Bình Liêu: Tổng kết hoạt động công đoàn khối trường học năm 2016 - 2017
05/09/2017

Ngày 31/8/2017, Liên đoàn Lao động huyện Bình Liêu tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn khối trường học năm học 2016 - 2017 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017 - 2018. Đ/c Hoàng Huy Trọng - Huyện ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ huyện chủ trì, đ/c Nguyễn Đức Hoạt - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động tỉnh, đ/c Đoàn Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

 

Toàn cảnh Hội nghị

Toàn ngành Giáo dục huyện Bình Liêu có 701 cán bộ, giáo viên, nhân viên, lao động, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Liên đoàn Lao động huyện Bình Liêu, các công đoàn cơ sở khối trường học đã tập trung tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, chương trình kế hoạch đã đề ra. Phối hợp cùng chuyên môn tổ chức 148 buổi tuyên truyền, học tập, nghiên cứu các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt việc sáng tạo, đổi mới nội dung hoạt động giáo dục ở đơn vị; triển khai sâu rộng, có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động của Ngành. Tích cực triển khai 3 đề án “Vị trí việc làm”, “Tinh giản bộ máy, biên chế trong ngành Giáo dục huyện Bình Liêu giai đoạn 2015 - 2020”.

Trong thực hiện chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và chăm lo đời sống cán bộ, giáo viên, lao động, các công đoàn cơ sở luôn nắm bắt, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cán bộ, giáo viên, lao động với các cấp có thẩm quyền. Qua đó, giải quyết kịp thời, đầy đủ các chế độ chính sách với nhà giáo. Đề nghị xét nâng lương thường xuyên cho 478 trường hợp, nâng lương trước hạn cho 42 trường hợp có thành tích xuất sắc,… Thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội trong việc phối hợp với chuyên môn cùng cấp tham mưu với các cấp có thẩm quyền xây dựng cơ chế, chính sách có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhà giáo và lao động trong ngành.

Năm học 2017 - 2018, các công đoàn cơ sở khối trường học tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chức năng tham gia quản lý, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và chăm lo đời sống cán bộ, nhà giáo, lao động trong ngành; tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, nhà giáo và người lao động thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chủ trương đổi mới của ngành giáo dục, đổi mới hoạt động công đoàn; phối hợp với chuyên môn cùng cấp phát động các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành; thực hiện tốt phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; đổi mới nội dung, hình thức hoạt động công đoàn, …

 

Đ/c Nguyễn Đức Hoạt, Trưởng ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh phát biểu.

Phát biểu tại Hội nghị, đ/c Nguyễn Đức Hoạt - Trưởng Ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động tỉnh, đ/c Đoàn Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh biểu dương những kết quả mà các công đoàn cơ sở khối trường học đã đạt được trong năm học vừa qua. Đồng thời, các đồng chí đề nghị thời gian tới Liên đoàn Lao động huyện chỉ đạo tổ chức tốt đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2022 và hội nghị cán bộ viên chức, lao động; chuẩn bị cơ sở vật chất thiết bị trường học, động viên học sinh vùng sâu vùng xa đến trường; tổ chức thực hiện công tác dạy và học một cách toàn diện; quan tâm phối hợp thực hiện tốt chế độ với người lao động, đảm bảo công khai, dân chủ; nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có trình độ, bản lĩnh, năng lực, kinh nghiệm, uy tín; thực hiện tốt quy tắc ứng xử tại đơn vị tránh hiện tượng tiêu cực trong giáo dục; quan tâm công tác bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu vào Đảng…

 

Đ/c Nguyễn Đức Hoạt trao Bằng khen cho CĐ Trường THCS Thị trấn Bình Liêu

  

 

Đ/c Đoàn Thị Thu Hiền, PCT CĐ ngành GD tỉnh tặng Giấy khen cho các cá nhân xuất sắc

Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tặng bằng khen cho 1 Công đoàn Trường THCS thị trấn Bình Liêu, Công đoàn Giáo dục tỉnh và LĐLĐ huyện tặng giấy khen cho 4 tập thể, 28 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Dạy tốt - Học tốt và phong trào thi đua xây dựng công đoàn vững mạnh năm học 2016 - 2017./.  

La Lành (Trung tâm TTVH Bình Liêu)

Các tin khác đã đăng