Liên đoàn lao động Hải Hà: Tổ chức hội nghị học tập chuyên đề xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên.
15/05/2018

Thực hiện Kế hoạch triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong CNVCLĐ Quảng Ninh năm 2018, hưởng ứng kế hoạch về tổ chức đợt sinh hoạt "Học Bác lòng ta trong sáng hơn” trong công nhân viên chức, lao động của Liên đoàn lao động tỉnh Quảng Ninh, ngày 10/05/2018 Liên đoàn Lao động huyện Hải Hà đã tổ chức hôi nghị chuyên đề về „Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”. Tham dự chương trình có trên 100 đoàn viên công đoàn là chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cơ sở trên địa bàn huyện.

 

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Đinh Tuấn Phương – Trưởng Ban Tuyên Giáo Huyện Ủy Hải Hà truyền đạt các nội dung về tư tưởng, đạo đức phong cách của Hồ Chí Minh, các nội dung quan trọng trong chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minhcông tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng;

Qua hội nghị đã góp phần nâng cao tư tưởng, phong cách, tác phong của người đứng đầu và cán bộ, đảng viên. Góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh về chính trị, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ năng lực, trình độ, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa trong nội bộ” đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí. Đây cũng là một nội dung quan trọng trong các hoạt động hưởng ứng tháng công nhân năm 2018.

Hoài Phương (Hải Hà)

Các tin khác đã đăng