Thỏa thuận hợp tác: LĐLĐ tỉnh với Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Cái Lân (PVOil)
01/01/2018

 

THỎA THUẬN HỢP TÁC

Giữa Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh và Công ty  Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Cái Lân về chương trình phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn và người lao động

 

Hôm nay, ngày 16 tháng 10 năm 2017 tại trụ sở Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh, hai bên gồm:

1. LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH QUẢNG NINH

Địa chỉ: Tầng 7, trụ sở Liên cơ quan số 4, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0203.3825.390    Fax: 0203.3625.880

Đại diện:    Ông Trần Danh Chức                      Chức vụ: Chủ tịch

2. CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ CÁI LÂN (PVOIL)

Địa chỉ: Khu công nghiệp Cái Lân, phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh;

Điện thoại: 02033 515 062.

Đại diện: Ông  Nguyễn Văn Thống               ; Chức vụ: Giám đốc Công ty

Trên cơ sở các nội dung thỏa thuận hợp tác về chương trình phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn và người lao động Việt Nam giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tổng công ty Dầu Việt Nam; căn cứ tình hình thực tế, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh và Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Cái Lân thống nhất triển khai Thỏa thuận hợp tác về chương trình phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn và người lao động với những nội dung cụ thể như sau:

Điều 1. Mục đích, ý nghĩa

1. Liên đoàn Lao động tỉnh thỏa thuận hợp tác với Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Cái Lân để đưa các sản phẩm, dịch vụ của đơn vị với giá ưu đãi đến đoàn viên công đoàn nhằm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên công đoàn. Thông qua đó, giúp đoàn viên hiểu rõ vai trò của tổ chức Công đoàn. Đồng thời tạo ra động lực để động viên, khích lệ đoàn viên và người lao động làm việc tốt hơn, chất lượng cao hơn và ngày càng gắn bó với doanh nghiệp, với tổ chức Công đoàn.

2. Động viên và phát huy tối đa nguồn lực của doanh nghiệp hỗ trợ cho hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên công đoàn. Góp phần quảng bá thương hiệu, nâng cao vai trò, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Điều 2. Nội dung thỏa thuận

1. Nội dung: Công ty Cổ phần Xăng dầu, Dầu khí Cái Lân hỗ trợ tổ chức công đoàn, đoàn viên công đoàn thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh, cụ thể như sau:

            - Hỗ trợ đoàn viên Công đoàn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thay dầu xe máy, ô tô bao gồm: Miễn phí công thay dầu và giảm 10% giá dầu nhớt so với đơn giá bán lẻ niêm yết tại cửa hàng của đơn vị (trước mắt triển khai đối với thay dầu xe gắn máy) tại các Cửa hàng xăng dầu thuộc PVOIL Cái Lân;

            Tổ chức thay dầu lưu động tại đơn vị khi có số lượng đoàn viên công đoàn đăng ký thay tập trung lớn, do công đoàn cơ sở làm đầu mối (Số lượng do CĐCS đăng ký phù hợp và lãnh đạo Công  ty Cổ phần Xăng dầu dầu khí Cái Lân quyết định) thì được hưởng mức giảm giá cao hơn.

            - Trường hợp đoàn viên công đoàn tham gia tiêu thụ hoặc giới thiệu khách hàng tiêu thụ dầu mỡ nhờn cho công ty thì sẽ được hưởng mức ưu đãi hơn so với các ưu đãi cho đại lý cùng cấp và theo sản lượng tiêu thụ được;

            - Triển khai chủ trương bán lẻ xăng, dầu trực tiếp cho người lao động có thẻ đoàn viên Công đoàn hợp lệ tại các cửa hàng bán lẻ của Công ty trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (thấp hơn giá bán lẻ niêm yết); sẽ tổ chức bán lẻ xăng, dầu bằng xe bồn cấp xăng dầu lưu động tại các điểm có đông công nhân lao động. Việc triển khai bán lẻ xăng, dầu hỗ trợ này sẽ được thực hiện phù hợp với hướng dẫn, điều hành của Cục quản lý giá - Bộ Tài chính, các cơ quan quản lý liên quan của Nhà nước và hướng dẫn của Tổng Công ty Dầu Việt Nam.

            - Tùy theo kết quả kinh doanh của đơn vị trong phạm vi hợp tác này, vào dịp Tết Nguyên đán của năm, Công ty sẽ xem xét ủng hộ một phần kinh phí hỗ trợ đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn hoặc hỗ trợ việc nâng cấp các công trình an sinh xã hội phục vụ sinh hoạt của đoàn viên công đoàn trong khu công nghiệp, khu chế xuất và công đoàn Quảng Ninh.

2. Đối tượng:

- Đoàn viên công đoàn sử dụng dịch vụ của công ty 

- Tổ chức công đoàn từ cơ sở đến cấp tỉnh.

3. Hình thức, địa điểm thực hiện:

- Hình thức:

+ Đoàn viên Công đoàn xuất trình thẻ đoàn viên để được hưởng các ưu đãi;

+ Thông qua đăng ký của các cấp công đoàn;

- Địa điểm: Nơi cung cấp các dịch vụ của công ty.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Căn cứ chương trình thỏa thuận, Liên đoàn Lao động tỉnh giao cho Ban Chính sách pháp luật; Công ty Cổ phần Xăng dầu, dầu khí Cái Lân giao cho Phòng Kinh doanh làm đầu mối giúp lãnh đạo hai đơn vị triển khai chương trình phối hợp này.

2. Hai bên thường  xuyên trao đổi thông tin về quá trình triển khai thực hiện Thỏa thuận hợp tác. Trong quá trình thực hiện, nếu có nội dung phát sinh, cần điều chỉnh, lãnh đạo hai bên sẽ trao đổi thống nhất để điều chỉnh phù hợp.

3. Liên đoàn Lao động tỉnh có trách nhiệm:

- Thông tin về chương trình thỏa thuận hợp tác này đến các cấp Công đoàn trực thuộc đảm bảo mọi đoàn viên công đoàn được tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ ưu đãi,… mà thỏa thuận này mang lại. Đảm bảo đối tượng được hưởng lợi từ thỏa thuận là đoàn viên công đoàn.

- Quảng bá thương hiệu của doanh nghiệp trên các phương tiện thông tin báo chí, truyền hình của hệ thống công đoàn.

- Hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác tuyên truyền giáo dục công nhân viên chức lao động; Thực hiện quan hệ lao động hài hòa, ổn định, hướng tới sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, đơn vị.

4. Công  ty CP Xăng dầu, dầu khí Cái Lân:

- Đảm bảo bán xăng dầu, cung cấp dịch vụ theo nội dung thỏa thuận này.

- Có thông tin kịp thời để thống nhất với Liên đoàn Lao động tỉnh về các sản phẩm, dịch vụ ưu đãi.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Thỏa thuận hợp tác này có hiệu lực trong thời hạn 02 năm kể từ ngày ký. Kết thúc 02 năm, hai Bên tổ chức sơ kết, đánh giá, báo cáo kết quả hợp tác với lãnh đạo, sau đó sẽ thỏa thuận kết thúc, gia hạn hoặc ký Thỏa thuận hợp tác mới.

2. Thỏa thuận hợp tác này được lập thành 04 (bốn) bản, mỗi bên giữ 02 (hai) bản, có giá trị pháp lý như nhau./.

LĐLĐ tỉnh