LĐLĐ Thị xã Quảng Yên: Tập huấn Cán bộ Công đoàn cơ sở năm 2018
15/05/2018

Thực hiện Nghị Quyết Đại hội Công đoàn thị xã Quảng Yên lần thứ X, nhiệm kỳ 2017- 2022 và Chương trình công tác trọng tâm năm 2018, với mục đích nhằm trang bị kiến thức về lý luận, nghiệp vụ công tác công đoàn, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở có phẩm chất chính trị vững vàng, nắm vững kỹ năng, nghiệp vụ công tác công đoàn đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động của công đoàn cơ sở.

Vừa qua, Liên đoàn lao động thị xã Quảng Yên đã tổ chức 02 lớp tập huấn cho cán bộ Công đoàn cơ sở tại 02 khu vực: Hà An và Quảng Yên, với sự tham gia của 200 đồng chí là cán bộ công đoàn chủ chốt tại các công đoàn cơ sở trực thuộc trên địa bàn thị xã.

 

Quang cảnh lớp tập huấn

Trong chương trình, các cán bộ công đoàn cơ sở đã được tập huấn, hướng dẫn về các chuyên đề: công tác Tổ chức, Nữ công, Thi đua, Kiểm tra và Tài chính công đoàn cơ sở. Thông qua lớp tập huấn đã giúp cho các cơ sở trao đổi, học tập kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tăng cường kỹ năng nghiệp vụ để triển khai và thực hiện có hiệu quả hơn, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp đã đề ra và đáp ứng với yêu cầu, tình hình mới của tổ chức công đoàn.

 

Thanh Nga (LĐLĐ Quảng Yên)

Các tin khác đã đăng