Hội thảo “Kỹ năng tổ chức hoạt động công đoàn trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và tiến trình hội nhập CPTPP”
17/09/2019

Thực hiện Chương trình phối hợp công tác năm 2019 giữa Công đoàn ngành Xây dựng các địa phương: Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Ngày 14/9 tại Mộc Châu - Sơn La, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đăng cai tổ chức Hội thảo trao đổi kinh nghiệm công tác năm 2019 với chủ đề: “Kỹ năng tổ chức hoạt động công đoàn trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và tiến trình hội nhập CPTPP”

Dự Hội thảo có đồng chí Nguyễn Thị Thủy Lệ - Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ Xây dựng, Ủy viên Ban Chấp hành TLĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam; đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội; các đồng chí lãnh đạo Sở Xây dựng 3 tỉnh, thành phố; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, cán bộ công đoàn chuyên tráchcủa Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh.    

 

 Công đoàn Ngành Xây dựng Hà Nội-Hải Phòng-Quảng Ninh ký chương phối hợp

Chủ đề Hội thảo năm nay được đưa ra đối với các hoạt động công đoàn trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và tiến trình hội nhập CPTPP được đánh giá là nội dung đặc biệt quan trọng, mang tính thời sự, ý nghĩa rất mới của tổ chức công đoàn hiện nay khi đất nước đang đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, sự tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 những đòi hỏi sự phát triển mới của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đặt ra cho tổ chức công đoàn những thuận lợi, cơ hội, song cũng nhiều thách thức, khó khăn, cần được đổi mới.

Trong không khí cởi mở, thẳng thắn, trách nhiệm, các đại biểu đã sôi nổi thảo luận và đánh giá tình hình, thực trạng, những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ; tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, CNVCLĐ ngành xây dựng tại các địa phương, đồng thời đưa ra các đề xuất, kiến nghị cùng giải pháp, kỹ năng hoạt động trong tình hình mới, những mô hình điểm nhân rộng, nhất là việc thực hiện đầy đủ chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở; phát huy tiềm lực tài chính đủ mạnh để thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức; tính đồng bộ trong đổi mới mô hình tổ chức, bộ máy và chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo, định hướng của Đảng, Quốc hội và công đoàn cấp trên đối với công đoàn cơ sở trong giai đoạn mới.

 

Đ/c Bùi Anh Đức, Chủ tịch CĐNXD Quảng Ninh tham luận tại Hội thảo

Thay mặt lãnh đạo Công đoàn Xây dựng Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thị Thủy Lệ - Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao chương trình phối hợp công tác, trao đổi kinh nghiệm hoạt động thường niên của ngành Xây dựng 3 tỉnh, thành phố; việc chủ động, định hướng, giải quyết kịp thời những vấn đề, điểm nóng của tổ chức công đoàn và người lao động, đặc biệt là trách nhiệm, tâm huyết của cán bộ công đoàn với tổ chức công đoàn và đoàn viên, NLĐ trước những thách thức, yêu cầu đổi mới để thức ứng với nhiệm vụ tổ chức hiện nay. Thống nhất với các giải pháp, đề xuất của các đơn vị, đồng chí đề nghị Công đoàn ngành Xây dựng 3 tỉnh, thành phố tiếp tục triển khai tốt các chương trình, nghị quyết của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn Xây dựng Việt Nam và của Ban Chấp hành Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh; chỉ đạo, tổ chức, hoàn thành tốt nhiệm vụ những tháng cuối năm và cả năm 2019. Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, kỹ năng tổ chức, hoạt động công đoàn trong từng loại hình tổ chức: hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp, thực sự hiệu quả, thực chất, đi vào chiều sâu, tập trung vì quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động; phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở. Đồng thời, trú trọng nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng và phẩm chất đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, đặc biệt là cán bộ công đoàn cơ sở, bản lĩnh, chuyên nghiệp, tâm huyết, gắn bó với cơ sở, hướng về cơ sở, yêu nghề, gần gũi với công nhân lao động.  

Tại Hội nghị, các đồng chí lãnh đạo chuyên môn 3 Sở Xây dựng đã phát biểu trao đổi, động viên, chia sẻ, cam kết cùng tổ chức Công đoàn tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng các đơn vị, doanh nghiệp, hướng về cơ sở, về người lao động, duy trì và phát triển phong trào công nhân viên chức lao động ngành Xây dựng. 

Trong khuôn khổ Hội thảo, Công đoàn ngành Xây dựng 03 tỉnh, thành phố đã điều chỉnh và ký kết lại Chương trình phối hợp công tác giai đoạn mới. 

Hữu Bình (CĐN Xây dựng)

Các tin khác đã đăng