Công đoàn Ngành Xây dựng Quảng Ninh: Tập trung chỉ đạo Công đoàn cơ sở tổ chức tốt Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2022
01/09/2017

Thực hiện Kế hoạch số 60/KH-LĐLĐ ngày 15/12/2016 của Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh về việc tổ chức đại hội Công đoàn các cấp. Nhằm chỉ đạo tổ chức tốt Đại hội Công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội Công đoàn Ngành Xây dựng Quảng Ninh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017 – 2022, ngày 20/12/2016 Ban Thường vụ Công đoàn Ngành đã ban hành kế hoạch số 115/KH-CĐXD về việc tổ chức đại hội Công đoàn các cấp với phương châm “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”, đồng thời tập trung chỉ đạo các CĐCS trực thuộc xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện. Công đoàn cơ sở tiến hành đại hội từ 01/6/2017, hoàn thành xong trước ngày 30/9/2017.

Công đoàn Ngành đã tổ chức lớp tập huấn công tác tổ chức đại hội, hội nghị cho CĐCS trực thuộc, xây dựng bộ biểu mẫu, hướng dẫn cụ thể chi tiết về đại hội, hội nghị cấp cơ sở, giúp cho CĐCS thuận lợi trong quá trình tổ chức. Thành lập Ban chỉ đạo đại hội công đoàn các cấp trong đó phân công chỉ đạo, phụ trách đại hội CĐCS tập trung vào những nội dung quan trọng như: trình tự nội dung đại hội, xây dựng báo cáo, đề án nhân sự, công tác bầu cử, công tác tuyên truyền, một số nội dung cần lưu ý trong tổ chức đại hội công đoàn theo quy định của Điều lệ, cần coi trọng đến chất lượng, không hình thức, tiết kiệm về thời gian và kinh phí. Đồng thời với việc chỉ đạo tổ chức đại hội, hội nghị các CĐCS phải quan tâm đến việc góp phần phát triển sản xuất, kinh doanh, cải thiện điều kiện lao động, nâng cao tính kỷ luật, tác phong công nghiệp, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại doanh nghiệp, đơn vị.

 

Đại hội CĐCS Công ty CP Gốm và xây dựng Hạ Long I lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2022

 Qua tổng hợp kết quả tổ chức đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2017 - 2022, đến thời điểm hiện nay các CĐCS đã tích cực triển khai tổ chức thành công đại hội trong đó khối HCSN 2/2 đơn vị (100%); khối doanh nghiệp 27/45 đơn vị (60%); số đơn vị còn lại đang tập trung cao độ đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ. Đại hội của các CĐCS trực thuộc đã tập trung thảo luận, đề ra chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển phong trào CNVCLĐ, hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ mới, đặc biệt là tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, CNVCLĐ với Đảng, Nhà nước, chính quyền và tổ chức Công đoàn, tập trung vào những vấn đề có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ, tổng hợp ý kiến tham gia sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam, đồng thời tại Đại hội CĐCS đã lựa chọn được các đồng chí cán bộ công đoàn tâm huyết, có đủ năng lực trình độ nghiệp vụ tham gia Ban Chấp hành CĐCS khóa mới.

Với sự chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Công đoàn Ngành, Ban Chấp hành các CĐCS cơ bản đều triển khai tổ chức đại hội, hội nghị nghiêm túc, đúng hướng dẫn Điều lệ và kế hoạch của cấp trên, đúng phương châm: “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”.  Đại hội các CĐCS thực sự là dịp sinh hoạt dân chủ, rộng rãi của đoàn viên, người lao động, tiếp tục đổi mới, thiết thực hiệu quả, tăng cường đoàn kết, phát huy trí tuệ, trách nhiệm của tổ chức công đoàn. Thời gian tới đồng thời với việc đôn đốc chỉ đạo CĐCS hoàn thành tổ chức đại hội, Ban Thường vụ Công đoàn Ngành tiếp tục tập trung mọi nguồn lực, triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn Ngành Xây dựng Quảng Ninh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017 – 2022 sẽ được tổ chức vào tháng 11 năm 2017.

Một số hình ảnh tiêu biểu tại Đại hội các CĐCS trực thuộc Công đoàn Ngành Xây dựng Quảng Ninh

  

Lãnh đạo chuyên môn chúc mừng Đại hội Công đoàn cơ quan Sở Xây dựng Quảng Ninh

 

Ban Chấp hành CĐCS công ty CP Nước sạch Quảng Ninh nhiệm kỳ 2017 – 2022 ra mắt tại đại hội

 

Ban Chấp hành CĐCS công ty CP Tập đoàn đầu tư Quảng Ninh nhiệm kỳ 2017 – 2022 ra mắt tại đại hội

 

Lãnh đạo Công đoàn Ngành chúc mừng Đại hội Công đoàn Viện quy hoạch thiết kế XD Quảng Ninh

Thúy Nga (CĐN Xây Dựng)

Các tin khác đã đăng