Thỏa thuận hợp tác: LĐLĐ tỉnh với Công ty CP Xe buýt Bãi Cháy Quảng Ninh
01/01/2018

 

THỎA THUẬN HỢP TÁC

V/v Triển khai đưa các sản phẩm, dịch vụ ưu đãi đến đoàn viên công đoàn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

 

Hôm nay, ngày 16 tháng 10  năm 2017 tại Khách sạn Grand Hạ Long – thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh, hai bên gồm:

1. LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH QUẢNG NINH

Địa chỉ: Tầng 7, Trụ sở Liên Cơ quan số 4, phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 0203.3825.390       Fax: 0203.3625.880

Đại diện: ông TRẦN DANH CHỨC          Chức vụ: Chủ tịch

2. CÔNG TY CỔ PHẦN XE BUÝT BÃI CHÁY QUẢNG NINH

Địa chỉ: Tổ 7, khu 6, phường Giếng Đáy, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0203.3848.451

Đại diện: ông LÊ TRUNG TUYẾN             Chức vụ: Giám đốc

Hai bên cùng thống nhất ký kết thỏa thuận hợp tác này với các điều khoản và điều kiện sau:

Điều 1. Mục tiêu thỏa thuận hợp tác

1.  Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh thỏa thuận hợp tác với Công ty Cổ phần xe Buýt Bãi Cháy đưa các sản phẩm, dịch vụ ưu đãi đến đoàn viên và người lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, nhằm góp phần chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên tốt hơn.

2. Động viên và phát huy tối đa nguồn lực của doanh nghiệp hỗ trợ cho hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên công đoàn. Góp phần quảng bá thương hiệu, nâng cao vai trò, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

3. Tạo thêm động lực để động viên, khích lệ đoàn viên làm việc tốt hơn, có năng suất chất lượng cao hơn và ngày càng gắn bó với doanh nghiệp, với tổ chức Công đoàn.

Điều 2: Nội dung thỏa thuận, đối tượng và hình thức thực hiện:

1. Nội dung thỏa thuận:

Công ty Cổ phần xe Buýt Bãi Cháy cam kết ưu đãi cho đoàn viên công đoàn có Thẻ Đoàn viên Công đoàn xuất trình trong dịch vụ sử dụng xe Buýt của công ty thì được ưu đãi với giá dịch vụ cụ thể như sau:

(1) Đối với dịch vụ xe Buýt tuyến Bãi Cháy – Vân Đồn (và ngược lại):

- Giảm 10% giá vé mua theo Quý (3 tháng). Hiện tại từ 1.150.000đ/quý xuống còn 1.035.000đ/quý, giá vé có thể thay đổi phù hợp với điều kiện thực tế.

(2) Đối với dịch vụ cho thuê xe theo hợp đồng:

- Khi tổ chức công đoàn ký hợp đồng với công ty để sử dụng xe ô tô vận chuyển đưa đón công nhân là đoàn viên công đoàn đi làm việc, đi tham quan, nghỉ mát thì được ưu đãi giảm giá ít nhất từ 10% trở lên tùy từng trường hợp cụ thể do hai bên thỏa thuận thống nhất.

- Căn cứ tình hình thực tế, công ty sẽ bố trí phương tiện ô tô đưa đón đoàn viên công đoàn về quê dịp Tết Nguyên đán hằng năm theo đề nghị của tổ chức công đoàn, tùy thuộc chương trình cụ thể được ưu đãi giảm giá ít nhất từ 10% trở lên.

2. Đối tượng thực hiện ưu đãi:

- Cho đoàn viên công đoàn  có Thẻ Đoàn viên Công đoàn sử dụng dịch vụ của công ty 

- Cho tổ chức công đoàn Quảng Ninh từ cơ sở đến cấp tỉnh.

3. Hình thức, địa điểm thực hiện:

- Hình thức: Văn bản đề nghị của Công đoàn và xuất trình Thẻ Đoàn viên để được hưởng các ưu đãi.

- Địa điểm: Nơi cung cấp các dịch vụ của công ty và các địa điểm khác (Tùy nội dung sẽ có trao đổi riêng).

Điều 3. Cam kết của các bên

1. Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh:

(1) Thông tin về chương trình thỏa thuận hợp tác này đến các cấp Công đoàn trực thuộc đảm bảo mọi đoàn viên công đoàn được tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ ưu đãi mà thỏa thuận này mang lại. Đảm bảo đối tượng được hưởng lợi từ thỏa thuận là đoàn viên công đoàn.

(2) Quảng bá thương hiệu của doanh nghiệp trên các phương tiện thông tin báo chí, truyền hình của hệ thống công đoàn.

(3) Hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác tuyên truyền giáo dục công nhân viên chức lao động; Thực hiện quan hệ lao động hài hòa, ổn định, hướng tới sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

(4) Quản lý và kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng thẻ đoàn viên công đoàn, để các chính sách ưu đãi của doanh nghiệp thực sự đến với đoàn viên công đoàn Quảng Ninh.

2. Công ty Cổ phần xe Buýt Bãi Cháy:

(1) Triển khai đúng các nội dung theo thỏa thuận đã ký kết, đảm bảo chất lượng. Có thông tin kịp thời để thống nhất với LĐLĐ tỉnh về các sản phẩm, dịch vụ ưu đãi.

(2) Hàng năm, căn cứ tình hình thực tế, sẽ tham gia hỗ trợ, giúp đỡ đoàn viên công đoàn trong các hoạt động do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức như: “Tết sum vầy”, “Tháng công nhân”…

Điều 4: Các thỏa thuận khác

1. Hai bên cam kết thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung đã được thỏa thuận trong thỏa thuận hợp tác này. Đảm bảo thông tin hai chiều trong quá trình thực hiện. Mọi thắc mắc, khiếu nại về chất lượng dịch vụ, sản phẩm và các vấn đề liên quan đến dịch vụ, sản phẩm, hai Bên sẽ cùng bàn bạc để thống nhất giải quyết.

2. Các sửa đổi, bổ sung và các vấn đề có liên quan chỉ có giá trị khi có thống nhất của hai bên bằng văn bản. Trong vòng 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung hợp tác, bên nhận thông báo phải có ý kiến phản hồi bằng văn bản.

Điều 5: Hiệu lực thi hành

Thỏa thuận hợp tác này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, được lập thành 04 (bốn) bản, mỗi bên giữ 02 (hai) bản, có giá trị pháp lý như nhau./.

LĐLĐ tỉnh