LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh: Hội nghị tập huân công tác đảm bảo An toàn giao thông và công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình năm 2019
02/10/2019

LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh: Hội nghị tập huân công tác đảm bảo An toàn giao thông và công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình năm 2019

 

Quang cảnh hội nghị

Buổi sáng hội nghị, các học viên được nghe đồng chí giảng viên của Ban An toàn giao thông tỉnh tuyên truyền về các chính sách pháp luật mới có nội dung liên quan tới công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ; các kỹ năng tuyên truyền, theo dõi, nắm bắt tình hình trật tự, an toàn giao thông cho các truyên truyền viên và người lao động.

Thông qua hội nghị, với khẩu hiệu “An toàn giao thông là hạnh phúc cho mọi người, mọi gia đình và toàn xã hội” như lời nhắc nhở, cũng là lời cảnh gáo với những người đang tham gia giao thông, hãy chấp hành pháp luật giao thông để đem lại an toàn cho mình và hạnh phúc cho gia đình mình. Từ đó, giúp các học viên nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành an toàn giao thông của người lao động, xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng, hạn chế tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn thị xã nói riêng và toàn tỉnh nói chung.              

Tiếp theo  đến buổi chiều hội nghị, các học viên được nghe đồng chí giảng viên của Trung tâm y tế thị xã tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, các nhiệm vụ, giải pháp để giảm tỷ lệ sinh con thứ 3, mất cân bằng giới tính khi sinh, tảo hôn.

Qua buổi tập huấn, từ đó giúp các học viên nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành an toàn giao thông của người lao động, xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng, hạn chế tai nạn giao thông và đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền để chính sách về dân số - kế hoạch hóa gia đình đến với người lao động. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của người lao động góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày phát triển, vững mạnh.

Nguyễn Thị Bích Hạnh (LĐLĐ Đông Triều)

Các tin khác đã đăng