Thỏa thuận hợp tác: LĐLĐ tỉnh với Công ty Kỹ nghệ thực phẩm Thái Lan
01/01/2018

 

THỎA THUẬN HỢP TÁC

V/v triển khai đưa các sản phẩm,  dịch vụ ưu đãi đến đoàn viên công đoàn

 

Hôm nay, ngày 16 tháng 10 năm 2017 tại trụ sở Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh, hai bên gồm:

1. LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH QUẢNG NINH

Địa chỉ: Tầng 7, trụ sở Liên cơ quan số 4, thành phố Hạ Long, tỉnh Q.Ninh

Điện thoại: 0203.3825.390    Fax: 0203.3625.880

Đại diện: Ông   Trần Danh Chức                ;  Chức vụ: Chủ tịch

2. CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ THỰC PHẨM THÁI LAN

Địa chỉ:Tổ 65, khu 6, phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0203.3841.015/3840.382  Fax: 0203.3511.964

Đại diện: Ông Bùi Đức Thắng           ; Chức vụ: Tổng Giám đốc công ty

Hai bên cùng thống nhất ký kết thỏa thuận hợp tác này với các điều khoản và điều kiện sau:

Điều 1: Mục tiêu thỏa thuận hợp tác

1. Liên đoàn Lao động tỉnh thỏa thuận hợp tác với Công ty cổ phần Kỹ nghệ thực phẩm Thái Lan đưa các sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi đến đoàn viên công đoàn nhằm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên công đoàn. Thông qua đó, làm cho đoàn viên hiểu rõ vai trò của tổ chức Công đoàn. Đồng thời tạo ra động lực để động viên, khích lệ đoàn viên và người lao động làm việc tốt hơn, chất lượng cao hơn và ngày càng gắn bó với doanh nghiệp, với tổ chức Công đoàn.

2. Động viên và phát huy tối đa nguồn lực của các đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ cho hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên công đoàn. Góp phần quảng bá thương hiệu, nâng cao vai trò, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Điều 2: Nội dung thỏa thuận

1. Nội dung: Công ty cổ phần Kỹ nghệ thực phẩm Thái Lan tham gia Chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn thông qua các sản phẩm sau:

- Mỳ ăn liền các loại.

- Nước lọc đóng chai.

- Nước Chanh muối.

 

2. Mức hỗ trợ:

- Sử dụng các sản phẩm có tổng trị giá từ 02 triệu đồng trở lên giảm 07% so với giá giao cho đại lý trên địa bàn.

- Sử dụng các sản phẩm có tổng trị giá từ dưới 02 triệu đồng giảm 05% so với giá giao cho đại lý trên địa bàn.

3. Đối tượng: Cho tất cả đoàn viên công đoàn trên địa bàn tỉnh sử dụng sản phẩm của công ty. 

4. Hình thức hỗ trợ:

Công ty xây dựng chính sách bán hàng phù hợp nhằm quảng bá thương hiệu công ty cũng như hỗ trợ đoàn viên công đoàn:

- Cá nhân: Thông qua CĐCS, doanh nghiệp hoặc đại diện nhóm đoàn viên, sẽ gom số lượng, thông báo cho công ty. Công ty giao hàng miễn phí tại đơn vị, doanh nghiệp.

- Tập thể: Giấy giới thiệu của CĐCS + số lượng các sản phẩm cần tiêu thụ.

5. Địa điểm: Đăng ký mua sản phẩm hằng ngày tại Phòng Kinh doanh của công ty.

Điều 3: Trách nhiệm của các bên

1. Trách nhiệm của Liên đoàn Lao động tỉnh

- Thông tin về chương trình thỏa thuận hợp tác này đến các cấp Công đoàn trực thuộc đảm bảo mọi đoàn viên công đoàn được tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ ưu đãi,… mà thỏa thuận này mang lại. Đảm bảo đối tượng được hưởng lợi từ thỏa thuận là đoàn viên công đoàn.

- Quảng bá thương hiệu của doanh nghiệp, đơn vị trên các phương tiện thông tin báo chí, truyền hình của hệ thống công đoàn.

- Hỗ trợ doanh nghiệp, đơn vị trong công tác tuyên truyền giáo dục công nhân viên chức lao động; Thực hiện quan hệ lao động hài hòa, ổn định, hướng tới sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, đơn vị.

2. Trách nhiệm của Công ty cổ phần Kỹ nghệ thực phẩm Thái Lan:

- Đảm bảo cung cấp sản phẩm, dịch vụ chất lượng đúng quy định. Triển khai đúng các nội dung theo thỏa thuận đã ký kết. Có thông tin kịp thời để thống nhất với LĐLĐ tỉnh về các sản phẩm, dịch vụ ưu đãi theo từng thời điểm.

- Hàng năm nhân dịp Kỷ niệm ngày thành lập Công đoàn 28/7, ngày thành lập doanh nghiệp có các chương trình tri ân đến đoàn viên công đoàn đã sử dụng sản phẩm, dịch vụ của công ty…

Điều 4: Các thỏa thuận khác

1. Hai bên cam kết thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung đã được thỏa thuận trong thỏa thuận hợp tác này. Đảm bảo thông tin hai chiều trong quá trình thực hiện.

2. Các sửa đổi, bổ sung và các vấn đề có liên quan chỉ có giá trị khi có thống nhất của hai bên bằng văn bản.

Điều 5: Hiệu lực thi hành

1. Thỏa thuận hợp tác này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Thỏa thuận hợp tác này được lập thành 04 (bốn) bản, mỗi bên giữ 02 (hai) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

LĐLĐ tỉnh