Thỏa thuận hợp tác: LĐLĐ tỉnh với Công ty CP thực phẩm dinh dưỡng NutiFood Khu vực Đông Bắc I
01/01/2018

THỎA THUẬN HỢP TÁC

Giữa Liên đoàn Lao động Tỉnh Quảng Ninh và Công ty CP thực phẩm dinh dưỡng NutiFood Khu vực Đông Bắc I về Chương trình Phúc lợi cho đoàn viên và người lao động

 

Căn cứ Thỏa thuận hợp tác giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công ty cổ phần thực phẩm Nutifood về Chương trình Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động Việt Nam ký ngày 22/4/2017.

Căn cứ tình hình thực tế của doanh nghiệp và nhiệm vụ của Tổ chức Công đoàn, Liên đoàn lao động tỉnh Quảng Ninh và Công ty Nutifood - Khu vực vùng Đông Bắc I ký kết chương trình triển khai Thỏa thuận hợp tác về Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động với những nội dung cụ thể như sau:

Hôm nay, ngày 16 tháng 10 năm 2017, tại Quảng Ninh, chúng tôi gồm:

I. LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH QUẢNG NINH

Địa chỉ        : Tầng 7 trụ sở Liên cơ quan số 4 - Phường Hồng Hà -TP Hạ Long    

Điện thoại   :  0203 825390   

Fax              : 0203.3625.880 

Đại diện      : Ông Trần Danh Chức          Chức vụ:      Chủ tịch    

II. CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM DINH DƯỠNG NUTIFOOD VÙNG ĐÔNG BẮC I

Địa chỉ             : 30.38 Trần Thành Ngọ - Kiến An - Hải Phòng

Điện thoại        : 0919 508 269                               

Email           : ha.pt@nutifood.vn

Đại diện           : Bà Phạm Thị Hà                  Chức vụ; Giám Đốc Bán hàng.

 

Nhằm đạt được mối quan hệ hợp tác, phù hợp với định hướng phát triển trong giai đoạn mới và mục tiêu của mỗi bên, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh và Công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Nutifood - Vùng Đông Bắc I cùng thống nhất thỏa thuận hợp tác với các nội dung sau đây:

Điều 1. Nguyên tắc hợp tác

- Việc hợp tác giữa Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh và Công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Nutifood được thực hiện trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng, đảm bảo quyền, lợi ích của đoàn viên, của tổ chức Công đoàn và Công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Nutifood;

- Nội dung hợp tác phải phù hợp với mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ và khả năng của mỗi bên;

- Thông qua hợp tác, nâng cao vị thế, uy tín của tổ chức Công đoàn; đồng thời quảng bá thương hiệu và phát triển thị trường dịch vụ của Công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Nutifood.

Điều 2. Nội dung hợp tác

1. Trách nhiệm của Công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Nutifood

            - Tổ chức các chương trình bán hàng ưu đãi cho đoàn viên Công đoàn, người lao động tại các khu công nghiệp (vào các kỳ lĩnh lương, lễ tết…) với mức khuyến mãi (giảm giá + quà tặng) ít nhất là 15% trên giá chính thức của Công ty tại thời điểm bán hàng.

            - Giảm giá 14% trên giá chính thức của Công ty Nutifood cho công đoàn cơ sở khi mua sản phẩm của Nutifood phục vụ cho các bếp ăn công nhân cho các phần ăn, trợ cấp tăng ca, trợ cấp độc hại.

            - Dành kinh phí 2% doanh thu từ việc bán sản phẩm của Nutifood cho công đoàn cơ sở để hỗ trợ các hoạt động xã hội như thăm hỏi đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, tặng nhà Mái ấm Công đoàn, tuyên truyền phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở. Doanh thu này được tính trên những đơn vị được công đoàn các cấp trên giới thiệu bán hàng thành công.

            - Đồng hành, phối hợp tổ chức các chương trình, sự kiện nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động tại Quảng Ninh như: Tết sum vầy, các chương trình, sự kiện.... do LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh tổ chức theo thỏa thuận của hai bên.

2. Trách nhiệm của Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh

- Ban hành văn bản chỉ đạo các cấp công đoàn trong Tỉnh tuyên truyền về Chương trình hợp tác giữa Liên đoàn Lao động tỉnh và Công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Nutifood.

- Cung cấp cho Công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Nutifood danh sách các Liên đoàn lao động huyện, thị xã, thành phố, công đoàn ngành, công đoàn cơ sở, các công ty, doanh nghiệp có đông công nhân lao động hoặc có phần trợ cấp, bồi dưỡng độc hại, tăng ca, ca đêm để Nutifood trực tiếp làm việc, thỏa thuận.

- Quảng bá thương hiệu của doanh nghiệp, đơn vị trên các phương tiện thông tin báo chí, truyền hình của hệ thống công đoàn.

- Hỗ trợ doanh nghiệp, đơn vị trong công tác tuyên truyền giáo dục công nhân viên chức lao động; Thực hiện quan hệ lao động hài hòa, ổn định, hướng tới sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, đơn vị.

Điu 3. Trao đổi thông tin

- Hai bên thường xuyên trao đổi thông tin về quá trình triển khai thực hiện Chương trình hợp tác.

- Hàng quý, Công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Nutifood gửi thông tin về kết quả triển khai thực hiện Chương trình hợp tác để LĐLĐ tỉnh tổng hợp, báo cáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

- Kịp thời cập nhập thông tin xử lý các vướng mắc phát sinh, nhằm đảm bảo các quyền và lợi ích của đoàn viên công đoàn và Công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Nutifood.

Điều 4. Thay đổi nội dung thỏa thuận hợp tác

Một trong hai bên có quyền đề xuất sửa đổi, bổ sung nội dung hợp tác này bằng cách thông báo bằng văn bản cho bên còn lại trước 30 ngày. Trong vòng 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung hợp tác, bên nhận thông báo phải có ý kiến đồng ý/không đồng ý bằng văn bản. Nếu hai bên thống nhất hoặc không thống nhất với nội dung bổ sung, sửa đổi sẽ trả lời cho bên còn lại bằng văn bản.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

- Liên đoàn Lao động tỉnh giao cho Ban Chính sách pháp luật là đầu mối tham mưu giúp Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức triển khai và thực hiện Thỏa thuận hợp tác này.

- Công Ty NutiFood giao cho Bộ phận phát triển khách hàng, các nhà phân phối của Công ty tại 14 huyện, TX, TP của tỉnh Quảng Ninh là đầu mối triển khai và thực hiện các nội dung đã ký kết.

- Trên cơ sở Thỏa thuận đã ký kết, các đơn vị có liên quan của hai bên xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức đối với từng nội dung cụ thể, đồng thời chỉ đạo các cấp công đoàn, các nhà phân phối sản phẩm của Nutifood triển khai thực hiện.

- Thỏa thuận này có hiệu lực đến hết ngày 22/4/2019. Kết thúc thời hạn hợp đồng, hai bên có trách nhiệm sơ kết, đánh giá, báo cáo kết quả hợp tác với lãnh đạo, sau đó sẽ thỏa thuận gia hạn hoặc ký mới.

- Các tranh chấp về chất lượng dịch vụ giữa Công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Nutifood và đoàn viên, người lao động, cơ quan công đoàn các cấp được giải quyết theo các quy định của pháp luật.

Điều 6. Hiệu lực bản thỏa thuận hợp tác

- Bản thỏa thuận hợp tác này là cơ sở để ký hợp đồng hợp tác giữa 2 bên và có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Thỏa thuận hợp tác này được lập thành bốn (04) bản gốc có giá trị như nhau, mỗi bên giữ hai bản (02) để tổ chức thực hiện.

LĐLĐ tỉnh