Đại hội Công đoàn ngành Giao thông Vận tại lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017-2022.
27/12/2017

Đại hội công đoàn ngành Giao thông vận tải lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017 – 2022 diễn ra trong 2 ngày từ 21-22/12/2017. Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, sáng 22/12, Đại hội Công đoàn ngành Giao thông vận tải Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017 - 2022 hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra và bế mạc Đại hội. Đến dự Đại hội có các đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Phó chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh; đồng chí Đặng Hùng – Phó Bí Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở GTVT Quảng Ninh; Lê Ngọc Minh – Phó Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam

Với sự tham dự của 111 đại biểu là những cán bộ đoàn viên ưu tú được bầu ra tại Đại hội Công đoàn cơ sở các đơn vị trong Ngành, tiêu biểu cho trí tuệ và sức mạnh của toàn Ngành, đem đến đại hội ý chí, niềm tin à nguyện vọng của đội ngũ cán bộ Công nhân viên chức, lao đông ngành Giao thông vận tải.

 

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh phát biểu tại Đại hội

Với khẩu hiệu hành động “Đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động; vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp; xây dựng tổ chức Công đoàn ngành Giao thông vận tải Quảng Ninh vững mạnh” Công đoàn Ngành GTVT tiếp tục đổi mới, sáng tạo vì quyền lợi, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, CBCCVC-LĐ

Đại hội đã thông qua báo cáo của Ban chấp hành Công đoàn ngành Giao thông vận tải Quảng Ninh khóa XIV, tại đại hội Công đoàn ngành lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017 - 2022 với các chỉ tiêu trọng tâm: Bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, dự thảo văn kiện Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIII, Ban chấp hành Công đoàn ngành Giao thông vận tải khóa XV đã xây dựng các chỉ tiêu trọng tâm: 95% cán bộ công đoàn từ các cấp được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác; được cập nhật phổ biến chính sách pháp luật mới có lien quan đến tổ chức công đoàn CNVCLĐ; 100% chủ tịch công đoàn cơ sở mới tham gia được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn; phát triển mới 500 đoàn viên, thành lập 10 Công đoàn cơ sở; phấn đầu 100% Công đoàn cơ sở vững mạnh, không có công đoàn yếu kém, 35% Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc; bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng xét kết nạ ít nhất 120 đoàn viên công đoàn ưu tú, trong đó ít nhất 30% là nữ, 10% là công nhân trực tiếp sản xuất; 100% đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động có nhu cầu được tư vấn pháp luật miễn phí, trên 80% đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động được tuyên truyền phổ biễn chính sách pháp luật lao động và công đoàn; 100% Công đoàn cơ sở đủ điều kiện thành lập Ban Nữ công quần chúng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, 85% Nữ Công nhân viêc chức lao động đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

 

Văn nghệ chào mừng Đại hội

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn ngành Giao thông vận tải Quảng Ninh khóa XV, nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 15 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 5 đồng chí, các chức danh Chủ tịch, phó Chủ tịch Công đoàn. Đồng chí Nguyễn Ngọc Hưng giữ chức vụ Chủ tịch, đồng chí Tô Duy Tòng - giữ chức Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đại hội cũng bầu Đoàn đại biểu đi dự Đai hội Công đoàn tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIII gồm 6 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

 

Quang cảnh Đại hội

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được nhận cờ thi đua, bằng khen, giấy khen của LĐLĐ tỉnh, Công đoàn Ngành GTVT tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Bình Giang