Thỏa thuận hợp tác: LĐLĐ tỉnh với Bưu điện tỉnh Quảng Ninh
01/01/2018

 

THỎA THUẬN HỢP TÁC

V/v Triển khai đưa các sản phẩm, dịch vụ ưu đãi đến đoàn viên công đoàn

 

Hôm nay, ngày 16 tháng 10 năm 2017 tại trụ sở Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh, hai bên gồm:

 

1.      LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH QUẢNG NINH

Địa chỉ: Tầng 7, trụ sở  Liên cơ quan số 4, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại:   0203.3825.390    Fax: 0203.3625.880

Đại diện: Ông Trần Danh Chức             Chức vụ: Chủ tịch

 

2.      BƯU ĐIỆN TỈNH QUẢNG NINH

 Địa chỉ:Số 539, Lê Thánh Tông, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

          Điện thoại          : 0333.818648  Fax:  033.825561

         Đại diện  : Ông  Hoàng Hồ Hải          Chức vụ: Giám đốc

       

Hai bên cùng thống nhất ký kết thỏa thuận hợp tác này với các điều khoản và điều kiện sau:

I.  Mục đích, ý nghĩa

1. LĐLĐ tỉnh thỏa thuận hợp tác với Công ty cổ phần Giống cây trồng Quảng Ninh đưa các sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi đến đoàn viên công đoàn nhằm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên công đoàn. Thông qua đó, làm cho đoàn viên hiểu rõ vai trò của tổ chức Công đoàn. Đồng thời tạo ra động lực để động viên, khích lệ đoàn viên và người lao động làm việc tốt hơn, chất lượng cao hơn và ngày càng gắn bó với doanh nghiệp, với tổ chức Công đoàn.

2. Động viên và phát huy tối đa nguồn lực của các đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ cho hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên công đoàn. Góp phần quảng bá thương hiệu, nâng cao vai trò, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

II.  Nội dung Thỏa thuận

1. Nội dung

         Bưu điện tỉnh Quảng Ninh cung cấp dịch vụ Bưu chính chuyển phát cho các cơ quan, đơn vị và người lao động trên địa bàn tỉnh và Liên đoàn Lao động Quảng Ninh gồm:

         - Dịch vụ chuyển phát Bưu phẩm, bưu kiện, chuyển phát nhanh trong nước đến các Tổ chức Công đoàn huyện/thị xã/ thành phố….

         - Các dịch vụ khác cho Liên đoàn Lao động Quảng Ninh khi có nhu cầu.

        Bưu điện tỉnh Quảng Ninh cung cấp các dịch vụ Tài chính Bưu chính cho các cấp Công đoàn, đoàn viên công đoàn gồm:

-.Dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện;

          -Dịch vụ cho vay tiêu dùng cá nhân có tài sản đảm bảo và không có tài sản đảm bảo;

          - Dịch vụ chuyển tiền;

          - Dịch vụ Bảo hiểm nhân thọ và Bảo hiểm phi nhân thọ;

          - Các dịch vụ khác của Bưu điện phù hợp với hoạt động của các cấp Công đoàn.

          Bưu điện tỉnh Quảng Ninh cung cấp các dịch vụ phân phối truyền thông cho các cấp Công đoàn, đoàn viên công đoàn gồm:

- Dịch vụ bán hàng tiêu dùng;

- Dịch vụ phân phối thiết bị Viễn thông - Công nghệ thông tin.

       * Tùy theo từng sản phẩm dịch vụ sẽ có chính sách giảm giá riêng: Từ 2% đến 20 % ( có phụ lục hợp đồng kèm theo).

2. Đối tượng

- Cho đoàn viên công đoàn;

- Cho tổ chức công đoàn từ cơ sở đến cấp tỉnh.

3. Hình thức, địa điểm thực hiện

- Hình thức: Thông qua văn bản trao đổi giữa LĐLĐ tỉnh với Công ty.

- Địa điểm: Tại các điểm giao dịch của Bưu điện Quảng Ninh

III. Tổ chức thực hiện

 

Căn cứ chương trình thỏa thuận, LĐLĐ tỉnh và Bưu điện tỉnh Quảng Ninh triển khai thực hiện. Liên đoàn lao động tỉnh giao cho Ban Nữ công, Bưu điện tỉnh Quảng Ninh giao cho phòng kinh doanh Bưu điện tỉnh là đầu mối giúp lãnh đạo hai đơn vị triển khai chương trình phối hợp này. Trong quá trình thực hiện, nếu có nội dung phát sinh, cần điều chỉnh, lãnh đạo hai bên sẽ trao đổi thống nhất để điều chỉnh phù hợp.

1. Liên đoàn lao động tỉnh có trách nhiệm 

Thông tin về chương trình thỏa thuận hợp tác này đến các cấp Công đoàn trực thuộc đảm bảo mọi đoàn viên công đoàn được tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ ưu đãi,… mà thỏa thuận này mang lại. Đảm bảo đối tượng được hưởng lợi từ thỏa thuận là đoàn viên công đoàn.

Quảng bá thương hiệu của doanh nghiệp, đơn vị trên các phương tiện thông tin báo chí, truyền hình của hệ thống công đoàn.

Hỗ trợ đơn vị, doanh nghiệp trong công tác tuyên truyền giáo dục công nhân viên chức lao động; Thực hiện quan hệ lao động hài hòa, ổn định, hướng tới sự phát triển bền vững của Công ty.

2 Bưu điện tỉnh Quảng Ninh có trách nhiệm 

- Đảm bảo cung cấp sản phẩm, dịch vụ chất lượng đúng quy định. Triển khai đúng các nội dung theo thỏa thuận đã ký kết. Có thông tin kịp thời để thống nhất với LĐLĐ tỉnh về các sản phẩm, dịch vụ ưu đãi theo từng thời điểm.

- Hàng năm nhân dịp Kỷ niệm ngày thành lập Công đoàn 28/7, ngày thành lập Ngành có các chương trình tri ân đến đoàn viên công đoàn đã sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Bưu điện tỉnh…

Trên đây là Chương trình phối hợp triển khai Thỏa thuận hợp tác về Chương trình Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động giữa Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh và Bưu điện tỉnh Quảng Ninh./.

LĐLĐ tỉnh