Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả Đại hội Công đoàn cơ sở, cấp trên trực tiếp cơ sở và giao chỉ tiêu công tác năm 2018
15/01/2018

Ngày 15/1/2017 tại thành phố Hạ Long, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả đại hội công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2022; đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu năm 2017, giao chỉ tiêu công tác năm 2018. Đồng chí Trần Danh Chức, Ủy viên đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh dự và chủ trì Hội nghị.

 

Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2017, dưới sự chỉ đạo kịp thời, sát sao, hướng dẫn cụ thể của LĐLĐ tỉnh, sự quan tâm của cấp ủy, chuyên môn đồng cấp, công tác triển khai, chuẩn bị Đại hội công đoàn cấp cơ sở và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở được thực hiện chu đáo; chất lượng báo cáo, văn kiện cơ bản đảm bảo; công tác nhân sự tiến hành đúng quy trình, việc lựa chọn nhân sự, bầu cử đảm bảo yêu cầu đề ra. Công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội được quan tâm, gắn với phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội CĐ các cấp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Một số ngành, địa phương công tác tổ chức đại hội khoa học, đảm bảo chất lượng như: Công đoàn các Khu công nghiệp; LĐLĐ thị xã Quảng Yên; Công đoàn ngành Xây dựng…

 

Đ/c Đặng Văn Chính Chủ tịch CĐ Các KCN tham gia ý kiến tại Hội nghị

Năm 2017 cũng là năm các LĐLĐ cấp huyện, ngành đã nỗ lực cố gắng, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo nên các chỉ tiêu cơ bản được giao từ đầu năm đều đạt và đạt vượt mức kế hoạch. Kết quả đã có 569/569 cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức theo đúng quy định; 526/601 (=87,7%) doanh nghiệp có tổ chức CĐ tổ chức hội nghị NLĐ; toàn tỉnh kết nạp được 10.514 đoàn viên mới, thành lập mới 95 CĐCS. Cũng trong năm 2017, các cấp CĐ tổ chức 55 lớp tập huấn nghiệp vụ cho 7.241 lượt cán bộ công đoàn, 385 cuộc phổ biến và tư vấn pháp luật cho trên 7225 lượt cán bộ, đoàn viên, NLĐ và người sử dụng LĐ; tổ chức 29 cuộc tuyên truyền phổ biến kết hợp với tư vấn pháp luật cho trên 4000 CNVCLĐ; 42 hội nghị tuyên truyền cho 6000 lượt CNVCLĐ về công tác phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS; có 3016 CNVCLĐ được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng…Bên cạnh những kết quả đó, công tác tài chính CĐ còn gặp nhiều khó khăn, kết thúc năm 2017 tổng số nộp tài chính của một số đơn vị còn thấp so với kế hoạch được giao (mới đạt 70,32% KH), các đơn vị đang tiếp tục đôn đốc việc thu nộp tài chính để hoàn thành kế hoạch trong tháng 1 năm 2018.

 

Đ/c Trần Danh Chức, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Danh Chức, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh biểu dương các cấp công đoàn đã nỗ lực hoàn thành tốt các chỉ tiêu năm 2017, chỉ đạo và tổ chức thành công đại hội CĐCS và CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở. Năm 2018, các cấp công đoàn cần tiếp tục rà soát về điều kiện thực tiễn địa phương và có văn bản đề xuất cụ thể về LĐLĐ tỉnh trong việc thực hiện các chỉ tiêu; quan tâm công tác thu nộp tài chính công đoàn; chủ động xây dựng công tác trọng tâm năm; đẩy mạnh phong trào thi đua đặc biệt chào mừng ĐH Công đoàn tỉnh lần thứ XIII; tập trung tuyên truyền, đẩy mạnh cuộc thi viết về đề tài Công nhân Công đoàn trên báo Quảng Ninh; quan tâm triển khai chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn” và chương trình “Tết sum vầy” cho CNLĐ…

Với chủ đề công tác Công đoàn “Vì quyền, lợi ích đoàn viên công đoàn”, lập thành tích chào mừng Đại hội XIII Công đoàn tỉnh Quảng Ninh, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, năm 2018, các cấp Công đoàn phấn đấu hoàn thành xuất sắc 40 chỉ tiêu với mục tiêu: Đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn; tập trung thực hiện có hiệu quả chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn; tích cực xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và chủ đề “Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên” của tỉnh.   

Mạnh Hùng (LĐLĐ tỉnh)