Sáng ngày 03.4.2018, Công ty cổ phần xi măng Cẩm Phả đã tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2018 tại trụ sở Công ty.
06/04/2018

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Phó chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh; đồng chí Lê Văn Thắng – Bí thư đảng ủy của công ty, đồng chí Hoàng Xuân Vịnh – Tổng giám đốc công ty cùng 115 đại biểu là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người lao động tiêu biểu đại diện cho trên 700 lao động của công ty.

 

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Xuân Vịnh – Tổng giám đốc công ty, thay mặt cho lãnh đạo công ty báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cũng như tình hình việc làm, điều kiện làm việc, đời sống, thu nhập của người lao động năm 2017 và kế hoạch, giải pháp sản xuất kinh doanh năm 2018 của công ty; đồng chí Lê Văn Thuyên – Chủ tịch công đoàn công ty, thay mặt cho Ban chấp hành công đoàn công ty báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị đại biểu người lao động của công ty năm 2017, kết quả giám sát thực hiện Hợp đồng lao động, Thỏa ước lao động tập thể và các nội quy, quy định của công ty.

Với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu tham dự hội nghị đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến thảo luận nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao và đề ra các giải pháp thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ kinh doanh năm 2018. Tại hội nghị các ý kiến phát biểu trực tiếp đã chủ động đề xuất các giải pháp tập trung vào các nhóm cơ bản sau:

Thứ nhất, mạnh dạn loại bỏ một số nhà phân phối yếu kém không đủ năng lực cạnh tranh đồng thời mở thêm nhà phân phối sản phẩm mới tại các thị trường còn yếu như tại các tỉnh Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Giang ...

Thứ hai, tiếp tục tăng cường tiêu thụ sản phẩm tại thị trường Miền Trung, giảm áp lực tiêu thụ tại khu vực Miền Bắc trong các tháng mùa mưa đồng thời áp dụng linh hoạt chính sách bán hàng theo hướng giảm giá hóa đơn, tăng chiết khấu.

Thứ ba, đa dạng đối tác xuất khẩu trực tiếp, gián tiếp, thông qua môi giới, đối tác trung gian, tránh tình trạng phụ thuộc vào một đối tác dẫn đến không chủ động trong kinh doanh do bị đối tác ép giá, ép tiến độ giao hàng.

Thứ tư, áp dụng quy chế khen thưởng gắn với trách nhiệm cá nhân nhằm tạo động lực thúc đẩy cán bộ, người lao động nỗ lực hơn trong công việc. Tránh hiện tượng xếp lương cào bằng, không đánh giá và khai thác được hết năng lực làm việc của cán bộ, người lao động của công ty.

Thứ năm, kiện toàn lại mô hình tổ chức của các phòng, ban, tinh giản 20% lao động trong danh sách và 100% cộng tác viên so với năm 2017, đồng thời rà soát lại các cơ chế chính sách nhằm thu hút và giữ chân được những lao động giỏi, tay nghề cao; xây dựng cơ chế khoán cho nhân viên kinh doanh để khuyến khích và tạo điều kiện hoàn thành vượt mức tiêu thụ năm 2018.

Thứ sáu, tăng cường các thiết bị dự phòng chiến lược kịp thời thay thế khi có sự cố xảy ra; duy trì kiểm tra thiết bị hàng ngày, hàng tuần để sớm phát hiện các nguy cơ của thiết bị từ đó đưa ra các phương án sửa chữa kịp thời; kiểm tra chặt chẽ chất lượng nguyên, nhiên liệu đầu vào theo yêu cầu của hợp đồng sản xuất.

 

Đồng chí Hoàng Xuân Vịnh –Tổng giám đốc công ty báo cáo kết quả sản xuất năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường - Phó chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh đã ghi nhận và biểu dương thành tích của cán bộ, người lao động công ty cổ phần xi măng Cẩm Phả đã đạt được trong năm 2017, đặc biệt là công tác tìm kiếm việc làm, nâng cao đời sống thu nhập của người lao động. Bên cạnh đó, cũng đặt ra yêu cầu cho Công ty trong năm 2018 phải quan tâm đặc biệt đến việc thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc theo tinh thần Nghị định 60/2013 của Thủ tướng Chính Phủ nhất là việc đối thoại định kỳ theo quy định; phát động và tổ chức tốt các phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động; nêu cao vai trò giám sát của tổ chức công đoàn, Ban thanh tra nhân dân. Đối với kế hoạch tinh giản 20% lao động trong năm 2018, đồng chí phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh yêu cầu công ty cần xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể, chi tiết nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi cho người lao động tránh gây giao động, mất niềm tin nơi người lao động, đồng thời có kế hoạch hỗ trợ, giúp đỡ người lao động được đào tạo để tìm kiếm việc làm mới.

 

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Phó chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Cũng tại hội nghị này, đồng chí Hoàng Xuân Vịnh – Tổng giám đốc công ty đã giành nhiều thời gian để trả lời, giải đáp 28 ý kiến, kiến nghị của người lao động được tổng hợp tại Hội nghị các phòng, ban và được đa số người lao động tán thành ủng hộ cao; lãnh đạo công ty cũng đã phối hợp với Ban chấp hành công đoàn cơ sở tổ chức ký kết Thỏa ước lao động tập thể với những nội dung có lợi hơn cho người lao động nhằm xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

 

Phạm Văn Triều - Trung tâm TVPL và HLATLĐ

Các tin khác đã đăng