Liên đoàn Lao động thành phố Hạ Long: Tổ chức ra mắt “Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân”
02/12/2019

Thực hiện Kế hoạch số 86/KH-LĐLĐ ngày 30/09/2019 của Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh về “Kiện toàn, phát triển mô hình Khu nhà trọ công nhân tự quản”. Sáng ngày 29/11/2019 Liên đoàn Lao động thành phố Hạ Long phối hợp với UBND phường Bãi Cháy tổ chức Ra mắt “ Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân” tại Nhà văn hóa khu 10, phường Bãi Cháy.

 


Ban điều hành Khu nhà trọ công nhân tự quản ra mắt

Tới dự chỉ đạo buổi ra mắt có đồng chí Bùi Minh Thanh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh; lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hạ Long; lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc phường Bãi Cháy; Công an phường Bãi Cháy; các nhà trọ, Ban điều hành “Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân” cùng sự có mặt của gần 100 công nhân lao động đang sinh sống tại các khu nhà trọ trong khu vực tổ 1,2 và 6,7 khu 10, phường Bãi Cháy.

Khu Nhà trọ công nhân tự quản gồm 2 Tổ tự quản, tổ tự quản số 1 gồm 40 thành viên, tổ tự quản số 2 gồm 73 thành viên là chủ nhà trọ và công nhân lao động chủ yếu đang làm việc tại các công ty trong Khu công nghiệp Cái Lân. “Tổ Tự quản khu nhà trọ công nhân” được thành lập nhằm xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa chính quyền, Công đoàn và các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở, giúp cho chính quyền địa phương quản lý địa bàn tốt hơn. Nắm bắt tâm tư, tình cảm, vướng mắc bức xúc, nguyện vọng của công nhân lao động để kịp thời giải quyết, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNLĐ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thông qua hoạt động của các Tổ tự quản sẽ giúp cho tổ chức Công đoàn, chính quyền địa phương có điều kiện tuyên truyền, phố biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho CNLĐ; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, giao lưu, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau; góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CNLĐ.

 Tại lễ ra mắt, Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh đã phát biểu chỉ đạo định hướng các hoạt động trong thời gian tới: Việc thành lập “Tổ Tự quản khu nhà trọ công nhân” để kết nối giữa CNLĐ với chính quyền, tạo môi trường lành mạnh để công nhân trong khu nhà trọ yên tâm lao động, sản xuất góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Mong muốn chủ nhà trọ cùng các thành viên trong tổ thực hiện tốt nhiệm vụ Quy chế của tổ đã được thông qua gồm 05 nội dung tự phòng và 04 nội dung tự quản.

Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ là một trong những kênh thông tin quan trọng để Công đoàn kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm trạng, những vấn đề bức xúc của CNLĐ nhằm kịp thời có biện pháp giải quyết, góp phần giữ vững an ninh tại địa phương. Phát huy vai trò của công nhân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại khu nhà trọ và trên địa bàn tổ dân phố, khu phố.

Trần Anh Đức – LĐLĐ Hạ Long

Các tin khác đã đăng