Thỏa thuận hợp tác: LĐLĐ tỉnh với Trung tâm Tư vấn pháp luật và Huần luyện an toàn lao động Công đoàn Quảng Ninh
01/01/2018

THỎA THUẬN HỢP TÁC

V/v triển khai đưa các sản phẩm, dịch vụ ưu đãi đến đoàn viên công đoàn

 

       Hôm nay, ngày 16 tháng 10 năm 2017 tại trụ sở Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh, hai bên gồm:

1. LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH QUẢNG NINH  

Địa chỉ: Tầng 7, trụ sở Liên cơ quan số 4, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 0203.3825.390    Fax: 0203.3625.880

Đại diện: Ông Trần Danh Chức            Chức vụ:  Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

2. TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT & HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG CÔNG ĐOÀN QUẢNG NINH

Địa chỉ: Tổ 4B, Đường Hậu Cần, P. Bãi Cháy, TP. Hạ Long, T. Quảng Ninh.

Điện thoại: 0203 3846 182

Đại diện:  Ông  Triệu Văn Phượng    Chức vụ: Q.Giám đốc Trung tâm.

Hai bên cùng thống nhất ký kết thỏa thuận hợp tác này với các điều khoản và điều kiện sau:

Điều 1. Mục tiêu thỏa thuận hợp tác

1. Liên đoàn Lao động tỉnh thỏa thuận hợp tác với Trung tâm tư vấn pháp luật và Huấn luyện An toàn lao động Công đoàn Quảng Ninh đưa các sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi đến đoàn viên công đoàn nhằm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên công đoàn. Thông qua đó, làm cho đoàn viên hiểu rõ vai trò của tổ chức Công đoàn. Đồng thời tạo ra động lực để động viên, khích lệ đoàn viên và người lao động làm việc tốt hơn, chất lượng cao hơn và ngày càng gắn bó với doanh nghiệp, với tổ chức Công đoàn.

2. Động viên và phát huy tối đa nguồn lực của Trung tâm hỗ trợ cho hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên công đoàn. Góp phần quảng bá thương hiệu, nâng cao vai trò, trách nhiệm xã hội của Trung tâm.

Điều 2. Nội dung thỏa thuận

1. Nội dung:  Trung tâm tham gia Chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn thông qua các sản phẩm sau:

- Nước lọc đóng chai, đóng bình: Giảm giá 5%.

- Tổ chức các lớp tập huấn Cán bộ Công đoàn: Giảm giá  7%.

- Dịch vụ Phòng nghỉ, ăn uống,  Huấn luyện An toàn lao động: Tùy từng trường hợp cụ thể, sẽ giảm giá từ 5% - 10% 

2. Đối tượng:

- Cho đoàn viên công đoàn trên địa bàn tỉnh sử dụng dịch vụ của Trung tâm

- Cho tổ chức công đoàn từ cơ sở đến cấp tỉnh. 

3. Hình thức, địa điểm:

- Hình thức: Văn bản đề nghị của Công đoàn và xuất trình thẻ đoàn viên để được hưởng các ưu đãi;

- Địa điểm: Nơi cung cấp các dịch vụ tại Trung tâm.

Điều 3. Cam kết của các bên

1. Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh:

 - Thông tin về chương trình thỏa thuận hợp tác này đến các cấp Công đoàn trực thuộc đảm bảo mọi đoàn viên công đoàn được tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ ưu đãi,… mà thỏa thuận này mang lại. Đảm bảo đối tượng được hưởng lợi từ thỏa thuận là đoàn viên công đoàn.

 - Quảng bá thương hiệu của Trung tâm, đơn vị trên các phương tiện thông tin báo chí, truyền hình của hệ thống công đoàn.

 - Hỗ trợ doanh nghiệp, đơn vị trong công tác tuyên truyền giáo dục công nhân viên chức lao động; Thực hiện quan hệ lao động hài hòa, ổn định, hướng tới sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, đơn vị.

2. Trung tâm tư vấn pháp luật và Huấn luyện An toàn lao động Công đoàn Quảng Ninh:

- Trung tâm đảm bảo cung cấp sản phẩm, dịch vụ chất lượng đúng quy định. Triển khai đúng các nội dung theo thỏa thuận đã ký kết. Có thông tin kịp thời để thống nhất với Liên đoàn Lao động tỉnh về các sản phẩm, dịch vụ ưu đãi theo từng thời điểm.

 - Hàng năm nhân dịp Kỷ niệm ngày thành lập Công đoàn 28/7, ngày thành lập Trung tâm có các chương trình tri ân đặc biệt đến đoàn viên công đoàn đã sử dụng thường xuyên sản phẩm, dịch vụ của Trung tâm…

Điều 4. Các thỏa thuận khác

1. Hai bên cam kết thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung đã được thỏa thuận trong thỏa thuận hợp tác này. Đảm bảo thông tin hai chiều trong quá trình thực hiện.

2. Các sửa đổi, bổ sung và các vấn đề có liên quan chỉ có giá trị khi có thống nhất của hai bên bằng văn bản.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

1. Thỏa thuận hợp tác này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Thỏa thuận hợp tác này được lập thành 04 (bốn) bản, mỗi bên giữ 02 (hai) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

LĐLĐ tỉnh