0,75-1,5% mức lương cơ bản; hỗ trợ ăn ca 25.000 đồng/người/bữa, đảm bảo dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm…” - Ông Trần Văn Chức, Chủ tịch Công đoàn công ty, chia sẻ.

Với Công ty TNHH MTV Thủy lợi Miền Đông, BCH Công đoàn công ty đã xác định gắn hoạt động công đoàn với phát huy dân chủ, tạo động lực mạnh mẽ để phát triển doanh nghiệp bền vững. Hằng năm, Công đoàn đã chủ động xây dựng Chương trình công tác phối hợp với Giám đốc mọi lĩnh vực, quan tâm nhất đến việc bổ sung, sửa đổi các nội dung trong nội quy, quy chế, TƯLĐTT... BCH Công đoàn với vai trò đại diện cho người lao động trực tiếp tham gia ngay từ khi soạn thảo mới, sửa đổi, bổ sung hệ thống các văn bản, thể hiện rõ quan điểm, ý kiến đại diện người lao động trong nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Nhờ đó, nhiều nội dung có lợi hơn cho người lao động đã được quy định.

Thực hiện QCDCCS, những năm qua các cấp ủy đảng, chính quyền, đặc biệt là tổ chức công đoàn các cấp trong tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và thực hiện QCDCCS ở doanh nghiệp; tăng cường kiểm tra, giám sát, trao đổi kinh nghiệm theo các cụm, khu vực để nhân rộng các mô hình tốt, cách làm hay... Do vậy, việc thực hiện QCDCCS ở các doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp nhỏ và vừa nói riêng đã có nhiều chuyển biến tích cực.

5 năm qua, bình quân đã có trên 85% doanh nghiệp xây dựng, ban hành QCDCCS, trên 75% doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập đủ điều kiện tổ chức hội nghị người lao động đối thoại định kỳ, đột xuất và thực hiện nhiều hình thức dân chủ khác, phù hợp với tình hình cụ thể của mỗi doanh nghiệp, đem lại hiệu quả. 85,9% doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn trên địa bàn tỉnh đã ký kết TƯLĐTT với nhiều nội dung có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật. Đặc biệt, đã có 2 TƯLĐTT nhóm doanh nghiệp dịch vụ - du lịch TP Hạ Long và nhóm 8 trường ngoài công lập trên địa bàn, với phương châm: "Thương lượng thật - Nội dung thật - Đối tác thật - Thực hiện thật".

Bữa ăn ca của công nhân Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Xuân Nghiêm (TP Cẩm Phả).


Theo bà Đỗ Thị Ninh Hường, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, nhiều người sử dụng lao động đã nhận thức đầy đủ về dân chủ cơ sở tại nơi làm việc, triển khai và thực hiện các hình thức nhằm phát huy dân chủ trực tiếp của người lao động trong việc tham gia, giải quyết nhiều vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ lao động. Thông qua việc thực hiện tốt QCDCCS, đã xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Hạn chế đơn thư, tranh chấp lao động, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống người lao động, góp phần xây dựng doanh nghiệp phát triển ổn định, tổ chức công đoàn vững mạnh, không để xảy ra những "điểm nóng" trong CNVCLĐ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn nhiều doanh nghiệp chưa thực hiện, hoặc thực hiện chưa thực chất QCDCCS tại nơi làm việc. Đa số các doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn chưa triển khai thực hiện QCDCCS. Vì thế, theo bà Hường, thời gian tới, các cấp công đoàn sẽ tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức, hiểu biết về quy chế dân chủ; đồng thời tập trung xây dựng các nội quy, quy chế nội bộ của doanh nghiệp, xây dựng TƯLĐTT, quy trình tổ chức hội nghị người lao động và đối thoại… nhằm thực hiện hiệu quả nhất quy chế dân chủ trong doanh nghiệp, nhất là ở các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

(Link tin, bài)

Theo Báo Quảng Ninh (Thanh Hằng)