Khai mạc Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIII
28/03/2018

Sáng 28/3, tại Trung tâm tổ chức hội nghị tỉnh (TP Hạ Long) đã diễn ra lễ khai mạc Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2018-2023.

Tham dự Đại hội, về phía Trung ương có đồng chí Bùi Văn Cường, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Về phía tỉnh Quảng Ninh có các đồng chí: Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Thị Lan, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và 383 đại biểu, đoàn viên, CBCNVC-LĐ trên địa bàn toàn tỉnh.

Đại biểu tham dự Đại hội làm lễ chào cờ.


Với phương châm hướng về cơ sở, nhiệm kỳ 2013-2018, các cấp công đoàn Quảng Ninh đã luôn sâu sát nắm tình hình hoạt động doanh nghiệp, tư tưởng, đời sống, việc làm CNLĐ, kịp thời tháo gỡ khó khăn. Qua đó, chủ động tổ chức thăm hỏi, trợ cấp 80.200 lượt CNVC-LĐ khó khăn, ốm đau, gặp rủi ro, thiên tai, bị tai nạn lao động với số tiền 49,3 tỷ đồng.

Đặc biệt, chương trình “Phúc lợi đoàn viên” là một điểm mới trong nhiệm kỳ hướng đến lợi ích thiết thực của đoàn viên. Chương trình “Tết sum vầy” được nhân rộng, có sức lan tỏa lớn, mang lại lợi ích thiết thực cho người lao động. Từ quỹ "Mái ấm công đoàn" đã có 467 gia đình công nhân khó khăn được hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở với tổng số tiền 9,77 tỷ đồng. Quỹ trợ vốn cho CNLĐ nghèo đã cho 4.492 lượt CNVC-LĐ vay số tiền 65,2 tỷ đồng cải thiện điều kiện sinh hoạt, mua sắm trang thiết bị, phương tiện công tác, phát triển kinh tế gia đình, học tập nâng cao trình độ…

Bên cạnh đó, các cấp công đoàn phối hợp xây dựng, thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; quy chế đối thoại định kỳ tại nơi làm việc; phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hiện pháp luật lao động tại 1.724 lượt doanh nghiệp. Qua đó, đã kiến nghị các cấp, ngành những giải pháp nhằm khắc phục tồn tại, hạn chế... góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, của doanh nghiệp…

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc khẳng định "Sự phát triển của tỉnh thời gian qua có đóng góp quan trọng của tổ chức công đoàn và đội ngũ CNVC-LĐ toàn tỉnh".


5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước trong CNVC-LĐ có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức và biện pháp tổ chức, thu hút đông đảo người lao động tham gia. Qua phong trào thi đua, có 7.442 công trình, phần việc do công đoàn tham gia quản lý, tổng giá trị trên 78.407 tỷ đồng; toàn tỉnh đã thành lập được 570 công đoàn cơ sở, đạt 111,2% kế hoạch, với 50.800 đoàn viên, tăng 257 công đoàn cơ sở và 8.996 đoàn viên so với năm 2012…

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, khẳng định: Sự phát triển của tỉnh thời gian qua có đóng góp quan trọng của tổ chức công đoàn và đội ngũ CNVC-LĐ toàn tỉnh. Bên cạnh nhiệm vụ riêng của tổ chức, các cấp công đoàn tỉnh tích cực triển khai hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ chung của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp công đoàn cần phân tích rõ nguyên nhân các tồn tại, hạn chế để phấn đấu khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Đồng thời, tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm: Gắn kết các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra một cách sát thực, hiệu quả với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. Tập trung phân tích và đưa ra các giải pháp căn bản, hiệu quả nhằm đáp ứng thực tiễn số lượng đoàn viên, công đoàn cơ sở tăng nhanh (từ nay đến 2020 thu hút tăng thêm 123.000 lao động); quan tâm công tác phối hợp quản lý để tăng năng suất lao động xã hội bình quân từ 15-16%, tỷ lệ bao phủ BHYT đến năm 2020 đạt 95%.

Đồng chí Bùi Văn Cường, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam:
Đồng chí Bùi Văn Cường, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam chỉ đạo các cấp công đoàn Quảng Ninh cần phát triển đa dạng, hiệu quả các hoạt động chăm lo lợi ích cho đoàn viên công đoàn.


Bên cạnh đó, chú trọng nhiệm vụ chăm lo, xây dựng giai cấp công nhân xứng tầm với sự nghiệp đổi mới của tỉnh, gắn với phát triển, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động và các đoàn viên; nắm bắt tình hình và các nguyện vọng chính đáng của CNLĐ để tham mưu với tỉnh những chính sách, biện pháp cụ thể, kịp thời… Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các hoạt động như “Tháng Công nhân”, “Tết sum vầy”, chương trình “Phúc lợi đoàn viên”; lấy lợi ích của đoàn viên làm điểm tập hợp, nghiên cứu phối hợp với các cấp ủy, chính quyền, ngành than, người sử dụng lao động đề xuất thêm các hoạt động chăm lo thiết thực đối với người lao động, đoàn viên, như đối với lao động nữ trong các KCN, lao động trong lĩnh vực độc hại, lao động xa nhà...

Đồng thời, tiếp tục quan tâm xây dựng quỹ tương trợ, hỗ trợ đoàn viên công đoàn khó khăn tại các công đoàn cơ sở; tích cực phát triển quỹ "Mái ấm công đoàn", quỹ "Trợ vốn CNLĐ nghèo"; thực hiện một cách có hệ thống đảm bảo tăng cường các hoạt động chăm lo đời sống, cải thiện điều kiện làm việc, sinh hoạt, học tập, rèn luyện, các hoạt động xã hội của công đoàn... để đoàn viên, CNLĐ có quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong nắm tình hình, giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng chính quyền, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Các cấp công đoàn trong tỉnh cần chú trọng nâng cao hiệu quả việc phối hợp xây dựng, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Xây dựng các cơ chế, mở rộng các kênh đối thoại của các cấp, đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền, cơ quan quản lý nhà nước với người lao động. Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể. Tích cực quan tâm, xây dựng đội ngũ cán bộ, tổ chức công đoàn đáp ứng những yêu cầu nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy và phát huy truyền thống kỷ luật, đồng tâm của giai cấp công nhân vùng mỏ, đồng hành cùng doanh nghiệp; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết Hội nghị trung ương 6 (khóa XII) về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và Chương trình hành động của Tỉnh ủy, đặc biệt là Đề án “Xây dựng cơ quan tham mưu, giúp việc chung khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện”…

Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Công đoàn Quảng Ninh bức trướng mang dòng chữ: "Công đoàn Quảng Ninh phát huy truyền thống kỷ luật, đồng tâm, chăm lo lợi ích công nhân, lao động, góp phần xây dựng Quảng Ninh giàu đẹp, văn minh".


Thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, đồng chí Bùi Văn Cường, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam ghi nhận và biểu dương những thành tích đã đạt được của các cấp công đoàn Quảng Ninh trong nhiệm kỳ qua, đóng góp quan trọng vào thành quả chung của phong trào CNVC-LĐ và hoạt động công đoàn cả nước.

Đồng chí nhấn mạnh, quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện tiếp tục được đẩy mạnh; cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ tác động sâu sắc đến sản xuất, đời sống, thúc đẩy sự phát triển nhảy vọt trên nhiều lĩnh vực, tạo ra cả thời cơ và thách thức đối với việc làm, thu nhập và đời sống của người lao động. Vì vậy, các cấp công đoàn trong tỉnh phải thấy hết thời cơ, thách thức, năng động hơn, sáng tạo hơn, tận dụng những thuận lợi, khai thác các tiềm năng, lợi thế vốn có để phát triển một cách toàn diện theo hướng CNH, HĐH, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí đề nghị các cấp công đoàn Quảng Ninh cần phát triển đa dạng, hiệu quả các hoạt động chăm lo lợi ích cho đoàn viên công đoàn; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và công tác chỉ đạo của công đoàn các cấp theo hướng bám sát cơ sở, hướng về đoàn viên, phục vụ lợi ích thiết thực của đoàn viên và người lao động; nhận thức rõ hơn về các chức năng của công đoàn trong tình hình mới…

Để đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII Công đoàn tỉnh Quảng Ninh thành thực tiễn trong phong trào CNVC-LĐ và hoạt động công đoàn, các cấp công đoàn tỉnh cần đổi mới phương thức chỉ đạo và tổ chức thực hiện theo hướng lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm, lấy nhu cầu chính đáng của số đông đoàn viên, người lao động làm cơ sở hoạt động; lấy đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động làm mục tiêu hoạt động; lấy công đoàn cơ sở làm địa bàn hoạt động chủ yếu. Phát huy sức mạnh tổng hợp trong việc xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, đoàn viên gắn bó bền vững với tổ chức công đoàn, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên nghiệp bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết…

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc trò chuyện với CNLĐ, cán bộ công đoàn bên lề Đại hội.


Tại Đại hội này, đồng chí Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy quyền dân chủ để đóng góp nhiều ý kiến vào văn kiện Đại hội. Đồng thời, mỗi đại biểu hãy đề cao trách nhiệm, sáng suốt lựa chọn bầu Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh nhiệm kỳ mới cũng như Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII có đủ phẩm chất và năng lực để lãnh đạo phong trào CNVC-LĐ và hoạt động công đoàn của tỉnh, hoàn thành thắng lợi những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra.

Buổi chiều, Đại hội tiếp tục phiên làm việc thứ 2 với các nội dung: Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XII; báo cáo đề án nhân sự Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XIII; thảo luận theo tổ về đề án nhân sự; bầu cử Ban Chấp hành khóa XIII. Đại hội sẽ kết thúc ngày 29/3.

Theo Báo Quảng Ninh

Các tin khác đã đăng