250 cán bộ CĐCS được tập huấn kỹ năng, phương pháp hoạt động
05/10/2018

Vừa qua, Công đoàn các Khu công nghiệp phối hợp với Ban quản lý khu kinh tế tổ chức 3 lớp tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công đoàn cơ và và tuyên truyền pháp luật lao động tại Khu công nghiệp Cái Lân, Khu công nghiệp Đông Mai, Khu công nghiệp cảng biển Hải Hà.

 

Hội nghị tuyên truyền pháp luật lao động và tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ Công đoàn cơ sở tại huyện Hải Hà

Công đoàn các Khu công nghiệp có 40 công đoàn cơ sở (CĐCS) hoạt động trải dài trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh với gần 17.000, trong đó 02 CĐCS thuộc khối hành chính sự nghiệp, 16 CĐCS doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước và 22 CĐCS thuộc doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài.

Phần lớn cán bộ công đoàn kiêm nhiệm, chưa qua đào tạo nghiệp vụ công đoàn; năng lực của đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là cán bộ công đoàn cơ sở ở khu vực  ngoài nhà nước còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu của quá trình đổi mới.

Nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình trạng này là do cán bộ công đoàn hoạt động kiêm nhiệm, chính vì những điều đó đã và đang đặt ra cho tổ chức công đoàn các Khu công nghiệp phải xây dựng đội ngũ cán bộ cán bộ có bản lĩnh, để công đoàn thực sự là chỗ dựa vững chắc cho người lao động, là nơi để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công nhân lao động.

 

Giảng viên LĐLĐ tỉnh trao đổi kiến thức pháp luật lao động với CNLĐ

Nhận thức rõ điều này, những năm qua, bên cạnh công tác vận động kết nạp đoàn viên, thành lập mới CĐCS, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Quảng Ninh quan tâm hơn đội ngũ cán bộ CĐCS; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở ở doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước thông qua việc tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cán bộ công đoàn và kiến thức pháp luật lao động.

Cũng trong chương trình tập huấn, cán bộ công đoàn được trao đổi về kỹ năng phòng ngừa, giải quyết tranh chấp lao động tập thể, phản ứng nhanh đối với các vụ ngừng việc tập thể và đình công có yếu tố an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và công tác thi đua, khen thưởng đối với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh.

 

Hội nghị tuyên truyền pháp luật lao động và tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ Công đoàn cơ sở tại thành phố Hạ Long

Thông qua các lớp tập huấn giúp cán bộ công đoàn hiểu rõ hơn về vai trò, vị trí, chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của CĐCS từ đó chủ động trong công việc, đồng thời tiếp cận được các kỹ năng, phương pháp hoạt động công đoàn và kiến thức pháp luật lao động để triển khai thực hiện tại đơn vị, doanh nghiệp nhằm thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNLĐ, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, xây dựng doanh nghiệp ổn định và ngày càng phát triển, đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới./.

Đoàn Năm (CĐ các KCN)

Các tin khác đã đăng