Liên đoàn Lao động thị xã Đông Triều đẩy mạnh công tác tập huấn an toàn vệ sinh lao động
14/06/2018

Ngày 13 tháng 6 năm 2018, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã Đông Triều, Liên đoàn Lao động thị xã Đông Triều tổ chức lớp tập huấn an toàn vệ sinh viên, phổ biến và tư vấn pháp luật an toàn vệ sinh lao động. Đây là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, nhằm nâng cao kiến thức, ý thức trách nhiệm và sự tuân thủ pháp luật của người sử dụng lao động và người lao động đối với công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động.

 

Đ/c Đặng Văn Diềm- Thị ủy viên, UV BCH LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ thị xã Đông Triều khai mạc hội nghị

Tham dự lớp tập huấn có 86 học viên thuộc mạng lưới an toàn vệ sinh viên trong các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Đông Triều.

Tại hội nghị tập huấn, công nhân lao động của các doanh nghiệp đã được nghe đồng chí Đỗ Văn Khánh- Uỷ viên Ban chấp hành, Phó ban chính sách pháp luật Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh truyền đạt tới học viên các kiến thức an toàn vệ sinh lao động, phương pháp hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên; phổ biến các nội dung của Luật an toàn vệ sinh viên; Các phương pháp quản lý rủi ro về an toàn vệ sinh lao động, nâng cao kỹ năng hoạt động và nhiệm vụ của an toàn vệ sinh viên trong công tác bảo hộ lao động; Phổ biến rút kinh nghiệm một số vụ tai nạn điện đã xảy ra, triển khai các giải pháp để ngăn ngừa tai nạn điện, phòng tránh tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp; thảo luận rút kinh nghiệm và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng mạng lưới An toàn vệ sinh viên trong các doanh nghiệp.

 

Đồng chí Đỗ Văn Khánh- Uỷ viên Ban chấp hành- Phó ban chính sách LĐLĐ tỉnh truyền đạt hội nghị tập huấn.

Thông qua hội nghị, các học viên được trang bị những kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ an toàn vệ sinh lao động trong quá trình quản lý và sản xuất, nâng cao ý thức của người sử dụng lao động trong việc chấp hành nội quy, quy định về pháp luật lao động, ngăn chặn nguy cơ dẫn đến mất an toàn tại doanh nghiệp. Nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới An toàn vệ sinh viên. Đồng thời, bảo đảm thực hiện các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, giảm ô nhiễm môi trường lao động, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

 

Nguyễn Bích Hạnh (LĐLĐ Đông Triều)

Các tin khác đã đăng