Đồng chí Trần Danh Chức tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ tỉnh
30/03/2018

Sáng 29/3, tại Trung tâm tổ chức hội nghị tỉnh (TP Hạ Long), Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2018-2023 tiếp tục phiên làm việc thứ 3 và kết thúc.

Đại diện Tổng LĐLĐ Việt Nam và đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XIII.


Trong phiên làm này, Đại hội đã chia tổ thảo luận về các chuyên đề trọng tâm đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam bổ sung, sửa đổi; dự thảo báo cáo của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI. Đồng thời, thông báo kết quả kỳ họp thứ nhất Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XIII; ra mắt Ban Chấp hành; thông qua Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Quảng Ninh. Các ý kiến thảo luận đã tập trung đánh giá kết quả, hạn chế trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, qua đó đề xuất nhiệm vụ, phương hướng, giải pháp cho nhiệm kỳ tới.

Đại hội đã thông báo kết quả kỳ họp thứ nhất Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XIII diễn ra chiều 28/3. Theo đó, bầu Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh gồm 14 đồng chí; đồng chí Trần Danh Chức tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khóa XIII; các đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Đỗ Cao Thượng tiếp tục được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; 7 đồng chí được bầu vào Ủy ban kiểm tra, đồng chí Phạm Hoài Ân tái cử chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Danh Chức, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khẳng định: Với sự tin tưởng, tín nhiệm của Đại hội, 46 đồng chí đã được bầu vào Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XIII. Đây là vinh dự, trọng trách to lớn mà Đại hội, CNVC-LĐ toàn tỉnh đã trao cho Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XIII. Tập thể Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XIII hứa sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ, chức năng, vai trò của tổ chức công đoàn trong nhiệm kỳ tới, qua đó xây dựng đội ngũ công nhân ngày càng lớn mạnh, xây dựng tỉnh Quảng Ninh giàu đẹp văn minh…

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh tặng hoa chia tay các đồng chí trong Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XII không tham gia Ban Chấp hành khóa mới.


Với phương châm đổi mới tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động công đoàn; chăm lo lợi ích đoàn viên gắn với đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động; tiên phong xây dựng Quảng Ninh sớm trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp văn minh, hiện đại, Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Quảng Ninh đề ra một số chỉ tiêu: Hằng năm có ít nhất 90% cán bộ công đoàn được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, được phổ biến chính sách pháp luật mới liên quan đến tổ chức công đoàn và CNLĐ; kết nạp mới 60.000 đoàn viên; thành lập mới 500 công đoàn cơ sở; 100% doanh nghiệp có từ 25 lao động trở lên thành lập công đoàn cơ sở; bồi dưỡng, giới thiệu ít nhất 10.000 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Phấn đấu hằng năm, có trên 80% CNLĐ được thông tin, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật lao động của nhà nước; vận động hỗ trợ xây mới, sửa chữa 200 Mái ấm công đoàn; Quỹ trợ vốn cho CNLĐ nghèo giải quyết cho 4.500 lượt CNVC-LĐ khó khăn vay vốn…

Đồng thời, phối hợp thực hiện ít nhất 70% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn thương lượng, ký kết và thực hiện tốt thỏa ước lao động tập thể; 85% CNLĐ đủ điều kiện được tham gia BHXH, BHYT, BHTN; từ 98% trở lên số cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức Hội nghị CBCC, 95% doanh nghiệp nhà nước và 70% số doanh nghiệp ngoài nhà nước tổ chức hội nghị người lao động; ít nhất 60% CNLĐ trong các doanh nghiệp được tập huấn, đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp; 70% CNLĐ được huấn luyện VSATLĐ theo quy định.

Theo Báo Quảng Ninh

Các tin khác đã đăng