Công đoàn ngành Y tế Quảng Ninh tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm 2018
11/07/2018

Vừa qua, tại thị trấn Cát Bà - huyện Cát Hải - thành phố Hải Phòng, Công đoàn ngành Y tế Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào cán bộ, công chức, viên chức- lao động (CBCCVC- LĐ) và hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, tổng kết hoạt động tháng Công nhân và triển khai nhiệm vụ công tác công đoàn 6 tháng cuối năm 2018

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh; đồng chí Nguyễn Minh Tuấn- Phó Bí Thư Đảng ủy Sở Y tế Quảng Ninh.

 

Đ/c Hoàng Thị Hồng Phấn- Chủ tịch CĐN Y tế Quảng Ninh khai mạc Hội nghị

6 tháng đầu năm 2018, là thời gian diễn ra các hoạt động kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng; 63 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam, 32 ngày Quốc tế Lao động (1/5); đặc biệt là các hoạt động chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIII nhiệm kỳ 2018 - 2023, 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua Ái Quốc... Công đoàn ngành Y tế Quảng Ninh đã tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, các chương trình, kế hoạch đề ra. Các cấp Công đoàn Ngành Y tế đã có nhiều giải pháp đổi mới, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn để chỉ đạo, tổ chức triển khai hoạt động công đoàn đạt kết quả tốt. Đội ngũ cán bộ, y Bác sỹ và người lao động trong toàn ngành đã nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn, bám sát các mục tiêu nhiệm vụ của đơn vị, và của ngành y tế, thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác năm của tổ chức chức CĐ “Vì quyền, lợi ích của đoàn viên CĐ”, 5 nhiệm vụ trọng tâm của ngành Y tế và chủ đề công tác năm của ngành Đổi mới phương thức quản trị; nâng cao chất lượng dịch vụ y tế gắn với việc thực hiện có hiệu quả chủ đề năm của tỉnh “Nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên” góp phần vào thành tích chung của phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn toàn tỉnh, cụ thể: 

100% các CĐCS đã phối hợp với cơ quan chuyên môn tổ chức tốt Hội nghị CBCC, Hội nghị người lao động năm 2018 đúng tiến độ và chất lượng; các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động được các cấp công đoàn quan tâm, 6 tháng đầu năm đã có 13 đơn vị tổ chức khám sức khỏe cho 2.429 CBCCVC- LĐ; 53 CCVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, 12 tập thể CĐCS, 11 gia đình chính sách, 92 cán bộ Công đoàn các cấp được thăm hỏi, hỗ trợ nhân dịp Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018 với số tiền 82,3 triệu đồng; 19 CCCVC- LĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và tai nạn lao động đuợc thăm hỏi với số tiền 15,2 triệu đồng; 16 CBCCVC- LĐ khó khăn đuợc vay số tiền 160 triệu đồng từ quỹ “Trợ vốn công nhân lao động nghèo” nhân dịp Tháng Công nhân... Các hoạt động văn hóa, thể thao, nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ công chức, viên chức, lao động được tổ chức sâu rộng ở các cấp công đoàn. Phong trào thi đua, học tập nâng cao trình độ, nghiên cứu khoa học, luôn được đẩy mạnh và thu hút đông đảo đoàn viên tham gia hưởng ứng với 333 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, 10 đề tài đăng ký cấp Bằng Lao động sáng tạo; 25/27 CĐCS đăng ký CĐCS Vững mạnh; 25 tập thể, 55 cá nhân đăng ký các danh hiệu thi đua các cấp công đoàn…Công tác tham gia phát triển Đảng đuợc quan tâm và duy trì; hoạt động nữ công, hoạt động ủy ban kiểm tra và công tác quản lý tài chính công đoàn các cấp đã bám sát chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Nhà nước và của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam…

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thường trực LĐLĐ tỉnh và Đảng uỷ Sở Y tế Quảng Ninh về triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, CĐN Y tế tiếp tục tuyên truyền và thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các tổ chức công đoàn; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là các hoạt động thi đua chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023; vận động cán bộ công chức, viên chức, lao động phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tham gia thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các cơ quan, đơn vị; tập trung thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động, hoàn thành chỉ tiêu thực hiện năm “Vì quyền, lợi ích đoàn viên Công đoàn”…  

 

 Đ/c Đỗ Thị Ninh Huờng - Phó Chủ tịch Thuờng trực LĐLĐ tỉnh khen thưởng các tập thể đạt thành tích trong hoạt động Tháng Công nhân năm 2018

 

 

Đ/c Nguyễn Minh Tuấn - Phó Bí thư Đảng uỷ Sở trao giấy khen của Sở Y tế cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong tham gia Hội diễn năm 2018

Tại Hội nghị sơ kết này, 10 tập thể, 16 cá nhân đã đuợc Sở Y tế tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong tham gia Hội diễn ngành Y tế Quảng Ninh năm 2018 và 6 tập thể, 6 cá nhân đã được khen thưởng đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2018.

Hồng Phấn (CĐN Y tế Quảng Ninh)