Hội thảo về “Vai trò của người sử dụng lao động trong thúc đẩy quá trình tham vấn, đối thoại hai bên hoặc ba bên tại doanh nghiệp”
05/10/2018

Vừa qua tại Khu công nghiệp Cái Lân (thành phố Hạ Long và Khu công nghiệp cảng biển Hải Hà (huyện Hải Hà), Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội thảo “Vai trò của người sử dụng lao động trong thúc đẩy quá trình tham vấn, đối thoại hai bên hoặc ba bên tại doanh nghiệp”.

Dự Hội thảo có các đồng chí chuyên gia về công đoàn của LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh, các đồng chí lãnh đạo Ban quản lý khu kinh tế, các đồng chí lãnh đạo đại diện các đơn vị, doanh nghiệp; các đồng chí cán bộ công đoàn cơ sở trong Khu công nghiệp Cái Lân và Khu công nghiệp Hải Hà.

 

Toàn cảnh Hội thảo

Đây là Hội thảo đầu tiên được tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, với mục đích trao đổi những kinh nghiệm thực tiễn từ các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong các khu công nghiệp và về công tác lãnh đạo chỉ đạo, tham mưu, thực hiện giải quyết tốt mối quan hệ lao động trong doanh nghiệp, trong đó chú trọng việc tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, đối thoại xã hội tại các doanh nghiệp để xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ. Thực hiện tốt đề án phát triển quan hệ lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016 - 2020.

 

Các đại biểu tham gia ý kiến tại Hội thảo

Hội thảo đã nghe các ý kiến từ các đại biểu tham dự  tham luận tập trung vào những vấn đề cụ thể, thiết thực, chia sẻ kinh nghiệm trong thực tiễn như: Kinh nghiệm tổ chức thực hiện đối thoại tại nơi làm việc của đơn vị; Vai trò của công đoàn tham gia đối thoại định kỳ tại nơi làm việc của đơn vị. những giải pháp và đề xuất để hoàn thiện trong thời gian tới; Thực trạng những khó khăn trong việc tổ chức đối thoại tại nơi làm việc của đơn vị. Đề xuất những giải pháp để nâng cao chất lượng thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc; Phát huy vai trò của cơ quan Quản lý nhà nước về lao động trong việc thúc đẩy các bên tham vấn đối thoại. Những đề xuất, kiến nghị và giải pháp trong thời gian tới...

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Đặng Văn Chính, Ủy viên BTV LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh; Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh đề nghị trong thời gian tới, các cấp công đoàn cần phát huy vai trò đồng hành, nắm bắt kịp thời tư tưởng của công đoàn viên; tích cực phối hợp với người sử dụng lao động đẩy mạnh đối thoại xã hội; tập trung giải quyết thoả đáng những vướng mắc, bức xúc của người lao động ngay từ cơ sở, không để xảy ra tình trạng ngừng việc tập thể; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tạo cơ sở cho việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động và người sử dụng lao động, góp phần tạo dựng môi trường đầu tư, kinh doanh lành mạnh, ổn định, đóng góp vào giữ gìn an ninh trật tự xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.

Đoàn Năm (CĐ các KCN)

Các tin khác đã đăng