Thỏa thuận hợp tác: LĐLĐ tỉnh với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ninh
01/01/2018

 

CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP TRIỂN KHAI

THỎA THUẬN HỢP TÁC VỀ PHÚC LỢI CHO ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN

 

       Căn cứ Thỏa thuận hợp tác giữa Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam về Chương trình Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động Việt Nam ký ngày 24/9/2017.

Căn cứ tình hình thực tế của doanh nghiệp và nhiệm vụ của Tổ chức Công đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh và Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Quảng Ninh ký kết chương trình triển khai Thỏa thuận hợp tác về Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động với những nội dung cụ thể như sau:

1.      LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH QUẢNG NINH

Địa chỉ: Tầng 7, trụ sở Liên cơ quan số 4, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0203.3825.390    Fax: 0203.3625.880

Đại diện: Ông TRẦN DANH CHỨC              Chức vụ: Chủ tịch

 

2.      NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG NINH

Địa chỉ: Đường 25/4 Phường Hồng Gai - TP Hạ Long - Quảng Ninh

Điện thoại: 0203 3825884

Đại diện: Ông NGUYỄN VĂN CƯƠNG     Chức vụ: Giám đốc Chi nhánh

 

Hai bên cùng thống nhất ký kết thỏa thuận hợp tác này với các điều khoản và điều kiện sau:

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA

1. Liên đoàn Lao động tỉnh thỏa thuận hợp tác với Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Quảng Ninh đưa các sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi đến đoàn viên công đoàn nhằm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên công đoàn. Thông qua đó, làm cho đoàn viên hiểu rõ vai trò của tổ chức Công đoàn. Đồng thời tạo ra động lực để động viên, khích lệ đoàn viên và người lao động làm việc tốt hơn, chất lượng cao hơn và ngày càng gắn bó với doanh nghiệp, với tổ chức Công đoàn.

2. Động viên và phát huy tối đa nguồn lực của doanh nghiệp hỗ trợ cho hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên công đoàn. Góp phần quảng bá thương hiệu, nâng cao vai trò, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG VÀ HÌNH THỨC TRIỂN KHAI

1. Nội dung:  Xây dựng Kế hoạch để triển khai nội dung đã ký kết giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ngân hàng Công thương Việt Nam với một số nội dung cụ thể sau:

       + Phát hành thẻ đoàn viên liên kết

       + Xây dựng hệ thống phần mềm quản lý tại Quảng Ninh

       + Khai thác sử dụng thẻ đoàn viên liên kết mang lại lợi ích cho đoàn viên công đoàn.

       + Phối hợp thu, chuyển trả kinh phí công đoàn

       + Phối hợp trả lương cho đoàn viên

       + Phối hợp cung cấp các gói sản phẩm dịch vụ ưu đãi dành cho đoàn viên công đoàn.

 + Căn cứ Chương trình An sinh xã hội và nguồn lực hàng năm của Vietinbank chi nhánh Quảng Ninh, có chương trình hỗ trợ phù hợp đối với đoàn viên Công đoàn trên địa bàn tỉnh.

* Chính sách ưu đãi thẻ đoàn viên liên kết:

        Đối với đơn vị chưa sử dụng dịch vụ chi lương :

- Miễn phí phát hành thẻ đoàn viên liên kết (Đối với thẻ được phát hành lần đầu) ;

- Miễn phí rút tiền mặt nội mạng cho thẻ đoàn viên liên kết qua máy ATM và tại các PGD tối đa trong 06 tháng đầu tại chi nhánh phát hành thẻ và cung cấp dịch vụ chuyển lương ;

- Ipay/SMS :

+ Quy mô đơn vị < 500="" cbnv :="" miễn="" phí="" duy="" trì="" 1="" tháng="" dịch="" vụ="" ipay\sms="">

  + Quy mô đơn vị >= 500 CBNV : Miễn phí duy trì 3 tháng dịch vụ iPay\SMS Banking.

-            Đối với đơn vị đang sử dụng dịch vụ chi lương :

+ Miễn phí phát hành thẻ đoàn viên liên kết ;

+ Các mức phí khác áp dụng theo quy định hiện hành của NHCT hoặc tiếp tục chính sách ưu đãi mà NHCT đã và đang áp dụng cho đơn vị.

- Gói SPDV dành cho CBNV Tổng Liên đoàn và 11 công ty/Đơn vị trực thuộc Tổng liên đoàn :

+ Cho vay tiêu dùng CBNV không tài sản bảo đảm : Giảm tối đa 2.5% so với lãi suất cho vay tiêu dùng không TSBĐ ;

+ Cho vay tiêu dùng có tài sản bảo đảm : Giảm 0.35% so với lãi suất chương trình khuyến mại hiện hành ;

+ Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn : Cộng tối đa 0.2% trên mức lãi suất huy động trần của NHCT;

+ Thẻ tín dụng : Miễn phí phát hành (thẻ chính và thẻ phụ), phí thường niên thu sau 6 tháng.

         2. Đối tượng

- Cho đoàn viên công đoàn sử dụng dịch vụ của Ngân hàng Công thương chi nhánh Quảng Ninh 

- Cho tổ chức công đoàn từ cơ sở đến cấp tỉnh.

3. Hình thức, địa điểm thực hiện

- Hình thức: Đoàn viên công đoàn xuất trình thẻ đoàn viên để được hưởng các ưu đãi.

- Địa điểm : Do Ngân hàng Công thương Chi nhánh Quảng Ninh quyết định

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Liên đoàn Lao động tỉnh:

- Thông tin về chương trình thỏa thuận hợp tác này đến các cấp Công đoàn trực thuộc đảm bảo mọi đoàn viên công đoàn được tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ ưu đãi,… mà thỏa thuận này mang lại. Đảm bảo đối tượng được hưởng lợi từ thỏa thuận là đoàn viên công đoàn.

- Quảng bá thương hiệu của Ngân hàng công thương chi nhánh Quảng Ninh trên các phương tiện thông tin báo chí, truyền hình của hệ thống công đoàn.

- Hỗ trợ Ngân hàng công thương chi nhánh Quảng Ninh trong công tác tuyên truyền giáo dục công nhân viên chức lao động; Thực hiện quan hệ lao động hài hòa, ổn định, hướng tới sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, đơn vị.

2. Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ninh:

Chi nhánh đảm bảo cung cấp sản phẩm, dịch vụ chất lượng đúng quy định. Triển khai đúng các nội dung theo thỏa thuận đã ký kết. Có thông tin kịp thời để thống nhất với LĐLĐ tỉnh về các sản phẩm, dịch vụ ưu đãi.

Căn cứ chương trình, LĐLĐ tỉnh và Vietin bank Việt Nam-Chi nhánh Quảng Ninh chỉ đạo triển khai thực hiện. Liên đoàn Lao động tỉnh giao cho đồng chí Đào Thị Lan - Phó ban Chính sách pháp luật, Ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ninh giao cho Đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - TP Khai thác khách hành là đầu mối giúp lãnh đạo hai đơn vị triển khai chương trình phối hợp này. Trong quá trình thực hiện, nếu có nội dung phát sinh, cần điều chỉnh, lãnh đạo hai bên sẽ trao đổi thống nhất để điều chỉnh phù hợp.

       Trên đây là Chương trình phối hợp triển khai Thỏa thuận hợp tác về Chương trình Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động giữa Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh và Vietin bank Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ninh./.

LĐLĐ tỉnh