Công đoàn ngành Giáo dục Quảng Ninh tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật
01/03/2019

Ngày 28/02/2019 tại thành phố Hạ Long, Công đoàn ngành Giáo dục Quảng Ninh tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật năm 2019.

 

Toàn cảnh Hội nghị.

Dự Hội nghị có đồng chí Đoàn Thị Thu Hiền – Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục; các đồng chí đại biểu là Chủ tịch HĐQT (Chủ đầu tư) các đơn vị ngoài công lập và gần 180 đại biểu là cán bộ công đoàn cơ sở trực thuộc.

 

Đồng chí Đoàn Thị Thu Hiền – Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Quảng Ninh quá triệt tại Hội nghị.

Tại Hội nghị đồng chí Đoàn Thị Thu Hiền nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới đoàn viên, lao động trong ngành; đặc biệt quan tâm tới việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, đồng thời nâng cao trách nhiệm của đội ngũ CB,NG,LĐ trong thực hiện nhiệm vụ. Sau khi triển khai những nội dung về Luật Viên chức, Luật An toàn vệ sinh lao động, những chế độ chính sách liên quan tới CB,NG,LĐ trong ngành, Hội nghị dành thời gian đánh giá kết quả 01 năm thực hiện Quyết định số 385/QĐ-LĐLĐ ngày 29/12/2017 của Liên đoàn Lao động tỉnh về việc phân cấp quản lý tài chính các công đoàn cơ sở cho Công đoàn ngành Giáo dục Quảng Ninh; tuyên dương, khen thưởng 10 tập thể và 06 cá nhân có thành tích trong công tác tài chính công đoàn năm 2018.

 

Khen thưởng tập thể trong công tác tài chính Công đoàn năm 2018

Với những nội dung được truyền đạt tại Hội nghị, Công đoàn ngành Giáo dục Quảng Ninh đề nghị CĐCS chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền pháp luật và các chế độ chính sách ngành nghề, góp phần nâng cao chất lượng đoàn viên, lao động.

 

CĐN Giáo dục Quảng Ninh

Các tin khác đã đăng