Thỏa thuận hợp tác: LĐLĐ tỉnh với Công ty Xăng dầu B12
01/01/2018

CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP TRIỂN KHAI

THỎA THUẬN HỢP TÁC VỀ PHÚC LỢI CHO ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN

 

            Căn cứ Thỏa thuận hợp tác giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam về Chương trình Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động Việt Nam ký ngày 22/4/2017.

 

Căn cứ tình hình thực tế của doanh nghiệp và nhiệm vụ của Tổ chức Công đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh và Công ty Xăng dầu B12 ký kết chương trình triển khai Thỏa thuận hợp tác về Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA

1. Liên đoàn Lao động tỉnh thỏa thuận hợp tác với Công ty Xăng dầu B12 đưa các sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi đến đoàn viên công đoàn nhằm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên công đoàn. Thông qua đó, làm cho đoàn viên hiểu rõ vai trò của tổ chức Công đoàn. Đồng thời tạo ra động lực để động viên, khích lệ đoàn viên và người lao động làm việc tốt hơn, chất lượng cao hơn và ngày càng gắn bó với doanh nghiệp, với tổ chức Công đoàn.

2. Động viên và phát huy tối đa nguồn lực của doanh nghiệp hỗ trợ cho hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên công đoàn. Góp phần quảng bá thương hiệu, nâng cao vai trò, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

II. NỘI DUNG THỎA THUẬN

1. Nội dung: Đoàn viên công đoàn thuộc LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh được Công ty Xăng dầu B12 ưu đãi khi sử dụng các sản phẩm của công ty, cụ thể các sản phẩm được giảm giá so với giá công bố như sau:

- Khi mua 01 bình Gas dân dụng được giảm giá 10.000đ.

- Đối với nước giặt JANA màu xanh (loại 2kg), giảm giá 20%

- Đối với bột giặt JANA (gồm túi 3,0 và túi 0,8kg) giảm giá 12%

- Dầu nhờn xe máy : giảm giá 20%

- Dầu nhờn động cơ ôtô: giảm giá từ 15 đến 20%

- Đối với dịch vụ Bảo hiểm Petrolimex giảm giá tối đa 25% phí bảo hiểm chuẩn tương ứng với với mỗi sản phẩm bảo hiểm như sau:

+ Bảo hiểm tai nạn con người 24/24

+ Bảo hiểm vật chất ô tô

+ Bảo hiểm nhà tư nhân

- Tối thiểu 6 tháng hỗ trợ 01 đợt thay dầu xe máy với giá ưu đãi và miễn phí tiền công cho đoàn viên công đoàn, CNLĐ ở một điểm có đông CNLĐ mua dầu và thay dầu của công ty.

(Các sản phẩm trên có phụ biểu giá chi tiết kèm theo)

- Căn cứ Chương trình an sinh xã hội và nguồn lực hàng năm của Petrolimex, có chương trình hỗ trợ phù hợp đối với đoàn viên công đoàn tại các khu công nghiệp tập trung.

  2. Đối tượng:

- Cho đoàn viên công đoàn sử dụng dịch vụ của công ty 

- Cho tổ chức công đoàn từ cơ sở đến cấp tỉnh.

  3. Hình thức, địa điểm thực hiện:

- Hình thức: Đoàn viên Công đoàn xuất trình thẻ đoàn viên hoặc công đoàn cơ sở đăng ký đơn hàng khi mua sản phẩm ở mục 1 ở trên để được hưởng các ưu đãi.

- Địa điểm: Nơi cung cấp các dịch vụ của công ty (có danh sách các cửa hàng của Công ty kèm theo)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Liên đoàn Lao động tỉnh:

Thông tin về chương trình thỏa thuận hợp tác này đến các cấp Công đoàn trực thuộc đảm bảo mọi đoàn viên công đoàn được tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ ưu đãi,… mà thỏa thuận này mang lại. Đảm bảo đối tượng được hưởng lợi từ thỏa thuận là đoàn viên công đoàn.

Quảng bá thương hiệu của doanh nghiệp, đơn vị trên các phương tiện thông tin báo chí, truyền hình của hệ thống công đoàn.

Hỗ trợ doanh nghiệp, đơn vị trong công tác tuyên truyền giáo dục công nhân viên chức lao động; Thực hiện quan hệ lao động hài hòa, ổn định, hướng tới sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, đơn vị.

2. Trách nhiệm của Công ty Xăng dầu B12:

Công ty đảm bảo cung cấp sản phẩm, dịch vụ chất lượng đúng quy định. Triển khai đúng các nội dung theo thỏa thuận đã ký kết. Có thông tin kịp thời để thống nhất với LĐLĐ tỉnh về các sản phẩm, dịch vụ ưu đãi.

Căn cứ chương trình, LĐLĐ tỉnh và Công ty Xăng dầu B12 chỉ đạo triển khai thực hiện. Liên đoàn lao động tỉnh giao cho đồng chí Đào Thị Lan - Phó Ban Chính sách pháp luật, ĐT: 0978 155 685. Công ty xăng dầu B12 giao cho Đồng chí Trần Thị Hương - Phó trưởng phòng Kinh doanh tổng hợp - ĐT: 0915 705128 là đầu mối giúp lãnh đạo hai đơn vị triển khai chương trình phối hợp này. Trong quá trình thực hiện, nếu có nội dung phát sinh, cần điều chỉnh, lãnh đạo hai bên sẽ trao đổi thống nhất để điều chỉnh phù hợp.

Thỏa thuận này có hiệu lực kể từ ngày 16/10/2017 cho đến hết ngày 30/4/2020.

            Trên đây là Chương trình phối hợp triển khai Thỏa thuận hợp tác về Chương trình Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động giữa Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh và Công ty Xăng dầu B12./.

LĐLĐ tỉnh