Thỏa thuận hợp tác: LĐLĐ tỉnh với Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - Chi nhánh Quảng Ninh
01/01/2018

 

CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP TRIỂN KHAI

THỎA THUẬN HỢP TÁC VỀ PHÚC LỢI CHO ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN

 

     Căn cứ Thỏa thuận hợp tác giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các Tập đoàn, Tổng Công ty, các Ngân hàng TMCP về Chương trình Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động Việt Nam ký ngày 24/9/2016.

  Căn cứ tình hình thực tế của doanh nghiệp và nhiệm vụ của Tổ chức Công đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh và Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - Chi nhánh Quảng Ninh ký kết chương trình triển khai Thỏa thuận hợp tác về Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động với những nội dung cụ thể như sau:

1.   LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH QUẢNG NINH

Địa chỉ: Tầng 7, trụ sở Liên cơ quan số 4, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0203.3825.390    Fax: 0203.3625.880

Đại diện: Ông Trần Danh Chức               Chức vụ: Chủ tịch

2. NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CP ĐÔNG NAM Á - CHI NHÁNH QUẢNG NINH

 Địa chỉ: 361-363 Lê Thánh Tông, Hạ Long, Quảng Ninh

         Điện thoại           : 033.3525388; 0936233929 - Fax: 033.3525399

         Đại diện  : Ông Đinh Quang Huy       Chức vụ : Giám đốc

Hai bên cùng thống nhất ký kết thỏa thuận hợp tác này với các điều khoản và điều kiện sau:

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA

1. Liên đoàn Lao động tỉnh thỏa thuận hợp tác với Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - Chi nhánh Quảng Ninh đưa các sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi đến đoàn viên công đoàn nhằm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên công đoàn. Thông qua đó, làm cho đoàn viên hiểu rõ vai trò của tổ chức Công đoàn. Đồng thời tạo ra động lực để động viên, khích lệ đoàn viên và người lao động làm việc tốt hơn, chất lượng cao hơn và ngày càng gắn bó với doanh nghiệp, với tổ chức Công đoàn.

2. Động viên và phát huy tối đa nguồn lực của các đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ cho hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên công đoàn. Góp phần quảng bá thương hiệu, nâng cao vai trò, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

 

II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG VÀ HÌNH THỨC TRIỂN KHAI

1. Nội dung: xây dựng Kế hoạch để triển khai nội dung phúc lợi cho đoàn viên Cung cấp những tiện ích về dịch vụ ngân hàng của Sea Bank với một số nội dung cụ thể sau:

- Mức cho vay mua ô tô: lên tới: 80% giá mua xe sau thuế (với tài sản thế chấp là chính xe mua)

- Thời hạn vay vốn lên tới: 8 năm

- Lãi suất ưu đãi: 5,69%/năm (cố định trong 06 tháng đầu)

+ Cho vay mua, bù đắp tiền mua bất động sản, sửa chữa nhà ở:

- Thời gian cho vay lên tới: 25 năm

- Lãi suất ưu đãi: 8,5%/năm (cố định trong 06 tháng đầu)

+Thẻ tín dụng:

- Hạn mức tín chấp lên tới: 300 triệu đồng

- Hoàn tiền 0,2% cho mọi giao dịch.

- Thời gian miễn lãi lên đến 55 ngày

- Thiết lập trả góp với lãi suất 0% trong thời gian lên tới 12 tháng

- Hỗ trợ các đơn vị, Doanh nghiệp đặt cây ATM (có từ 300 CNLĐ trở lên sử dụng thẻ ATM của Sea bank).

- Và nhiều dịch vụ ưu đãi khác.

 2. Đối tượng

- Cho đoàn viên công đoàn;

- Cho tổ chức công đoàn từ cơ sở đến cấp tỉnh.

 3. Hình thức, địa điểm thực hiện

- Hình thức: Thông qua văn bản trao đổi giữa Các LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố, Công đoàn ngành và CĐCS với Chi nhánh.

- Địa điểm: Tại các Chi nhánh Ngân hàng Đông Nam Á

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Liên đoàn Lao động tỉnh:

- Thông tin về chương trình thỏa thuận hợp tác này đến các cấp Công đoàn trực thuộc đảm bảo mọi đoàn viên công đoàn được tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ ưu đãi,… mà thỏa thuận này mang lại. Đảm bảo đối tượng được hưởng lợi từ thỏa thuận là đoàn viên công đoàn.

- Quảng bá thương hiệu của Ngân hàng Đông Nam Á chi nhánh Quảng Ninh trên các phương tiện thông tin báo chí, truyền hình của hệ thống công đoàn.

- Hỗ trợ Ngân hàng Đông Nam Á chi nhánh Quảng Ninh trong công tác tuyên truyền giáo dục công nhân viên chức lao động; Thực hiện quan hệ lao động hài hòa, ổn định, hướng tới sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, đơn vị.

2. Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - Chi nhánh Quảng Ninh

Chi nhánh đảm bảo cung cấp sản phẩm, dịch vụ chất lượng đúng quy định. Triển khai đúng các nội dung theo thỏa thuận đã ký kết. Có thông tin kịp thời để thống nhất với LĐLĐ tỉnh về các sản phẩm, dịch vụ ưu đãi.

Căn cứ chương trình, LĐLĐ tỉnh và Ngân hàng Đông Nam Á - Chi nhánh Quảng Ninh chỉ đạo triển khai thực hiện. Liên đoàn lao động tỉnh giao cho đồng chí Đào Thị Lan - Phó Chính sách pháp luật, Ngân hàng Đông Nam Á - Chi nhánh Quảng Ninh giao cho Đồng chí Trương Thị Thanh Nhàn - Phó Giám đốc vận hành- Chủ tịch Công đoàn là đầu mối giúp lãnh đạo hai đơn vị triển khai chương trình phối hợp này. Trong quá trình thực hiện, nếu có nội dung phát sinh, cần điều chỉnh, lãnh đạo hai bên sẽ trao đổi thống nhất để điều chỉnh phù hợp.

     Trên đây là Chương trình phối hợp triển khai Thỏa thuận hợp tác về Chương trình Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động giữa Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh và Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - Chi nhánh Quảng Ninh./.

LĐLĐ tỉnh