Phát huy vai trò công đoàn xã, phường
08/08/2017

Thị xã Quảng Yên có 19 xã, phường thì các đơn vị hành chính này đều đã thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS) theo hướng dẫn của Công đoàn cấp trên cách đây chừng chục năm. Hiện nay, với 412 đoàn viên, bằng gần 10% tổng số đoàn viên công đoàn toàn thị xã, đây là lực lượng đoàn viên rất ổn định về số lượng, ít biến động và được sinh hoạt trong môi trường công tác có những thuận lợi riêng.

Đoàn viên công đoàn ở khu vực này đều là những cán bộ, công chức có trình độ văn hóa, chính trị, chuyên môn đạt chuẩn theo quy định. Công đoàn xã, phường luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp của LĐLĐ thị xã, của cấp ủy Đảng địa phương và sự phối hợp hiệu quart của chính quyền cùng cấp. Đội ngũ Chủ tịch Công đoàn xã, phường là cán bộ chủ chốt (thường là các đồng chí Phó Chủ tịch UBND kiêm nhiệm) luôn được dự các lớp tập huấn, được công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thường xuyên trao đổi về nghiệp vụ hoạt động Công đoàn, nên đó cũng là những “lợi thế” mang tính đặc thù.   

Phát huy những thuận lợi đó, thời gian qua Công đoàn xã, phường ở thị xã Quảng Yên đã tích cực tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, nhà nước, chương trình, kế hoạch của tổ chức công đoàn đến cán bộ, công chức, đoàn viên trong cơ quan. Tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện chế độ chính sách; phát huy quyền dân chủ của cán bộ, công chức, đoàn viên thông qua Hội nghị CBCC xã, phường; vận động đoàn viên hưởng ứng các phong trào thi đua, xây dựng cơ quan văn hóa, công sở văn minh. Đáng chú ý, chương trình xây dựng nông thôn mới ở thị xã Quảng Yên đã và đang được các cấp, các ngành trên địa bàn thị xã triển khai thực hiện có hiệu quả, trong đó Công đoàn xã đã phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của mình. Cán bộ, đoàn viên Công đoàn xã là những người am hiểu địa bàn, hiểu phong tục, tập quán, nề nếp sinh hoạt của người dân địa phương nên việc tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các tiêu chí của chương trình có ý nghĩa rất quan trọng. Sau khi có Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy Quảng Ninh về xây dựng nông thôn mới, LĐLĐ tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai trong hệ thống Công đoàn và tổ chức hội thảo với chủ đề "nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn xã gắn với xây dựng nông thôn mới" nên đã có những tác động tốt trong việc tham gia chương trình này ở thị xã Quảng Yên. Năm 2017, Thị ủy Quảng Yên giao LĐLĐ thị xã chỉ đạo và hỗ trợ CĐCS các xã Tiền An, Sông Khoai, Liên Hòa giúp đỡ 12 hộ nông dân thoát nghèo góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới trong năm nay.

 

Công đoàn xã, phường thường xuyên được tham gia các lớp tập huấn do LĐLĐ thị xã Quảng Yên tổ chức. Trong ảnh: Hội nghị tập huấn tổ chức Đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2017-2022

Đặc biệt, năm 2017 thực hiện chủ đề công tác năm về Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, Công đoàn xã, phường ở Quảng Yên đã triển khai kế hoạch của LĐLĐ Thị xã, tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn xã, phường nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân. Trong các buổi sinh hoạt công đoàn, nội dung quán triệt tinh thần chỉ đạo của Công đoàn cấp trên được nêu cao, những trường hợp thực thi tốt được nêu gương, và ngược lại những nơi chưa thực hiện tốt đã được nhắc nhở, quán triệt kịp thời để mọi thành viên cùng nhau rút kinh nghiệm để thực hiện chủ đề công tác năm được tốt hơn. Cùng với chỉ đạo CĐCS triển khai thực hiện chủ đề công tác năm, LĐLĐ Thị xã được giao chủ trì trong việc giám sát kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn và đã tiến hành thành lập các đoàn giám sát tại các xã, phường trên địa bàn, kịp thời tham gia chấn chỉnh lề lối làm việc, tác phong phục vụ của cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn tại các xã, phường. 

 

Hoạt động văn hóa, thể thao thu hút đông đảo đoàn viên CĐCS xã, phường tham gia, hưởng ứng

Để phát huy tốt hơn vai trò công đoàn xã, phường trong việc giám sát kỷ luật, kỷ cương hành chính, các đồng chí Chủ tịch Công đoàn xã, phường ở Quảng Yên còn được hướng dẫn kỹ hơn để thực hiện nội dung các Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” và “Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”. Lớp tập huấn này do Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội thị xã tổ chức dưới hình thức vừa trao đổi, vừa “cầm tay chỉ việc” giúp các đồng chí Chủ tịch Công đoàn xã, phường nói riêng và cán bộ đoàn thể cấp xã nói chung hiểu rõ được vai trò của mình, tránh trùng chéo khi thực thi nhiệm vụ. Chia sẻ về vấn đề này, ông Hoàng Xuân Phong, ủy viên BCH LĐLĐ Thị xã, Chủ tịch Công đoàn phường Nam Hòa nói: "Hoạt động Công đoàn xã, phường có những thuận lợi riêng, nhưng nếu không biết xác định rõ phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn thì cũng không dễ dàng gì phát huy được vai trò của tổ chức công đoàn xã, phường trong giai đoạn hiện nay.”

Với một số việc đã làm được, Công đoàn xã, phường ở thị xã Quảng Yên đã và đang chủ động tham gia vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền địa phương một cách cụ thể, thiết thực, phù hợp với đặc trưng của hoạt động Công đoàn tại cơ quan phường, xã, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương trong giai đoạn đổi mới hiện nay.  

Hữu Bình