Ba Chẽ: Tập trung chỉ đạo Đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2017 - 2022
05/09/2017

Thực hiện sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh và Huyện ủy Ba Chẽ, Liên đoàn Lao động huyện Ba Chẽ đã xây dựng và triển khai Kế hoạch số 01/KH-LĐLĐ ngày 20 tháng 01 năm 2017 về việc tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2018 - 2023.

 

Đ/c Phạm Thùy Trang, Chủ tịch LĐLĐ huyện (áo dài trắng) chúc mừng Đại hội Công đoàn cơ quan Huyện ủy

Với mục tiêu chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội, đảm bảo đúng nội dung, có cơ cấu nhân sự và đúng tiến độ, LĐLĐ huyện Ba Chẽ đã tổ chức Hội nghị tập huấn cho đội ngũ ban chấp hành công đoàn cơ sở hướng dẫn về công tác nhân sự; xây dựng văn kiện; quy định thời gian duyệt văn kiện, nhân sự đối với 100% các CĐCS. Việc chỉ đạo chuẩn bị, tổ chức bài bản, chu đáo đã giúp các CĐCS tổ chức đại hội thuận lợi, đảm bảo chất lượng và đúng quy trình.

 

Văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn Trường THCS Thị trấn Ba Chẽ

Tính đến ngày 31/8/2017 đã có 24/46 CĐCS tổ chức đại hội (đạt 52,2%); 100% các đại hội CĐCS đều có sự tham dự và chỉ đạo của BTV LĐLĐ huyện. Dự kiến đến hết ngày 22/9/2017 sẽ tổ chức xong đại hội công đoàn cấp cơ sở.

 

Bầu cử BCH CĐ khóa mới tại Đại hội Công đoàn Trường THCS Thị trấn Ba Chẽ

Nhìn chung, các đại hội CĐCS đều đảm bảo đúng quy định, về nhân sự đảm bảo đúng số lượng, cơ cấu và chất lượng. Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn huyện cũng đảm bảo đúng theo số lượng, thành phần theo phân bổ của LĐLĐ huyện. Kinh phí tổ chức đại hội được các CĐCS chuẩn bị chu đáo từ nguồn của CĐCS, sự hỗ trợ từ cơ quan chuyên môn, chính quyền và xã hội hóa.

 

Khen thưởng tại Đại hội Công đoàn cơ quan xã Thanh Sơn

 Tại đại hội cấp cơ sở đã có nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các chuyên đề, chương trình trọng tâm nhiệm kỳ được biểu dương, khen thưởng. Đại hội công đoàn cấp cơ sở cũng là dịp các đơn vị tổ chức phát động, đẩy mạnh các phong trào thi đua; quan tâm chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên; tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao tạo nên không khí sôi động trước, trong và sau đại hội công đoàn nên đoàn viên rất phấn khởi và quyết tâm cùng BCH khóa mới thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đề ra.

Thùy Trang (LĐLĐ Ba Chẽ)

Các tin khác đã đăng