Huyện Ba Chẽ: Tổng kết phong trào thi đua ‘‘Doanh nghiệp giỏi ”, “Cơ quan, Đơn vị văn hóa" năm 2017
10/04/2018

Ngày 05/4/2018, Ủy ban nhân dân huyện phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Ba Chẽ tổ chức tổng kết phong trào thi đua “Doanh nghiệp giỏi”, “Cơ quan, đơn vị văn hóa” năm 2017. Dự hội nghị có đồng chí Trần Danh Chức- UV Đoàn chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Lãnh đạo Ban thi đua - khen thưởng tỉnh; đồng chí Lê Minh Hải- Bí thư huyện ủy, đồng chí Nguyễn Minh Sơn- Chủ tịch UBND huyện cùng đại diện các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

Năm 2017, Phong trào thi đua ‘‘Doanh nghiệp giỏi”, “Cơ quan, Đơn vị văn hoá’’ đã được các cấp uỷ Đảng, chính quyền của huyện quan tâm chỉ đạo, thủ trưởng các cơ quan, giám đốc các doanh nghiệp phối hợp với tổ chức công đoàn xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động phong trào tạo ra khí thế thi đua sôi nổi, đều khắp, phấn đấu hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, xây dựng Đảng và các tổ chức đoàn thể quần chúng vững mạnh gắn thực hiện các phong trào thi đua với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đem lại hiệu quả thiết thực. Thông qua phong trào đã góp phần tích cực vào việc nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật lao động của CNVC-LĐ; hoạt động của công đoàn các cấp được hiệu quả hơn; nội lực trong mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được phát huy.

Trên cơ sở đăng ký thi đua từ đầu năm, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã có nhiều giải pháp phù hợp, triển khai đồng bộ cùng với các phong trào thi đua yêu nước, tạo không khí vui tươi phấn khởi, xây dựng mối đoàn kết, gắn bó trong mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; góp phần hoàn thành kế hoạch công tác năm 2017 của mỗi đơn vị và việc hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng chung của toàn huyện.

Tại hội nghị, báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện và các ý kiến phát biểu của đại biểu cũng chỉ rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, cũng như đề xuất các giải pháp để thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua năm 2018.

 

Đồng chí Trần Danh Chức- tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh  phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Danh Chức- tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đã đánh giá cao những kết quả của huyện đã đạt được trong thực hiện phong trào thi đua Doanh nghiệp giỏi”, Cơ quan, đơn vị văn hóa”, các cơ quan, đơn vị đã phát huy được vai trò của đội ngũ cán bộ CCVC, tích cực thực hiện chủ đề công tác năm 2017 của tỉnh về Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh” Gắn với phong trào “Xây dựng nông thôn mới”, là đơn vị đầu tiên xây dựng được quy định khen thưởng phong trào Doanh nghiệp giỏi, cơ quan, đơn vị văn hóa cấp huyện.

Trong năm 2018, bên cạnh những giải pháp, chỉ tiêu do huyện đề ra, đồng chí đề nghị đơn vị tăng cường tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích, mục tiêu của phong trào; nâng cao chất lượng phong trào thi đua Lao động sáng  tạo”, phong trào “Xanh, Sạch, Đẹp, đảm bảo An toàn Vệ sinh lao động”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần phát huy sức mạnh đoàn kết tại cộng đồng dân cư; tiếp tục đổi mới cách thức đăng ký, xét duyệt và khen thưởng phong trào. Nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, các nội dung thi đua gắn với các chỉ tiêu, chương trình công tác của cơ quan, đơn vị, phát huy kết quả, vai trò của cán bộ CNVC LĐ trong các lĩnh vực, ngành nghề, quan tâm theo dõi, động viên các tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào.

 

Đồng chí Lê Minh Hải- Bí thư huyện ủy tặng giấy khen cho các cơ quan, đơn vị

Căn cứ danh sách đăng ký và kết quả của các tập thể, tại hội nghị, UBND huyện đã ra quyết định  Công nhận Danh hiệu Cơ quan, đơn vị văn hóa cho 60 tập thể, khen thưởng 12 cơ quan đơn vị.

Đỗ Quyên (LĐLĐ tỉnh)

Các tin khác đã đăng