Công ty TNHH may mặc Hoa Lợi Đạt Việt Nam tổ chức Hội nghị thành lập Công đoàn cơ sở theo phương pháp mới.
30/08/2017

Xuất phát từ mong muốn, nguyện vọng của CNLĐ và tập thể những người lao động Công ty TNHH may mặc Hoa Lợi Đạt Việt Nam. Theo điểm 1 Điều 17 Điều lệ Công đoàn Việt Nam, sáng ngày 18/8/2017, tập thể người lao động Công ty TNHH may mặc Hoa Lợi Đạt Việt Nam đã tổ chức Hội nghị thành lập Công đoàn cơ sở.

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đ/c Đoàn Hữu Quyết - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban tổ chức Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh; Đ/c Đặng Văn Chính - Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ninh; Ông Nguyễn Cao Việt - Tổng Giám Đốc; Ông Sun Bin Bin - Giám Đốc điều hành công ty, cùng các đ/c lãnh đạo Công đoàn các khu công nghiệp; Ban vận động thành lập CĐCS; Các đ/c phóng viên Đài truyền thanh, truyền hình tỉnh và 100 CNLĐ đại diện 818 người lao động xin gia nhập công đoàn của Công ty.

 

Công ty TNHH may mặc Hoa Lợi Đạt Việt Nam là đơn vị 100% vốn đầu tư nước ngoài sản xuất gia công các mặt hàng áo khoác lông vũ và quần bò tại khu công nghiệp Hải Hà. Người lao động trong Công ty đã nhận thức về sự cần thiết phải thành lập công đoàn cơ sở doanh nghiệp. Với tinh thần chủ động của người lao động, sự đồng tình tạo điều kiện của lãnh đạo công ty, cùng với sự hỗ trợ của Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh, đã cử ra Ban vận động thành lập CĐCS để tuyên truyền vận động người lao động gia nhập tổ chức công đoàn. Ban vận động đã nhận được đơn xin gia nhập công đoàn của 818 người lao động, chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội nghị thành lập CĐCS. Tại Hội nghị, Ban vận động đã báo cáo kết quả quá trình vận động, thông qua danh sách đoàn viên, gắn huy hiệu cho đại diện đoàn viên công đoàn; tuyên bố thành lập CĐCS và bầu Ban chấp hành CĐCS lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 09 đồng chí; Bầu đại biểu tham dự đại hội lần thứ nhất Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đồng thời thông qua chương trình hoạt động của công đoàn cơ sở, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2017 - 2022

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đ/c Đặng Văn Chính – Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp nêu rõ mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc thành lập tổ chức công đoàn cơ sở Công ty; các quyền và nhiệm vụ của đoàn viên công đoàn. Đ/c mong muốn Công đoàn cơ sở của Công ty sẽ phát huy vai trò là một tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và người lao động cùng với ban lãnh đạo chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, đảm bảo nâng cao đời sống vật chất tinh thần của công nhân lao động trong công ty để người lao động luôn tin tưởng vào tổ chức công  đoàn, đồng thời tích cực tuyên truyền giáo dục nâng cao trình độ hiểu biết cho công nhân lao động về những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước...

Hội nghị đã góp phần khẳng định vai trò của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trong quá trình tiếp cận với người lao động, hướng dẫn, giúp đỡ, hỗ trợ việc thành lập công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp.

Công ty TNHH may mặc Hoa Lợi Đạt Việt Nam là đơn vị thứ tư của Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo thực hiện thành công quy trình thành lập Công đoàn cơ sở theo Điều 17, Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Một số hình hảnh tại Hội nghị

 

 

 

 

Đoàn Năm (CĐ các KCN)

Các tin khác đã đăng